Съдиите от специализираните съдилища настояват сами да решават къде да бъдат преназначени, а това да не зависи от едностранно решение на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това се казва в допълнително становище (виж тук) срещу промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), което съдиите изпратиха до парламента.

Миналата седмица съдиите от спецсъда написаха декларация, в която определиха критериите за преназначаването им след закриването на специализираните съдилища и прокуратури като изселване.

Повод за гневната им реакция станаха критериите за преназначаването им в приетия от правителството проект за промени в ЗСВ (виж проекта тук). Първоначалното предложение беше магистратите да бъдат преназначени по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ като те самите посочат къде искат да работят – да се върнат на старата си длъжност или на друга, равна по степен. В окончателния вариант обаче беше предвидено ВСС да разкрие длъжности в окръжните и апелативните съдилища и прокуратури, с оглед степента на натовареност, като за съдилищата да се гледат само наказателните отделения. След това магистратите ще имат 14 дни да подадат заявление, в което да кажат на коя разкрита бройка и в кой съд/прокуратура искат да работят.

Съдиите са против ВСС да приема критерии за преназначаване, включващи последната комплексна оценка от атестирането, продължителността на стажа в съда и общ юридически стаж, както и предходно заемане на съдийска длъжност в съда, за който е подадено заявлението. Те ще се прилагат, когато за дадено място има повече от един кандидат. Текстовете предвиждат също съдиите, които не са преназначени на исканата длъжност, да подават нови заявления за други останали разкрити места. Аналогично е и предложението на преназначаването на прокурорите и следователите.

В допълненото становище, в което вече са включени и съдиите от апелативния спецсъд, се казва, че измененията противоречат  на Конституцията и на Хартата на основните права на европейския съюз, според която всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия. Те цитират и решение №6 от 2016 г. на Конституционния съд, според което въпреки че правоотношенията на магистратите не са трудови, а самостоятелен вид административни правоотношения по изпълнение на платена държавна служба, в изпълнение на функциите им при осъществяване на съдебната власт, за тях са приложими принципите и разпоредбите на международните актове и на вътрешното ни законодателство, свързани с правото на труд и неговата защита.

„При закриване на съд и преназначаване на магистрат е налице изменение в правоотношението, което включва промяна на мястото на работа и изисква съгласие на страните. Едностранното определяне от кадровия орган на местата, на които магистратите са ограничени да подадат заявление за преназначаване, представлява форма на принуда да приемат определени условия за запазване на правоотношенията им и е несъвместимо с всичките норми, регламентиращи правото на свободен избор на работно място и забраната за едностранно изменение на правоотношението“, се казва в становището.

Според съдиите изменената процедура за преназначаването им ще предизвика поредица от дела срещу решенията на ВСС, а това ще доведе до неяснота за техния статут след закриване на съдилищата.

„Налице е зле прикрит опит за отстраняване на конкретни магистрати от разглежданите от тях дела“, посочват съдиите, като обясняват, че е невъзможно магистрат с неясен статут да продължи да гледа дела. Те допускат, че предвид очакваните обжалвания на решенията на ВСС, окончателното решаване на статута им може да отнеме и години, като през това време на съдиите няма да бъде възлагана никаква работа, а това ще доведе и до нарушаване на правото на гражданите на правосъдие в разумен срок.

Спецсъдиите критикуват и мотивите на правителството за закриването на специализираните съдилища и прокуратури, свързани с „критични оценки“ на европейските институции и „цялостното обществено възприятие“ за неефективността им в противодействието на корупцията. Съдиите напомнят, че корупционните престъпления са им подсъдни от 2017 г, а общественото възприятие за ефективността на борбата с корупцията е било негативно и преди това, когато тези дела са гледани в общите съдилища.

„Неясно е как с връщането на старата, доказала в продължение на десетилетия своята неефективност уредба, ще се подобри работата по тези дела и ще се променят обществените възприятия за ефективността на органите за противодействие на корупцията. Ето защо и тази част от мотивите на законопроекта е в пряко противоречие с целите, които уж се преследват“, заявяват съдиите.

