Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на президента да награди с орден „Стара планина“ съдията от Върховния касационен съд Борислав Белазелков за изключителни заслуги за съдебната власт. Решението беше взето единодушно от членовете на колегията.

Днес тя го освободи от съдебната система, считано от 17 май, само ден, след като навършва 65 години на 16 май и го награди със служебна благодарност и грамота, „личен почетен знак първа степен – златен“ и 1000 лева.

Борислав Белазелков е роден на 16 май 1956 г. в София. Завършва „Право“ през 1981 г. в  СУ “Св. Климент Охридски”. Започва работа като съдия-изпълнител при Софийския районен съд през 1984 г., а две години по-късно става съдия и остава такъв до края на кариерата си.

От 1992 г. за две години той е съдия в административното отделение на Софийския градски съд, а от 1994 г. до 1999 г. е в търговското. Вече 22 години е съдия във Върховния касационен съд.

Той има значителен принос за реформите в принудителното изпълнение, в търговската регистрация и за множество изменения в гражданския процес. Бил е председател на Съюза на съдиите.

Председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че за първи път прави предложение за награждаване на съдия с орден „Стара планина“. След като представи богатата биография на Борислав Белазелков, шефът на ВКС допълни, че той е желан преподавател както от младите съдии, така и от представителите на другите юридически професии. „Той е човек, който аргументира позицията си, активно участва в тълкувателната дейност на ВКС, бил е докладчик по важни, емблематични решения, които Върховният касационен съд е взимал. Не се поддава на натиск и неправомерни стимули“, допълни Лозан Панов.

Един след друг членове на СК на ВСС взеха думата, за да споделят все „топли думи“ (по Вероника Имова) за съдия Белазелков, чието име е емблема в гражданското правораздаване (по Даниела Марчева) – за изключителния му принос за развитието на правото и правовата държава, следите, които оставя в юриспруденцията, енциклопедичните му познания не само в областта на цивилното право, но и много области на живота и много други.

Атанаска Дишева обясни, че се е запознала със съдия Белазелков през 1993 г. на едно от първите обучения на магистрати. „Не съм имала професионалната чест да работя с него, но са ми известни множество негови актове, включително и при субсидиарното прилагане на ГПК в административното право. Той е изключителен професионалист, един непрекъснат двигател за развитие на гражданския процес – дали в добра посока е било това развитие, или не, ще каже историята, но през целия си стаж съдия Белазелков непрекъснато е полагал усилие за такова развитие“, каза Дишева. Тя допълни, че в много аспекти той е допринесъл за развитието правовата държава, неуморен обучител е на действащи юристи, включително на съдии и поясни, че едва ли могат да се изброят магистратите, които е учил. Дишева заяви още, че с професионалната си дейност Белазелков неуморно отстоява независимостта на съда и правата на съдиите.

Съжалявам, че трябва да участвам в решението за неговото освобождаване. Пожелавам му здраве, професионален ентусиазъм и хъс за отстояване на права, за развитие на правовата държава“, изтъкна Дишева.

И Цветинка Пашкунова изброи достойнствата на съдия Борислав Белазелков – доказан професионалист, със знание, опит и съдебната практика, която е създал, ще остави трайни следи в юриспруденцията. „Изключителен юрист, от когото са се учили не само съдии, но и останалите представители на юридическата общност – адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители. Той е съдия, чиито решения са прочитани с респект и интерес. Съдия Белазелков е добър човек, с активна гражданска позиция и е отстоявал авторитета и независимостта на съдебната система“, посочи още Пашкунова.

Вероника Имова се присъедини към казаното от колегите ѝ и допълни, че за Борислав Белазелков могат да бъдат казани много топли думи: „Изключителен професионалист, доказал се в работата си като юрист с приносно значение както за юриспруденцията, така и за развитието на законодателство в гражданското право и процес, той непрекъснато е включван като експерт в различни комисии“.

