Прокуратурата подкрепя предложенията за промени в Наказателния кодекс, свързани с домашното насилие и внесени от БСП преди месец в Народното събрание. Това става ясно от становище на държавното обвинение, подписано от заместник-главния прокурор Пенка Богданова и изпратено до Красимир Велчев, председател на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека.

Споделя се разбирането, че при актуалната уредба пострадалият е затруднен в ефективното доказване на относимите факти поради положението на зависимост, емоционална обвързаност и други подобни причини, които често могат да направят практически невъзможно организирането на обвинението от негова страна“, се казва в становището на прокуратурата.

Проектът на левицата предвижда изменения в два текста от НК. Първият е особената разпоредба на чл.161, чиято първа алинея в момента предвижда, че „за телесна повреда по чл. 129, 132, 133 и 134, причинена на възходящ, низходящ, съпруг брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия“.

БСП предлага преследването на средната телесна повреда, причинена от роднина, да бъде уредно във втората алинея на чл.161 НК и тя да звучи така: „За телесна повреда по чл. 129, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, както и за престъпления по чл. 133, чл. 135, ал. 1, 3 и 4 и чл. 139 – 141 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане“.

Проектът съобразява пропорционално степента на намеса на държавата в отношенията между извършителя и пострадалия с оглед съществуващи между тях близост и родствени връзки. От една страна, отчита обществената опасност на престъплението (тежко престъпление, наказуемо по общия състав по чл. 129 НК с до шест години лишаване от свобода), а от друга – интереса на българските граждани и обществото като цяло, и нормативно обезпечава по-високата ефективност на разкриването и разследването на този вид деяния“, казва Пенка Богданова в становището на държавното обвинение.

От името на прокуратурата тя изразява принципна подкрепа и за предложението за промяна на чл. 296, ал. 1 от НК.

От БСП предлагат да се създаде квалифициран, по-тежко наказуем, състав на престъплението по чл.296, ал.1 НК. Той предвижда, че „който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева“. Идеята на левицата е, ако някой повторно попречи или осуети изпълнението на решение на съда или на заповед за защита от домашно насилие, наказанието да от една до пет години затвор.

По този повод от прокуратурата отбелязват: „В същия смисъл могат да бъдат подкрепени предложените изменения и допълнения на чл. 161 НК, които водят до промяна на характера на умишлено причинена средна телесна повреда на близък роднина или съпруг – от престъпление от частен характер в престъпление от общ характер, от вида, преследвани по реда на т. нар. „частно-публично обвинение“ (§ 1) и създаването на квалифициран, по-тежко наказуем състав по чл. 296 НК при осуетяване на изпълнението на съдебно решение или заповед за защита от домашно насилие, като се въвежда хипотеза на повторност“.

Oт държавното обвинение сочат още, че от законодателя зависи каква да бъде конкретната наказателно-правна реакция, включително и като се съобрази с разпространението на подобни деяния и по-ниската ефективност на съществуващите в момента правни средства. Пенка Богданова отбелязва, че прокуратурата не разполага с такава информация.

Преди около две седмици от БСП внесоха втори проект за изменения, този път в Закона за защита от домашно насилие. С проекта от левицата предлагат в ЗЗДН да се запише, че във всяка област има най-малко един кризисен център за пострадали от домашно насилие. А с друга промяна в него изрично се предвижда, че Националната програма за превенция и защита от домашно насилие трябва да съдържа като мярка изграждането, поддържането и управлението на такива центрове.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
19 февруари 2018 14:43
Гост

Tova stanovi6te e polojitelen znak, zashtoto ne otkazvat pove4e rabota

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2018 17:55
Гост

А защо мислиш, че работата въобще ги интересува. Разработват се само когато главният ги притисне. Ще изскочи друг скандал и ще забравят за домашното насилие.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2018 14:03
Гост

Промените в НК няма да решат проблема. Трябва още редица други мерки. Какво става в МВР? Там няма ли да има промени, такива, че полицаите да не игнорират жалбите на жертвите от домашно насилие.