В тази връзка от Специализираната прокуратура съобщиха, че са разговаряли с представители на Европейската комисия (ЕК), като акцент е била именно работата им по противодействие на корупцията по високите етажи на властта и закриването на специализираните съдилища и прокуратури. Прокуратурата е представила данни за 292 досъдебни производства за корупция през изминалата година. Приключените разследвания са били 27, а на съд са предадени 66 души. Прокуратурата е отчела пред ЕК, че сред разследваните са министри, заместник-министър, председател и главен секретар на държавна агенция, полицаи, митничари, общински съветник, кметове и др.

Шефката на спецпрокуратурата Валентина Маджарова е заявила, че закриването на специализираните съдилища и прокуратури застрашава върховенството на закона в България, тъй като с него се цели единствено и само закриване на структури на съдебната власт, които са доказали своята ефективност в борбата с организираната престъпност.

Същевременно със законопроекта не се извършва съдебна реформа и не се предоставя никакво ново решение за борбата с организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта, което неминуемо ще доведе до негативен ефект, е казала Маджарова.

55
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
анонимен
анонимен
16 март 2022 15:24
Гост

МАРШ НА СЕЛО , ТЪРТЕЙ.

котак
котак
15 март 2022 23:04
Гост

Ами кат’ не са доволни да ги уволняват 🙂 Аман от претенции без покритие!

Байчо Баев
Байчо Баев
15 март 2022 19:05
Гост

Да, прави са спецовете, но донякъде. За тази част от тях, които не се бяха навели на Спец прокуратурата следва сами да изберат къде да продължат кариерното си развитие. Тези от тях, обаче а те ХИМ не са малко които правиха всякакво и по всяко време фелацио на СП – да ги изпратят в РС в Оряхово, грудово, зеездец и въобще на майната си. На Маджарова , която още мека -да бъде изпратена за Районен инспектор в Грудово. Останалите спец прокурори , след снимка пред галите или ЦУМ да се изпратят -по родните им места. И без това софианците сме… Покажи целия коментар »

Да се обърнем към истриятя и практиката.
Да се обърнем към истриятя и практиката.
15 март 2022 13:36
Гост

Ами прави са ! защо само за тях трябва да има нови и специално за тях правила. Такива не е имало при назначаването им. А всички са назначавани с конкурси и то еднакви като за всички други магистрати ! нека се върнем назад в историята и да видим каква е практиката била в такива случаи при закриване или намаляване на щататовете. То и за това си има такъв член и сега в ЗСВ. Защо трябва специално да се променя, каква е целта , да бъдат репресирани тези магистрати ли ??? защо ??? нека спазваме разпоредбите и духа на закона ,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 7:53
Гост

Много модерно стана да се цитира Конституцията, но се чете като дяволът Евангелието. Спомняте ли си много отдавна, когато се закри Следствието и следователи по техен избор станаха прокурори. Ами сега е същото. Така, както бяха назначени магистрати в новосъздадените специализирани органи на съд.власт, ще бъдат преназначени по техен избор в равен по степен орган на съд.власт. Не разбирам, къде е проблема, защото ще има конкурс, ли се плашат, или защото двойно ще им намалеят възнагражденията, а може би не всички от тях ще останат да живеят и работят в София. Защо, вече никой от колегите от спец. съдилищата не… Покажи целия коментар »

Съдия СРС
Съдия СРС
15 март 2022 7:25
Гост

Софийските съдилища винаги са имали по- високо ниво на независимост от провинциалните.Справка- сигнала на колегата от РС Пловдив, разкриващ порочни практики на председателя на съда и облагодетелстване на зам.министър Демерджиев, който иначе е борец за съдебна реформа.

Адвокат
Адвокат
14 март 2022 22:58
Гост

Еее, очевидно има “ пострадали“ от специализираното правосъдие. Въпроса е биха ли се заявили публично, за да преценим с основание ли са подсъдими или искат чрез закриване да си гарантират оправдаването

и децата знаят
и децата знаят
14 март 2022 21:52
Гост

„Специализираната прокуратура и съд повече вредят на правосъдието и на чувството за справедливост и последното нещо, с което те се занимават е да разкриват тежки престъпления и да борят корупцията. Затова се налага разбирането, че те трябва да бъдат премахнати. Защото ако тези институции бяха специализирани в нещо, то беше в процесуално изнудване.“

Адвокат
Адвокат
14 март 2022 21:13
Гост

Сядам да гледам с Черно Джони и бадеми поредната глупост на Ицо и министърката, дето ще отнесе попръжни отвсякъде. Като тръгне в НСкия съд процес срещу 20 подсъдими с 30 адвоката! Че те само противоепидемичните мерки няма да могат да спазят една година и само ще ме разкарват от София.

