Наказва ли се и с отнемане на книжката за от 6 до 12 месеца шофьор, чиято кола е със служебно прекратена регистрация заради липса на застраховка „Гражданска отговорност, въпреки че не е уведомен, че автомобилът му е дерегистриран?

На този въпрос ще отговорят в новообразуваното си съвместно тълкувателно дело Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и двете колегии на Върховния административен съд (ВАС).

Точната формулировка на въпроса по него гласи: „Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“.

По закон, когато за дадено превозно средство няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ Гаранционният фонд изпраща информация на КАТ, за да прекрати регистрацията му служебно. Чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) предвижда, че за това се уведомява собственикът на колата.

Наказанието за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, пък е лишаване от правоуправление за от 6 до 12 месеца и от 200 лв. до 500 лв. глоба (чл. 175, ал. 3 ЗДвП).

Съдиите от Административен съд – Смолян са установили, че в случаите, когато собственикът на колата не е уведомен, че регистрацията ѝ е прекратена и в последствие му е наложено и наказание по чл. 175, ал. 3 ЗдвП, колегите им от районните и административните съдилища в страната възприемат различен подход.

Една част от съдиите отменят наказателните постановления. Те се мотивират с това, че собственикът на колата не е длъжен да следи дали регистрацията ѝ е прекратена, или не. И след като КАТ не го е уведомил, въпреки че е длъжен по закон, то той няма как да знае, че колата му е дерегистрирана и следователно липсва субективна съставомерност на деянието по чл. 175 ал. 3 от ЗДвП.

Тези съдии изтъкват, че при установено неизпълнение на законовите задължения от страна на наказващия орган, не следва да се търси административно наказателна отговорност. Предвиденото лишаване от право да се управлява МПС не се налага по силата на закона, а е неблагоприятна последица за дееца, но при изпълнени задължения от страна на държавния орган, обясняват те. Освен това сочат като допълнителен аргумент, че този, който управлява МПС без договор за „Гражданска отговорност“, осъществява състава на друго нарушение – управление без застраховка „Гражданска отговорност“, а не на това по чл. 175 ал. 3 от ЗДвП.

Съдиите, които потвърждават наказателните постановления, обаче изтъкват, че узнаването за прекратяването на регистрацията от страна на собственика, не е елемент от фактическия състав на дерегисграцията. КАТ е длъжен да уведоми собственика на колата, но получаването на това уведомление не е предпоставка за прекратяването на регистрацията.

На водача на автомобила е вменено задължението да управлява по пътищата само МПС, което е регистрирано по надлежния ред. Това, че регистрационните табели на автомобила не са били свалени и не му е издадена заповед за принудителна административна мярка, не го освобождава от отговорност да управлява само надлежно регистриран автомобил, сочат тези съди.

Освен това те се мотивират и с това, че всеки шофьор е длъжен да знае, че дали има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, както и да познава законовите последици от неизпълнението на това задължение. „Най-малкото, което може да направи деецът е да провери стикера, удостоверяващ наличието на валиден договор за „Гражданска отговорност“. Неизпълнение на това задължение е проява на небрежност, което обосновава вината на дееца“, заявяват застъпниците на това виждане.

За докладчици по делото са определени съдията от ВАС Павлина Найденова и Елена Каракашева от ВКС.

Всеки ли може да бъде наказан по чл. 126 от ЗАДС

Всеки ли може да носи отговорност за нарушението по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) или само регистрираните производители или складодържатели на акцизни стоки? Този въпрос е предмет на второ съвместно тълкувателно дело на Наказателната колегия на ВКС и на двете колегии на ВАС.

То е образувано по предложение на главния прокурор Иван Гешев, който е установил противоречия в практиката на съдилищата.

Разпоредбата, която ще бъде тълкувана от върховните съдии, въвежда санкция за „лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза“.

Според една част от съдиите субект на нарушението по чл. 126 ЗАДС може да е само регистрирано по закона лице, тъй като разпоредбата не е предназначена да санкционира неизпълнение на задължения за начисляване, плащане или обезпечаване на акциз.

Те изтъкват, че целта на чл. 126 ЗАДС е да обезпечи съставянето на редовна документация във връзка с акцизните задължения, а само регистрирани по закона са задължени да водят такава. Освен това те сочат, че има друга разпоредба – чл.123а ЗАДС, която предвижда отговорността за различните форми на неплащане на акцизи и от регистрирани, и от нерегистрирани лица.

Други съдии обаче приемат, че субект на нарушението по чл.126 ЗАДС, може да бъде всяко лице, което осъществи някое от алтернативно предвидените в състава му изпълнителни деяния без в нормите да е предвидено, че извършителят трябва да отговаря на определени изисквания. Според тях това, че документите във връзка с акцизните стоки се издават само от регистрирани по ЗАДС, не свежда отговорността за липса на такива само до тези лица.

„В чл. 126 ЗДДС е предвидена санкция за лица, които произвеждат, държат, предлагат, продават или превозват акцизни стоки без те да са придружени от съответен документ, удостоверяващ акцизното задължение. Издаването на тези документи не е свързано с фактическия състав на нарушението и със специално качество на субекта на нарушаването. Акцизните стоки следва да са придружени от съответни документи, т.е. лицето, което ги държи, предлага и т.н. следва да разполага с тях независимо от кого са издадени“, мотивират се тези съдии. И подчертават, че за изпълнителното деяние е достатъчно държане на акцизни стоки без съответен документ.