Тя изрази съжаление, че Белазелков напуска системата, но е оптимист, защото той е много жизнеспособен, активен, неуморим в упражняването на юридическата професия. По думите ѝ критериите за такава висока оценка не само от членовете на СК на ВСС, но и от цялата юридическа общност, създават обосновано очакване да бъде предложен за държавна награда.

Боби, на добър час“, пожела му още Вероника Имова.

Олга Керелска на свой ред заяви, че Белазелков е една от емблематичните фигури в българското правораздаване в последните 30 години. „Безспорно неговите енциклопедични знания във всички области на цивилното право, дължащо се може би на вроденото му професионално любопитство, но наистина има познания, което му позволяваше един по философски подход при решаване на казуси или становище под формата на тълкувателно решения“, каза тя. И допълни, че невинаги е била съгласна с него, често са спорили на общи събрания на Гражданската колегия на ВКС при обсъждането на тълкувателни решения, но това по никакъв начин не се е отразявало на отношенията им и това до голяма степен се е дължало на неговия добър характер. „Белазелков е добър човек, което не е без значение при упражняване на съдийската професия. Известна ни е активността и отзивчивостта му при обсъждане на различни законопроекти, тълкувателни решения и важни за системата организационни и други въпроси“, заяви Керелска.

Той е талантлив юрист с толкова голяма ерудиция и необятно широка култура, каза на свой ред Даниела Марчева. Тя добави, че Борислав Белазелков има енциклопедични знания не само в областта на правото, но и в много области на живота, което му позволява да се аргументира оригинално и обосновано.

Името му беше и ще бъде емблема в гражданското правораздаване, той е истинска школа в областта на гражданското правораздаване“, заключи Марчева.

С тези аргументи Съдийската колегия единодушно реши да предложи на президента съдия Борислав Белазелков да бъде награден с орден „Стара планина“.

57
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат
Адвокат
13 май 2021 14:29
Гост

Какви са делата извършени от съдия Белазелков ,за да бъде предложен за този престижен орден? Редно ли е да го получи, след като той не може да бъде школа за гражданското правораздаване, видно от решение 130/02.07.2018г. по гр.д. 2090/2016г. ВКС, с което съдия Белазелков съзнателно и противно на ГПК променя основанието на подадената молба за отмяна по чл.303 ал.1 т.1 ГПК, разглеждайки я като подадена по чл.303 ал.1 т.4 ГПК ?! Постановеното решение е по НЕ подадена от ищеца молба за отмяна. За този стил на правораздаване ли се получава орден ?!

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 16:53
Гост

Попитайте бореца срещу тъмните сили в съдебната власт – Л.Панов, той го е предложил?

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 0:33
Гост

Как е възможно този да бъде предложен за орден?Няма никакви заслуги към българския народ!!!

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 0:18
Гост

eP

Любител
Любител
12 май 2021 15:59
Гост

Ще се пенсионира ? Ура! Доживяхме. За съжаление практиката която натвори по искове по 439 ГПК ще остане. Последният му бисер направо кърти мивки. Значи, ако по едно перемирано изпълнително дело постъпи искане за изпълнително действие, ЧСИ бил длъжен да прекрати старото и да образува ново, като продължи изпълнителните действия. И това без изрично искане на взискателя за образуване на ново дело. Или аз съм тъп, ама много тъп , или……

123
123
13 май 2021 9:13
Гост

Не зная защо трябва да се хулят изявени представители на правото?! Първо – ордените се дават за заслуги към обществото, народа, нацията и пр. не на богове, а на хора (все още сме грешни, предполагам, че всички от вас, които изразявате язвително своето недоволство, не са безпогрешни). Второ – също имам възражения по някои от въвежданите в практиката на ВКС от съдия Белазелков постулати (и те не са малко), но нито ще го хуля, а още по-малко не бих му признал правните достижения. Трето – защото Вие поискахте простичко да Ви бъде разяснено Решението по чл. 439 ГПК, ще се… Покажи целия коментар »

