Заради „лоша комуникация“ с Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод кадрови проблеми председателят на районния съд в Ихтиман Радослава Йорданова подаде оставка. Съдийската колегия обаче не я гласува на този етап, а първо изслуша Йорданова, ще стори същото и с председателя на Софийския окръжен съд (СОС) Пламен Петков.

Проблемът е на вниманието на съвета от миналата година. В РС-Ихтиман работят четирима съдии. Единият е председателят, вторият е командирован в СОС, третият е със здравословни проблеми, а четвъртият ще напуска системата. Това е провокирало Радослава Йорданова да поиска съдействие от ВСС за решаване на кадровия проблем.

От днешното ѝ изслушване стана ясно, че от съвета са ѝ отговорили сама да намери човек. Но тъй като, по думите ѝ, тя няма този административен капацитет, е подала оставка в края на миналата година. Но е добавила, че би размислила, ако се осигури една бройка.

ВСС се е опитал да намери човек. Най-напред по чл. 194 от Закона за съдебната власт, но нямало нито един желаещ да се премести в Ихтиман. Следващият опит беше да бъде съкратена бройка в районния съд в Тетевен и да бъде открита такава в Ихтиман. Но председателите на РС-Тетевен и на ОС-Ловеч изразили отрицателно становище.

Днес, след като изслушаха Йорданова, кадровиците обсъдиха възможността да съкратят бройка в РС-Сандански. Преди това обаче ще бъде изслушан шефът на СОС Пламен Петков, за да обсъдят с него дали има възможност за командироване на някой съдия в Ихтиман. След това ще бъде обсъдена и възможността за съкращаване на бройка в Сандански.

Някои кадровици не приеха добре постъпката на Йорданова с подаването на оставка. Попитаха я какво би станало, ако и други председатели на районни съдилища действат като нея и сами заявиха, че това няма да доведе до нищо добро. Изправени сме пред перспективата да създадем проблеми на други съдилища, казаха някои членове на съвета.

Самата тя обясни, че не вижда какво повече може да направи и че както вървят нещата, няма да има с кого да работи.

Олга Керелска и Драгомир Кояджиков я подкрепиха като заявиха, че трябва да се намери решение. Затова най-напред ще бъде изслушан Пламен Петков и беше отменено решението за съкращаване на бройка в Тетевен.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Еленко
Еленко
15 януари 2019 11:59
Гост

Е , в Ихтиман може и да няма съдии , но в Административен съд София област се напълни с бивши членове на ВСС , Инспекторат , административни ръководители и пр.с „кариерни бонуси“. Да пратят някой от тях , вместо да се гаврят с районните съдилища ….

Анонимен
Анонимен
15 януари 2019 11:53
Гост

Нищо чудно Пламен Петков да последва примера й.

Минко
Минко
15 януари 2019 11:52
Гост

Вместо да изслушват шефове и да се мотаят, да решават проблема.

abc
abc
15 януари 2019 11:35
Гост

а така – какво да направи председателката се питам аз?! да звъни по колеги, да ги врънка, за да дойдат в Ихтиман. това е работа на ВСС, той назначава, той премества и тн. и ако се върнем на една стара тема – той е работодател на съдиите