Докладчици по делото са съдия Весела Павлова от ВАС и Петя Колева-Рушанова от ВКС.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Борис
Борис
11 май 2022 20:39
Гост

Поредната глупост сътворена в КАТ от индивиди с фуражки под които липсва мозък. Води се дело за тълкуване на глупави измислици като застраховката ГО в цяла Европа тя е привързана към шофьорската книжка и нейната категория, а не към номера на автомобила и затова се нарича гражданска отговорност, а не автомобилна отговорност за автомобилите си има застраховка авто каско, но това не го разбират фуражките пишещи правилата.

Луциъс
Луциъс
11 май 2022 19:06
Гост

От спазване правата на престъпници и правонарушителите сме на това ДЕРЕДЖЕ. Той водачът на МПС от къде да знае, че има такова нещо като ГО, още по малко пък да знае, че няма такава сключена. Щом няма ГО, незнанието на ЗДвП и възможността за служебна дерегистрация въобще не го оправдава. Ама от криворазбрана право!

Lex specialis derogat generali
Lex specialis derogat generali
10 май 2022 22:59
Гост

„КАТ е длъжен да уведоми собственика на колата, но получаването на това уведомление не е предпоставка за прекратяването на регистрацията.“
Значи хем длъжен, хем може да не си го получил и пак да си виновен. Е като не си го получил, как ще бъдеш „уведомен“?
Подкрепям първото становище. Необходимо е държавата най-после да си свърши работата – да изпраща навременни и най-вече в ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ срокове съобщения, уведомления и т.н.

Анонимен
Анонимен
10 май 2022 22:54
Гост

Голяма тъпня!
Така формулирано заглавието – излиза, че …
Ако съм собственик на ППС без ГО – ще бъда лишен от СУМПС и правоспособност за ВСЯКО друго ППС!

Анонимен
Анонимен
11 май 2022 7:23
Гост

Е баш така е! Не само според заглавието, а такъв е въпросът по тълкувателното дело.

Щщщщщщ
Щщщщщщ
10 май 2022 20:33
Гост

Не. Има процедура по уведомяване за дерегистрация.
Противоречи на всякаква правна и житейска логика налагане на ПАМ в този случай.

Анонимен
Анонимен
11 май 2022 7:25
Гост

ПАМ си е ПАМ, тук дтава дума за адм. наказание. ПАМ като си платиш Гражданската и го оправяш, а наказанието те остава минимум за 6 месеца без книжка

Лепински
Лепински
10 май 2022 17:33
Гост

Ще видим какво ще измислят

Пухен мъж
Пухен мъж
10 май 2022 17:33
Гост

И таз добра, това остана, да ти разкажат играта с месеци с месеци.

Анонимен
Анонимен
10 май 2022 17:32
Гост

Като е без гражданска, изобщо не трябва да е на пътя.

Баниев
Баниев
10 май 2022 17:32
Гост

Време е нередностите да се наказват по-строго у нас.

Lex specialis derogat generali
Lex specialis derogat generali
10 май 2022 23:03
Гост

Ама, колега Баниев, представете си ситуация, в която вие шофирате служебен автомобил. Вашият работодател или служител, на когото са му вменени тези отговорности е забравил или пропуснал да плати ГО на автомобила. Колко често си проверихте лепенката на стъклото (която никой не знае защо е там изобщо), но честно? Оказахте се в ситуация – без вина – виновен.

Анонимен
Анонимен
11 май 2022 1:06
Гост

Колежке,служебния автомобил не е консуматив,преглежда се по обстойно от личния – масло антифриз гуми гориво течове и т.н. включително и документацията – преглед и застраховка и километри за смяна на масла

Нелсън
Нелсън
10 май 2022 17:32
Гост

Само една сметка да направим. Аз имам кола, но не обичам да я карам зимата. Идва обаче пролет. Какво трябва да направя за да я карам? Трябва да дам 100 лв за винетка, трябва да дам 300+ лв за гражданска, трябва да дам 30 лв за ГТП, да дам и за смяна на гуми. Егати, тя тая кола златна бе. Ама заплатата, както зимата, така и лятото ми е все 1000 лв. А нещо да се вдигне ли, що ли?

Анонимен
Анонимен
10 май 2022 21:18
Гост

Като си беден, продаваш колата и отиваш в градския транспорт. Не е сложно

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
11 май 2022 14:48
Гост

>> Какво трябва да направя за да я карам? еми-и-и… наприме-е-ер… да я карате? личните предпочитания „не обичам кисело мляко“ или „не обичам да карам през зимата“ са си лични предпочитания. не може да се пишат 5 милиона закона за 5 милиона лични предпочитания. един за всички: кара/не кара. ама някой кара само събота и неделя, друг само по асфалт, трети нарочно бяга от асфалта и търси горски пътища. всеки със своите особености, но ги обединява карането на кола. и понеже създават опасности за обществото като цяло, тези опасности трябва да бъдат намалявани чрез шофьорски изпити (не купуване на книжки),… Покажи целия коментар »

Теменужко
Теменужко
10 май 2022 17:31
Гост

Да вземат да намалят цените на гражданската, а не да се чудят как да наказват хората.

Винарски
Винарски
10 май 2022 17:30
Гост

Тази е доброволната задължителна гражданска ?

Композитков
Композитков
10 май 2022 17:30
Гост

Е аз не си поднових преди Веикден гражданската. Сега съм един безотговорник, но не ми се налага да карам кола. Какво да правя? Ще си я подновя лятото, като тръгна по пътищата

Бишъп
Бишъп
10 май 2022 17:28
Гост

Чак да се отнема книжката ми се струва пресилено, но знае ли човек какво ще измъдрят

Никинора
Никинора
10 май 2022 17:28
Гост

Ех, това ще е масивно наказание

Пашов
Пашов
10 май 2022 17:27
Гост

Те за престъпления не я отнемат, сега за това ще я отнемат