Спешни промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) след решението на Конституционния съд (КС), с което беше отменена по-високата ставка за курортните имоти, са внесли трима депутати от ГЕРБ, начело с шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова (пълния текст на законопроекта виж тук).

Със задна дата от 20 април 2019 г. (когато влезе в сила решението на КС) те въвеждат еднакви граници, в които общините определят местния данък за всички имоти на територията си, били те курортни, или не. Като измененията в ЗМДТ са направени така, че местната власт няма да се налага тепърва да променя наредбите си. А е предвидено просто, че за имотите в курортите се прилага размерът на данъка, както за всички останали в общината.

„С оглед правна сигурност, гарантиране правата на данъчно задължените лица и еднаквото им третиране със законопроекта се предвижда данъкът върху недвижимите имоти, независимо от вида и местонахождението им, за цялата 2019 г. да се дължи в размер, за който със съответната наредба на Общинския  съвет вече е определен размер в граници от до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка“, посочват вносителите.

Местните власти обаче ще трябва да преизчислят служебно новия данък на собствениците на имоти в курортите и да им го съобщят. Тези, които са предплатили до 30 април 2019 г. за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчислената сума.

„След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти за 2019 г. надвнесените от данъчно задължените лица суми, определени съгласно чл. 22, т. 2 в редакцията до 20 април 2019 г., подлежат на прихващане или  възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“, предлагат да се запише в ЗМДТ депутатите. Като посочват, че така се гарантира еднакво третиране и недопускане на дискриминация на тези, които са платили данъците си преди на 20 април 2019 г. да влезе в сила на решението на Конституционния съд.

Както „Лекс“ писа, на 9 април 2019 г. КС обяви, че въвеждането на по-високи данъци на имотите в курортите, които не са основно жилище на собствениците им, не се отдават под наем и не са регистрирани като места за настаняване на туристи, противоречи на Конституцията и отмени чл. 22 от ЗМДТ. В края на миналата година нормата беше изменена с преходните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане и от 2019 г. предвиждаше по-високи данъци за имоти в курортите, включени в специален списък, приет с решение на Министерския съвет от 24 декември 2012 г. За техните собственици общините бяха задължени да определят ставката в границите от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка, докато за всички останали имоти границите, определени в закона, са от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка.

„Със законопроекта се предлага ясна правна уредба по отношение на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2019 г. и се цели да бъдат предотвратени  евентуални административни и съдебни спорове между общините и данъчно  задължените лица“, обясняват вносителите.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Нормотворчески произвол
Нормотворчески произвол
23 април 2019 13:19
Гост

Трябва да се дисциплинират държавните органи, ерго министри, да не изземват нормотворческата власт на НС с подзаконови актове. Ето това е истинското условие, за да има правна сигурност и предвидимост у нас.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
22 април 2019 17:08
Регистриран

E, как сте сега.Гражданите на РБ не са престъпници.За т.н.нарушители си има органи по разследването, общински и държавни структури, които получават заплати за нищо правене.И все се оплакват.КОЙ,КОЙ ще ги накара да заработят?!
Не ще бъде ГЕРБ.А КС си има доста работа-дано си я свърши…

Анонимен
Анонимен
22 април 2019 12:16
Гост

Познавам много хора, които си купиха жилища на морето, за да ходят там на почивка през лятото. Повишаването на данъците в случая е неоправдано. Но има маса спекуланти, които дават къщите си под наем, без да плащат и стотинка за това.

Анонимен
Анонимен
22 април 2019 12:13
Гост

КС отвориха доста работа на местните власти с преизчислението. Много хора си платиха данъците по-рано, заради отстъпката.

Анонимен
Анонимен
22 април 2019 12:14
Гост

Веднъж годишно! Не са се преработили. А иначе трябваше да плащаме по-високи данъци за имоти по курортите, които ползваме само през лятото..

Анонимен
Анонимен
22 април 2019 12:18
Гост

И освен това няма да променят изцяло наредбите, което си е пестене на време.