На 18 февруари ще се проведе публичното изслушване на кандидатите за европейски прокурор, което ще бъде излъчвано онлайн. Събеседването ще е в сградата на Висшия съдебен съвет и ще започне в 10 часа.

Допуснатите кандидати до втория етап от подбора са осем. Това са:

 1. Божидар Джамбазов – прокурор във Върховната касационна прокуратура
 2. Сава Петров – прокурор във Върховната касационна прокуратура
 3. Бойко Атанасов – следовател следствения отдел на Софийската градска прокуратура
 4. Дария Христова – следовател в следствения отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив
 5. Десислава Пиронева – прокурор в Софийската градска прокуратура
 6. Елка Ваклинова – прокурор в Софийската градска прокуратура
 7. Светлана Шопова-Колева – прокурор в Софийската градска прокуратура
 8. Теодора Георгиева – съдия в Административен съд София-град.

При изслушването кандидатите трябва да представят опита си в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и да отговарят на въпроси, поставени от членовете на комисията. Ще бъде извършена и преценка на степента на владеене на английски език.

Според Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура всяка държава представя трима кандидати за позицията на европейски прокурор, като те трябва да отговарят на следните условия:

 • да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система в съответната държава членка;
 • тяхната независимост да е извън съмнение;
 • да притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на съответните си държи членки и които имат съответен практически опит в националните правни системи, финансовите разследвания и в международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Одобрените от България три кандидатури ще бъдат обсъдени от специален комитет по подбора с 12 членове, избрани измежду бивши членове на Съда на ЕС и Сметната палата, бивши национални членове на Евроюст, съдии от националните върховни съдилища, прокурори с висок ранг и юристи с общопризната компетентност.

След като получи мотивирано становище от комитета, Съветът на ЕС ще трябва да избере и да назначи един от българските кандидати за европейски прокурор.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Anonimen
Anonimen
12 февруари 2019 9:16
Гост

Все пак водещ ще бъде опита на кандидатите в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Anonimen
Anonimen
12 февруари 2019 9:14
Гост

Сериозни критерии за подбор. Интересно обаче как се определя, че тяхната независимост е извън съмнение.

Тони
Тони
11 февруари 2019 19:05
Гост

Чак се учудвам, че има толкова много кадърни и почтени колеги сред кандидатите. Явно има шанс да излъчим достоен представител.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 17:59
Гост

Аз залагам на номер 1 и 2. Третият комисията да си го избере.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 17:59
Гост

Виждам сред кандидатите някои много читави колеги от прокуратурата. Успех!