Председателят на Българската асоциация по криминология проф. д-р Петя Шопова връчи благодарствени адреси на Крум Зарков и доц. Мирослава Манолова за възстановяването на Съвета за криминологични изследвания.

„Възстановяването на съвета е изключително важен етап в политиката на България в превенцията и контрола на престъпността“, заяви проф. Шопова.

„Не може да се провежда адекватна борба с престъпността, която да не стъпва на обективен криминологичен анализ на криминологични данни“, каза доц. Манолова – досегашен секретар на Съвета за криминологични изследвания, преподавател по наказателно право в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“.

Бившият министър на правосъдието, а сега секретар по правни въпроси на президента, Крум Зарков посочи, че възстановяването на съвета е било един от приоритетите му като министър.

„Криминологията не е самоцел, не е интелектуално упражнение, а гарант за ефективност в една от най-ключовите политики на държавата – тази, осигуряваща сигурността“, каза Зарков. И подчерта, че както в много обществени сфери, така и при осъществяването на наказателната политика – не би било възможно да бъдат взети правилни решения без достатъчно обоснован научен подход.