Парламентът „замразява“ идеите срокът на проверките на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконното имущество да бъде удължен и да бъде регламентиран като инструктивен. Това стана ясно на днешното заседание на правната комисия.

На него беше обсъден внесеният по спешност от председателя ѝ Данаил Кирилов проект за изменения в антикорупционния закон след тълкувателното решение на Гражданската колегия на Върховния касационен съд от 7 декември 2018 г., с което беше обявено, че прекратяването на наказателното производство е абсолютна процесуална пречка за внасяне на иск за конфискация. То се отнася до действалия от 2012 г. до 23 януари 2018 г. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество.

Освен разпоредбата, с която в закона изрично се записва, че нито прекратяването на наказателното производство, нито влязлата в сила оправдателна присъда са пречка за упражняване на правото на иск за отнемане на имуществото, с проекта се въвеждаше и още едно ново правило. Данаил Кирилов беше предложил в закона да се запише, че „неспазването на срока за извършване на проверка по чл. 112, ал. 1 (максимум година и половина – бел. ред.) не води до прекратяване на производството пред съда, не е основание за недопустимост на исковете и не погасява материалното право на държавата за отнемане на незаконно придобитото имущество“. Т.е. че срокът за извършване на проверките на КПКОНПИ е инструктивен.

Паралелно с това пък, застъпвайки тезата, че срокът е преклузивен, Хамид Хамид от ДПС предложи той да бъде удължен, като в някои случаи да достига 3 години.

Днес на заседанието на правната комисия и Кирилов, и Хамид оттеглиха тези си предложения.

Причините, които изложиха бяха две. Първата –  КПКОНПИ да направи анализ и да посочи какъв е най-подходящият срок, защото най-добре знае от практиката колко време отнемат обичайно проверките. А втората е друго тълкувателно дело на ВКС. То беше образувано през юли тази година по предложение на състав от Гражданската колегия и на самата КПКОНПИ и по него предстои върховните съдии да кажат дали срокът за проверките на комисията по предходните два закона за конфискация е инструктивен или преклузивен. Точната формулировка на въпроса по тълкувателното дело гласи: „Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл.15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито от имущество, т. е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИПДП (отм.), чл. 74 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?“

Председателят на антикорупционната комисия Пламен Георгиев заяви, че до момента почти всички съдии приемат, че срокът е инструктивен, а в практиката само по един или два случая е приемано, че е преклузивен. „Няма друга институция в държавата, за която срокът за проверка да е преклузивен“, каза той. И на няколко пъти заяви, че комисията не може да бъде приемана като репресивен орган, тъй като не може да извърши нито едно действие, с което се засягат права на граждани без то да е одобрено от съда.

На заседанието на комисията депутатите отделиха повече време да спорят дали да се правят промени в антикорупционния закон или да се приеме тълкувателен закон за прилагане му. На финала все пак законопроектът остана за изменение.

Данаил Кирилов оттегли и предложението си правилото, че прекратяването на наказателното производство не е пречка за конфискация, да важи със задна дата от 23 януари 2018 г.

Беше приета само разпоредба, която предвижда, че то важи за неприключилите до влизането в сила на промените проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество.

По време на заседанието Данаил Кирилов заяви: „От адвокати чувам, говори се, че са прекратени проверките срещу Огнян Донев и Гриша Ганчев“, но изрично уточни, че няма официална информация. Репликата му беше част от изказване, с което мотивира защо толкова спешно са внесени и се обсъждат промените в антикорупционния закон. Те се очаква да бъдат гласувани окончателно до края на тази седмица, т.е. само две седмици след обявяването на тълкувателното решение, в чийто отговор се приемат.

Шефът на КПКОНПИ Пламен Георгиев отказа да даде информация за казуса с Донев и Ганчев, като в отговор на въпроси на медиите заяви, че не може да коментира проверки срещу конкретни лица. Той уточни единствено, че срещу двамата не са внасяни искове за отнемане на имуществото.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
19 декември 2018 22:55
Гост

Мисля си, че е добре предколедно законодателят да се активира. Но за съжаление бълват само недомислици.

Пешо
Пешо
19 декември 2018 18:43
Гост

Същото упражнение с бели мишки, демек обществото, го играха и с по-високата здравна вноска. Защо депутатите си мислят, че всички т.нар. избиратели лапат мухи?

Анонимен
Анонимен
19 декември 2018 22:52
Гост

Защото сит на гладен не вярва. А най-лошото е, че по време на избори повечето от електората действат като мишки.

Възмутен
Възмутен
19 декември 2018 18:40
Гост

Писна ми от метода проба-грешка! Първо пускат нещо скандално, тестват реакциите, нагаждат се. Егати социалните инженери, ама некадърни.

И аз възмутен
И аз възмутен
19 декември 2018 18:41
Гост

Браво за коментара, не може да се каже по-добре.