Любител
Любител
13 май 2021 10:08
Гост

И къде виждаш воля на взискателя за образуване на ново изпълнително дело в тази конструкция ? Откак съществува понятието перемпция , редът е това – връщане на изпълнителният лист, изрична молба за образуване на ново изпълнително дело, и чак тогава образуване на това ИД и започване на изпълнителни действия. Воля за образуване на ново изпълнително дело и воля за изпълнителни действия по старото са си две съвсем различни неща. Да не забравяме, че прекратяването на ИД има и други последствия – отпадат възбрани и запори, а новите възбрани произвеждат действие по реда на вписването им. И да, важна е волята… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 май 2021 15:43
Гост

Позор!

Дани Вълчев
Дани Вълчев
12 май 2021 0:18
Гост

Аз мисля че заслужава и орден „Средна гора“. Безобразие!

само минавам
само минавам
12 май 2021 0:16
Гост

Последен валс/решение, сбогом любими …

Анонимен
Анонимен
12 май 2021 2:29
Гост

Що не се вземете? Ще обикаляте планиниге

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 23:44
Гост

Изключително щастие е, че Бор. Белаз. се пенсионира. С ордени, с каквото иска… Далеч от съда… Дано…

Адвокат
Адвокат
12 май 2021 0:03
Гост

Ако стане адвокат едно е сигурно,че жалбите му ще минават без проблем цедката по допускане във ВКС.Поне докато се пенсионират и другите светила .

Мирча Кришан
Мирча Кришан
12 май 2021 10:12
Гост

Тази перверзия наречена допустимост я наложиха за да не им се създава работа и да могат да отсяват доходоносните жалби от плебейските. Което се и случва на 98%.

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 18:22
Гост

По конкурсните комисии, в които участваше, редовно подкрепяше неговите хора от ССБ. Абсолютен факт. Нямаше безпристрастност.

Сърбал му попарата
Сърбал му попарата
11 май 2021 18:00
Гост

По делата за уволнение създаде практиката, която узаконява безобразията на работодателите.Някои самозабравили се директори и управители на фирми има защо да му бъдат благодарни.

Иванова
Иванова
11 май 2021 17:28
Гост

Чест и привилегия да те отвее с правни доводи, опит и професионализъм. Подписващ решенията си с името си!
За разлика от анонимните и скрити коментиращи души.
Тъй или инак има доста да поучим от него, та дори и как се защитават каузи!

били
били
11 май 2021 17:19
Гост

За пенсионирането му ще издадем радостно възклицание. За ордена, ще се посмеем. И да не забравя, че от данайците трябва да се бои и когато му предлагат дарове.

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 16:29
Гост

Моля да не бъде забравяно и заповедното производство, като част от изпълнителното. Приносът на вече пенсионера е огромен за дългогодишния хаос в тази част и не само от гражданския процес.

Гуньо адвокатина
Гуньо адвокатина
11 май 2021 13:31
Гост

Ще го запомня най вече с това,че насапуниса един шуменски адвокат,дето искал да му се плаща без да върши работа.Хвала!!!

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 12:48
Гост

Въздъхвам с облекчение. Винаги е бил странен, но напоследък съвсем изкукаха в неговия състав с невероятно спорни решения. А за ордена е повече от смешно, ама щом искат да се правят, тяхна си работа….

Бай Ганьо
Бай Ганьо
11 май 2021 12:33
Гост

Явно щом на точния ден на 65 год. го разкарват, не са им много изгорели ушите за неговите “знания“ 🙂 – т.е., мн. е добър, ама по-добре в пенсия 🙂 А творенията му са, меко казано, недомислени

Гергана
Гергана
11 май 2021 12:16
Гост

Боби, гордея се, че те познавам. като съдия си блестящ, като човек още по… 🙂 ВКС губи, че няма да си там.

