Близо 5698 евро е началната заплата за европейските делегирани прокурори. Ако стажът им е по-голям,  могат да започнат работа с възнаграждение от 6402 евро. Това гласят правилата за работа на европейските делегирани прокурори, гласувани от колегията на Европейската прокуратура.

В правилата са уредени редица въпроси, свързани не само с дейността на ЕДП, но и с условията на работа, заплащането, атестирането, дисциплинарната отговорност и др.

По време на изслушването на кандидатите за български европейски делегирани прокурори възникнаха въпроси във връзка с условията на работа на ЕДП, които намират своето разрешение в тях.

На 13 февруари Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра 10 кандидати за европейски делегирани прокурори. Това са Светлана Шопова-Колева, Божидара Ганева-Димова, Бойко Калфин, Вероника Трифонова, Бисерка Стоянова, Венцислав Фердинандов, Димитър Беличев, Мая Ковачева, Преслава Петкова и Христо Крачунов. Тепърва обаче те ще трябва да минат през още едно сито. Сега България изпраща подбраните кандидати на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, която на свой ред ги предлага на колегията, която има окончателната дума и може да отхвърли онези, които не отговарят на критериите в регламента.

Ето какво очаква тези, които бъдат назначени:

Според правилата кариерата на европейските делегирани прокурори се развива по скала от 8 нива. Те обикновено се назначават на ниво 1, за което е предвидена заплата от 5697.61 евро. „В случай, че даден европейски делегиран прокурор има съответен стаж, той се ползва от допълнително ниво за всеки период от пет пълни години съответен стаж. Определеното ниво при встъпване в длъжност не може да бъде по-високо от ниво 3“, се казва още в документа. За ниво 2 е предвидена заплата от 6039.47 евро, а за ниво 3 – 6401.84 евро. Всяко следващо увеличението е с 6 на сто до достигане на осмо ниво, за което е заложено възнаграждение от 8567.11 евро.

Заплатите се актуализират всяка година, като се отчитат икономическата и социалната политика на Европейския съюз.

ЕДП трябва да са на разположение по всяко време. За извънреден труд и оставане след работно време, когато задълженията го налагат, имат право на надбавка от 400 евро на месец.

Европейските делегирани прокурори ще преминават на следващото ниво на всеки три години, освен ако на най-малко две от последните три атестации колегията на европейските прокурори не оцени изпълнението на служебните им задължения като незадоволително.

Самата атестация ще се извършва на всеки две години и оценката е „задоволителна“ или „незадоволителна“. Формулярът от атестацията може да бъде предаден на националните органи, ако те го поискат, за да подготвят вътрешната оценка за работата на ЕДП.

Наред с атестацията е предвидена и дисциплинарна отговорност за европейските делегирани прокурори за всяко неизпълнение на служебните задължения – умишлено или поради небрежност. При доказателство за това европейският главен прокурор може да образува производство. То се разглежда от дисциплинарен състав, който може да предложи и временно отстраняване от длъжност на ЕДП, когато има сериозни основания да се приеме, че нарушението може да доведе до уволнение. Окончателното решение дали и какво наказание да бъде наложено е на колегията от европейски прокурори.

В правилата е предвидено, че ЕДП могат да продължат да упражняват функциите на национални прокурори в съответствие с Регламента за създаване на Европейска прокуратура, само при постигнато съгласие за това между европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и съответните органи на държавите членки на европейските делегирани прокурори. Когато даден европейски делегиран прокурор продължава да работи като обвинител в страната си по други дела, тогава Европейската прокуратура му плаща заплатата, според приетите правила, а държавата членка възстановява разходите на Европейската прокуратура за действително положения от него труд като национален прокурор.

Във всеки отделен случай критериите за оценка на действителния труд, полаган ежемесечно от европейския делегиран прокурор от името на Европейската прокуратура и от името на националните органи, както и точните условия за възстановяване на разходите на Европейската прокуратура от страна на държавата членка, се определят чрез работно споразумение между Европейската прокуратура и съответния орган на съответната държава членка“, е записано още в правилата.

В тях е предвидена и защита на европейските делегирани прокурори. Тези, които продължат да бъдат и национални обвинители, уведомяват съответния наблюдаващ прокурор за всяка ситуация, която би възпрепятствала изпълнението на задълженията му в качеството на европейски делегиран прокурор, включително всеки потенциален конфликт на интереси.

Европейската прокуратура оказва съдействие на всеки европейски делегиран прокурор, по-специално в производства срещу всяко лице, отправящо заплахи, обидни или клеветнически действия или твърдения, или нападение срещу личността или имуществото, на които е подложен европейският делегиран прокурор или член от неговото семейство поради заеманата от него длъжност или служебните му задължения. Европейската прокуратура дължи солидарно обезщетение на европейския делегиран прокурор за понесени в такива случаи вреди, доколкото европейският делегиран прокурор сам не е причинил вреди, умишлено или поради груба небрежност, и не е бил в състояние да получи обезщетение от лицето, което действително ги е причинило“, пише още в правилата.