И аз настоявам
И аз настоявам
14 март 2022 20:42
Гост

„Спец“ съдиите да имат право на избор, измежду районните съдилища в районни центрове с под 15 000 население, ако не отговаря на ценза им- на трудовата борса, или пазара на свободните професии.

Marti
Marti
14 март 2022 20:04
Гост

В Районния съд в Пещера…

хnn
хnn
14 март 2022 19:56
Гост

Наистина е противоконституционно, затова е крайно време да отпадне привилегията на преместването по желание за общите съдилища, която се ползва само за „наши“ хора. Така няма да има какво да претендират „спецовете“.

Адвокат
Адвокат
14 март 2022 18:11
Гост

Това няма как да се случи и за работещите в съдебната система е ясно.

Цветелина
Цветелина
14 март 2022 17:48
Гост

Има свободни места в редица ТО към районни прокуратури, и в няколко районни съдилища. Ако си мислят, че станали много квалифицирани в специализирания съд и трябва да им намерят места от апелативен съд/прокуратура нагоре, много бъркат! Пък не е задължително и да са цял живот магистрати, нали?

анонимен
анонимен
14 март 2022 17:30
Гост

Какво е мнението на Васил Божков, дали случайно знаете ?

Анонимен
Анонимен
14 март 2022 17:43
Гост

Мнението му съвпада с това на всички юристи и граждани, че не може за него 20 обвинения, а за другия престъпник от Магнитски – нито едно.

Адвокат
Адвокат
14 март 2022 17:50
Гост

И аз мислех, че не е доволен

Анонимен
Анонимен
14 март 2022 17:30
Гост

Другото е противоконституционно.

анонимен
анонимен
14 март 2022 17:02
Гост

Мен ме интересува преди това специализираната прокуратура ще успее ли да да пробута на Ковеши делото Бобокови и ако това се случи и Ковеши го изнесе извън България, кой ще остане с пръст в г…

Анонимен
Анонимен
14 март 2022 17:07
Гост

Кьовеши за разлика от Гешев не е бухалка на мафията и за нея не представляват интерес изфабрикувани единствено с цел репресия дела. Целта на делото срещу Бобокови беше да ги подържат в ареста, а през това време Дебелян Пеевски да сложи ръка на бизнеса им. Така че скоро сами ще си го прекратят. А всички се надяваме Кьовеши да подгони истински виновните.

анонимен
анонимен
14 март 2022 17:27
Гост

Е, значи братя Бобокови не ги е стах да са при Кьовеши?! Дали?!

Адвокат
Адвокат
14 март 2022 22:59
Гост

Че що да ги е страх. Основният им свидетел падна отвисоко.

Наглеци!
Наглеци!
14 март 2022 16:26
Гост

Но тези май им се иска да им дадат право да си изберат ВКС, ей така, защото са много заслужили!

анонимен
анонимен
14 март 2022 13:55
Гост

Ех, че весело ще стане с делцата! Потривам ръце как ще се разпилеят по широкия свят, и журналята ще питат: „Ама къде отиде Маринела?“ Маринела и тя не знае къде е отишла …. по пътя се изсипала ….

жэж эсжс
жэж эсжс
14 март 2022 13:45
Гост

Айде, още едни привилегировани с „бонуси“! Вместо да отменим настоящите и да осъдим тези, които ги приеха, като ги оринем от системата, ще обсъждаме още едни с претенции да си избират къде да работят! Никъде няма подобно малоумие! Работи се там, където има нужда и има открити вече места!

,съдия от прованса
,съдия от прованса
14 март 2022 13:12
Гост

Да ги питам тези от окръжните съдилища какво ще правят като се отведат спецовете от всички дела. Да видим ще гледат ли делата на кмета на родния им град или ще гледат да се отведат и те, като ги нападнат кметските роднини.

ubpoiuygpog
ubpoiuygpog
14 март 2022 13:46
Гост

Понеже „специализантите“ от специализираните нямат роднини ли? Има си правила – при отвод на целия състав на съда делата сеизпращат вдруги равни по степен. Нищо сложно няма.

анонимен
анонимен
14 март 2022 17:29
Гост

АА, значи ни чакат няколко години, докато делата си намерят съдия- докладчика.