Анонимен
Анонимен
12 май 2021 2:32
Гост

Ама, Гергано, кво дириш тук, ма?
Не ме срами пред народа

пиф
пиф
11 май 2021 11:58
Гост

Белазелков е безспорно добър юрист, но често склонен към екстравагантни, ненамиращи опора в закона правни изводи. ТР за изпълнението, по което беше докладчик, борави с крайно общи постановки и не само не „подреди“ практиката, а вкара допълнителен хаос в нея. Опитите му да е на всяка правна манджа мерудия също водят до спорни резултати.

Дима
Дима
11 май 2021 11:56
Гост

Желая му от сърце да жъне нови житейски и професионални успехи.

Адвокати
Адвокати
11 май 2021 13:35
Гост

Да идва при нас.Ще го пращаме на служебни защити.

Всичко е точно
Всичко е точно
12 май 2021 0:03
Гост

Ха ха ха ха ха ха. Но всичко е точно, след последното му екстравагантно решение спрямо адвокатите. Като цяло.

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 18:21
Гост

Какви нови успехи бе? С пенсионирането всичко приключва. А тоя има толкова много пари, вкл. не на негово име, че няма да е луд да ходи като гламав адвокатин. Ще консултира зад кадър както и досега и тва е….

Венета Марковска
Венета Марковска
12 май 2021 0:04
Гост

Аз съм на особено мнение.

Стамат
Стамат
11 май 2021 11:41
Гост

Колко трогателно. Направо се просълзих от умиление. „Изключителният професионалист и школа в областта на гражданското правораздаване“ е известен и с това, че бавеше актовете си с месеци и дори години. Емблематичен пример в това отношение е ТР за съдебното изпълнение, което той „измъти“ след близо 2 години и части от което станаха неприложими поради междувременно приетите законодателни промени. За сметка на това, докато клетите хорица, страни по делата, чакаха височайшото му произнасяне от последна инстанция, бъдещият орденоносец като втори Матей Миткалото обикаляше милата ни Родина от семинар на семинар, от хонорар на хонорар, от келепир на келепир. Ах, колко много… Покажи целия коментар »

ADVOKAT
ADVOKAT
11 май 2021 12:23
Гост

Егати долнопробните завистливци. Семинари бил правил и вземал възнаграждение. Ами подгответе се, прочуйте се като специалист и вас ще ви канят и ще ви плащат. То сама със злословене не става. Приемането на ТР не зависи от докладчика, а от възможността да се формира мнозинство от членовете на колегията и по отговорите на въпросите и по мотивите на самото тълкувателно решение. Ама, ей така да пишете без да знаете.

Прокопи
Прокопи
11 май 2021 14:54
Гост

Стамате, засрами се. Ако не беше Белазелков, нямаше да има от къде да преписваш, както обикновено правиш. А това, че не го разбираш си е твой проблем. Запиши курс по „четене с разбиране“.

Стамат
Стамат
11 май 2021 15:02
Гост

Драги ми Прокопи, благодаря за ценното напътствие. От сърце и душа благодаря. Само да уточня – аз направо копи-пействам мъдрите мисли белазелкови, а не ги преписвам. Сещам се, че правех така и с гениалните актове на друг знаков върховен съдия – почитаемата Златка Русева, макар че оттам нямаше какво да се вземе, щот целият „акт“ просто се състоеше от цитати на касационната жалба и накрая едно „не са налице основания за допускане на касационното обжалване“ – кратко и ясно – ха-ха-ха-ха-ха. Тези двама „уникални съдии“ – Белазелков и Русева – няма да липсват на никого – утре Слънцето ще изгрее… Покажи целия коментар »

Ozi
Ozi
11 май 2021 11:30
Гост

Напълно съм съгласен, че заслужава тази награда.

Re:
Re:
12 май 2021 0:09
Гост

Да каже нявга народа …пенсионира се сиромах за правда, за правда и за работа!

