Системата за електронни публични търгове на съдебните изпълнители вече функционира и е достъпна за потребителите на https://zapori.mjs.bg/#/.

„Така се елиминират всякакви възможности за злоупотреби и позволява осъществяване на незабавен и постоянен контрол по тази чувствителна за обществото тема. Натрупаната досега практика и наблюдения показват, че след началото за електронните търгове рязко намаляват жалбите срещу провеждането на търговете поради пълната прозрачност на процедурите“, посочват от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Органът провеждащ търга само подава информацията в платформата за търгове, а наддаването се извършва онлайн и без възможност за човешка манипулация. Дава се възможност на длъжника или взискателя да избере дали иска електронен търг и в този случай той става задължителен.

През 2016 г. Камарата на частните съдебни изпълнители поде инициативата за изграждане на Системата за електронни публични търгове. В резултат на тези усилия през 2017 г. Народното събрание въведе електронните търгове в ГПК, а Министерството на правосъдието издаде наредба и изработи Системата за електронни търгове.

С въвеждането на електронните търгове се премахват писмените оферти, а регистрацията за търга изисква само регистрация в системата, заявление за участие и внесен депозит. Търгът е явен и се провежда в реално време изцяло в електронна среда като участниците в него са анонимни. По този начин никой от тях не знае колко лица участват на търга, нито кои са те.

След 30 – дневния срок за регистриране на наддаващите, самият електронен търг продължава 7 дни и се удължава автоматично с 10 минути, ако през последните 10 минути се подаде ново предложение. Тази процедура защитава участниците и страните в изпълнителното производство в максимална степен от евентуални злоупотреби. Самата продължителност на търга и анонимността на наддавачите гарантира постигане на най-висока цена.

С промените в ГПК се уреди и механизъм за банково кредитиране на желаещи да участват в такива търгове. Улесняването на кредитирането за покупката на имоти от електронни публични търгове ще доведе до повишаване броя на участниците, което ще засили конкурентната среда. А това ще доведе до повишаване на крайните цени на търговете, което е в интерес както на кредиторите, така и на длъжниците.

Електронни търгове при съдебните изпълнители са въведени само в няколко държави – Прибалтийските републики, Унгария, Южна Корея, някои щати в САЩ и Казахстан.