При предсрочно прекратяване на мандата, който е петгодишен с право на подновяване, срокът на предизвестието е три месеца. Колегията може да го съкрати, като незабавно уведомява държавата членка, за да осигури заместник.

Мандатът може да се прекрати от Европейската прокуратура без предизвестие, ако европейският делегиран прокурор не е в състояние да възобнови изпълнението на задълженията си след изтичането на шестмесечен отпуск по болест. „Договорът се прекратява от Европейската прокуратура без предизвестие, ако по мотивирано предложение на европейския главен прокурор колегията установи, че европейският делегиран прокурор вече не отговаря на изискванията в регламента или не е в състояние да изпълнява задълженията си“, се казва още в правилата.

 

 

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
юрист
юрист
02 март 2021 23:41
Гост

Поредният кьорфишек. Кандидатите подават кандидатурите си не директно до Европрокуратурата (или друг орган на ЕС да беше, ако щете), а до… ВСС. Тоест да бъдат предварително проверени за лоялност и одобрени и марионетките на властта, която уж ще се очаква впоследствие да разследват. Явно че и в институциите на ЕС вече се е наложила ганьовщината и пеевския манталитет щом допускат подобно позорище.. Г-н Гешев направо ще изглежда независим, застанал до тези пионки.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 19:20
Гост

Що толкоз малко пари им дават?

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 14:06
Гост

Нормално е да е предвидена дисциплинарна отговорност, но им дават и много права.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 14:03
Гост

Е, каква заплата само! Хората тук работят няколко месеца за нея.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 14:04
Гост

Зависи какво и при кого работиш.

за сравнение
за сравнение
03 март 2021 7:06
Гост

Професор от БАН-500 евро заплата. 1000 лв порлучава професор в България-конкретно в БАН.

Ananieva
Ananieva
02 март 2021 13:50
Гост

Ганьо сега ще завиди

Николов
Николов
02 март 2021 13:50
Гост

БГ манталитет. Да се напише колко ще взимат. Та да мпже да си каже Вуте – Ееее тия па се оаядоха и не им стига. Ами учили са и имат опит и поради тази причина се вземат такива заплати!

юрист
юрист
02 март 2021 23:47
Гост

Ще ги получават по причина че ще пазят от проблеми огромните задници, които досега са целували страстно. Като погледнем само през кой български орган минават кандидатурите за предварително одобрение и картинката е ясна като бял ден.

Nikolov
Nikolov
02 март 2021 13:49
Гост

Заслужават си ги бе. Да не им гледаме в паниците предлагам!

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 14:03
Гост

Такъв е европейският стандарт. Да не сравняваме нашите заплати с тезина белите хора.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 13:48
Гост

Еми те не отиват да стават служители на община и да си чоплят носовете по цял ден и да разтягат клюки.

Кирчева
Кирчева
02 март 2021 13:49
Гост

А и няма да са служители на родната прокуратура, която също само чака какво ще нареди управляващата партия

юрист
юрист
02 март 2021 23:51
Гост

Отиват да пазят на пост като охраната на президенството задниците на олигарсите, които източват еврофондовете. От време на време за партенка ще изкарат някой дребен тарикат и с толкова ще си остане цялата работа, всичко е парлама. Като се има предвид че лакеите на властта във ВСС им правят предварителен подбор ясна работата, няма случайни хора там.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 13:48
Гост

Добра заплата. Но и работата не е неадекватна и държавна

Demireva
Demireva
02 март 2021 13:48
Гост

Като вземем предвид каква е минималната заплата във Франция – над 3000 Евро, то няма какво да коментираме заплатите на тези хора. Да не кажа, че ако един сервитьор в парижко кафене взема 3000 евро, то делегиран прокурор може и спокойно да взема по 8000! Ама както и да е.

Емил
Емил
02 март 2021 13:47
Гост

Еми в Европа минималната заплата не е 650 ЛЕВА! Нормално е да са им толкова парите

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 13:46
Гост

Ами позицията е отговорна и е нормално това да е залтата на тези хора

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 14:05
Гост

Дано поне вършат качествена работа за тези пари.

юрист
юрист
02 март 2021 23:52
Гост

Със сигурност. Както Плами Георгиев. Заслужи си повишенията човека, на всички е известно

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 13:46
Гост

И той няма да прави нищо. Евала за което

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 14:05
Гост

А, защо не отидеш на неговото място да видиш колко е лесно.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 14:25
Гост

Как да отиде като трябва едно плешиво ченге да му позволи първо?