Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, вътрешният министър Калин Стоянов и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев подписаха съвместна заповед за действията на трите институции за гарантиране на политическите права на гражданите и за осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията, свързани с местните избори на 29 октомври 2023 г.

Със заповедта се създава Национално междуведомствено звено, което да координира дейността на прокуратурата, МВР и ДАНС за ефективно взаимодействие на институциите по време на предизборната кампания, в самия изборен ден и до официалното обявяване от ЦИК на окончателните резултати от изборите. То ще се ръководи от зам.-главния прокурор Мария Павлова. А в него ще участват прокурори от ВКП, главният секретар на МВР главен комисар Живко Коцев, директорът на ГДНП – главен комисар Атанас Илков, зам.-председателят на ДАНС Деньо Денев и др.

Звеното ще оказва методическа, ще извършва координация и обмен на информация с Централната избирателна комисия, с областните междуведомствени звена в страната, както и анализ на получената информация от дежурните в прокуратурата, МВР и ДАНС.