Заки
Заки
14 март 2022 13:05
Гост

Това е изключително нахално от тяхна страна.

Петров
Петров
14 март 2022 13:02
Гост

Да, бе! Това да не е концерт юо желание.

,съдия ОС
,съдия ОС
14 март 2022 13:01
Гост

Колеги от други институции, не се излагайте, само защото завиждате на спецовете. Естествено, че е противоконституционно преназначаването по този начин. Иска се съгласие на всеки един магистрат, ако няма съгласие не може да бъде преназначен. Четете Конституцията.

Анонимен
Анонимен
14 март 2022 12:29
Гост

Уважаеми колеги, очевино на малко конкурски сте се явявали. Специализираните съдилища не носят специално отношение към магистратите. Ситуацията е подобна на тази при обявен конкурс за заемане на длъжност, тип като преместване. Затова, според мен задължително трябва да има критерии и конкурстно начало за заемане на разкрити длъжности в окръжните и административните съдилища и всички вие, следва да се явите на конкурс, а ако не отговаряте на критериите, да бъдете назначени според мен, не в органа, от който сте дошли, защото една не малка част от вас са били прокурори, а да се помисли за равен по степен орган на… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
14 март 2022 13:28
Гост

Анонимен колего, на конкурс се явяваш ако искаш, а не когато не искаш.
И аз поназнайвам нещо, нищо че не съм магистрат.

kjhblhbvp
kjhblhbvp
14 март 2022 13:48
Гост

Е така де – и сега ще идеш ако искаш на конкурс. Ако не щеш и те е страх да се съревноваваш с останалите – отиваш си. Както е при всеки друг.Някой да те кара насила да се „конкурираш“?

Emil
Emil
14 март 2022 12:24
Гост

Където трябва там, а не вас да питат. Не се излагайте!

Лозан
Лозан
14 март 2022 13:07
Гост

Спецовете се взеха за много специални.

КюКи
КюКи
14 март 2022 12:24
Гост

Наистина никой не ги държи насила

Ливан
Ливан
14 март 2022 12:22
Гост

Определено се излагат. Излагате се.

Чавдар
Чавдар
14 март 2022 13:09
Гост

От проба глава не боли.😄

Джереми
Джереми
14 март 2022 12:21
Гост

Претенции

Дотук беше
Дотук беше
14 март 2022 12:20
Гост

Съдът за специализирани поръчки на мафията беше свикнал да му се задоволяват всички прищевки срещу изпълнението на квотата поръчки на ГЕРБ и ДПС. Народът обаче каза „Баста!“

Милен
Милен
14 март 2022 12:22
Гост

Определено имаше нещо такова

анонимен
анонимен
14 март 2022 13:30
Гост

Тоя отгоре пише все едно е 9 септември и партизаните са слезли по села и градове. Айде малко по-професионални изказвания, моля.

От името
От името
14 март 2022 12:09
Гост

Хайде да не бъркаме съдиите в специализираните съдилища с председателите на същите съдилища, уважаеми правни журналисти. Или Лекс е тръгнал по пътя на отишлия в небитието преПравен свят…

Темелко
Темелко
14 март 2022 12:22
Гост

Говориш глупости. Кой какво е объркал? Обоснови се.

Алооо
Алооо
14 март 2022 12:09
Гост

Това да не ви е концерт пожелание. Където ви пратят, там ще ходите. И претенции сега…

Aneliq
Aneliq
14 март 2022 12:23
Гост

Ами и аз това се пита. Нагло е.

Нов
Нов
14 март 2022 12:07
Гост

Хайде де, много претенции за нищото свършена работа от тях…. Като изключим поръчките 🙂

Антоан
Антоан
14 март 2022 12:23
Гост

Нищо не вършат!

Мики
Мики
14 март 2022 13:12
Гост

Освен да искат.

12345
12345
14 март 2022 12:07
Гост

Като не ви изнася, напускайте. Никой не ви държи насила. Съдът няма да загуби от това

КюКи
КюКи
14 март 2022 12:23
Гост

На хранилка си е друго

Шони
Шони
14 март 2022 13:13
Гост

Обаче мандалото хлопна.

777
777
15 март 2022 14:07
Гост

За теб ли хлопа мандалото?

111
111
15 март 2022 14:06
Гост

Иска ти се,ама няма да стане!
Сърцай си там попарата и не се пречкай в краката на атовете…