колега
колега
11 май 2021 11:13
Гост

Лекс явно вчера специално ни поздравиха с негово решение! Да не оставя правото, може да продължава да учи младите.

адвокат
адвокат
11 май 2021 11:22
Гост

Защо му е да учи младите, те не го разбират и не го припознават като юридически капацитет- ето Ви го адв. хаджигеЙов- депутатин за един ден, човек с “обширни“ юридически знания и умения, “адвокат“, който твърди, че в България имало съдебни и корпоративни адвокати, а е вписан в АК Монтана от около 20 години и юрист, който заплашва противниците си с принудителното им встъпване в еднополови бракове, когато той вземе властта…Е- беше депутатин, видя се колко струва и в политическото поприще, но… оттук нататък спокойно може да смени като декан на юф Вълчев…

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
12 май 2021 8:13
Регистриран

Последното негово решение за адвоката от Шумен показа,че ВКС не е съд по правото. Фактите са коментирани превратно,а да тълкуваш какъв бил договора за адв.защита по този начин е проява на правна немощ.А всъщност адв.договор за защита и съдействие е конфиденциален и неформален.При това е дел кредере.Не случайно точно на него се е “ паднало“ това дело : сите адвокати са недоволни.А той се пенсионира.Изпращам му цялата си орофесионална обич!

съдията Грег
съдията Грег
12 май 2021 11:21
Гост

Твоите проблясъци нямат край.Да разгледаш и да решиш едно дело не е като да разтягаш локуми и да правиш циркаджилъци ,като на медиация.

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 11:10
Гост

Браво. Успех!

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 11:10
Гост

Браво. Много добър юрист е.

Oleg
Oleg
11 май 2021 11:28
Гост

Прекрасен човек и колега. За толкова години не чух някой да е казал лоша дума за него.

Николев
Николев
11 май 2021 11:09
Гост

Страхотна новина. Заслужава.

Миленова
Миленова
11 май 2021 11:09
Гост

Не се срещат днес много прекрасни юристи и професионалисти, като цяло. Той е един от тях.

Боби Босов
Боби Босов
11 май 2021 11:09
Гост

Желая му здраве. Супер юрист е.

Франки Виктор
Франки Виктор
11 май 2021 11:08
Гост

Чувал съм за него само добри неща.

адв. Маринков
адв. Маринков
11 май 2021 11:08
Гост

Много е компетентен. Страхотен професионалист и човек.

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 11:07
Гост

Чудесен професионалист.

Темелкова
Темелкова
11 май 2021 11:07
Гост

Категорично заслужава. Браво.

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 11:07
Гост

Страхотен. Честито

от приятел
от приятел
11 май 2021 10:52
Гост

Скъпи Боби, да си здрав! Ще липсваш! До нови срещи в зала „България“ 🙂

Advokat VG
Advokat VG
11 май 2021 10:50
Гост

Съдия Белазелков е най-значимия български съдия от своето поколение. Ерудит от висока класа, почтен и безпристрастен, роден да е съдия. ВКС ще загуби много. Поздравления за достойно извървения професионален път! Да е жив и здрав и да намери сили да служи на правото и в друга сфера!

само минавам
само минавам
12 май 2021 0:14
Гост

Само не и в Адвокатурата! Иначе ако иска може и на Малдивите да прекара остатъка от блестящия си житейски път.

адвокат
адвокат
12 май 2021 0:50
Гост

Защо не и в адвокатурата.Дела ли ще губи? Или няма да знае как да си води делата?

Венета Марковска
Венета Марковска
12 май 2021 11:02
Гост

Не е препоръчително! Иначе ако иска, може да пробва.

мила ми Венето
мила ми Венето
12 май 2021 11:23
Гост

Не само ще е добър адвокат,ами и много съдии ще слага в малкото си джобче.Друг е въпроса дали изобщо има небоходимост от тук нататък да работи