Новото изискване предприятията, които не са осъществявали дейност през изминалата година, да го декларират в Търговския регистър задръсти Агенцията по вписванията със заявления.

Промяната беше направена в Закона за счетоводството и влезе в сила от 1 януари 2018 г. В чл. 38, ал. 9, т. 2 беше записано, че предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период подават декларация за това обстоятелство, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Такси за подаването на заявленията не се дължат.

Така в Агенцията по вписванията са до 31 март са подадени над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали дейност през изминалата година. „Вследствие на това се стигна до генериране на забава в регистъра и невъзможност да се обработят подадените заявления в законовите срокове“, обясниха от ведомството.

Като подчертават, че промяната в Закона за счетоводството не е била съгласувана предварително с агенцията. Освен това е трябвало да бъде приет и образец на заявление за деклариране на липса на дейност, но това така и не се е случило.

Подадените над 200 000 декларации за липса на дейност обаче забавят работата по всички останали заявления на фирмите. „Системата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на постъпването им, независимо дали е подадено заявление за: първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ, за промяна в обстоятелствата или заявление за липса на дейност през предходната година“, обясняват от Агенцията по вписванията.

Затова сега ръководството ѝ предприема спешни мерки за преодоляване на забавянето. „За целта част от екипа на институцията ще работи в съботни дни, за да въвежда подадените вече заявления. Полагането на извънреден труд е съобразено с нормативните разпоредби“, съобщиха от АВ.

Докато една тази нова административна тежест доведе до проблеми на администрацията, то сега по разпореждане на премиера започват проверки дали чиновниците спазват изискването за отпадането на друга.

От правителството съобщиха, че премиерът Бойко Борисов е възложил на Главния инспекторат на Министерския съвет да извърши проверки в няколко институции, които продължават да изискват свидетелство за съдимост на хартиен носител. Чиновниците вече са длъжни сами да проверяват данните за съдимостта служебно.

Граждани са сигнализирали, че им искат документа от Министерството на труда и социалната политика за кандидатстване по проекти, от Агенцията по заетостта за проекти в бюрата по труда, от Изпълнителната агенция по лекарствата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, от Изпълнителната агенция по горите за сключване на договори за добив и продажба на дървесина, както и от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.

Всеки гражданин може да подаде сигнал, ако администрацията му поиска свидетелство за съдимост на udostoverenia@government.bg.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 април 2018 15:11
Гост

Това е пълен абсурд и не е защото сега са се задръстили. Потокът от заявления Г2 застоява с ГОДИНИ. За нас има срокове, а за тях не. И понеже ги домързя да свършат нещо като хората и сега олеле. Най-наглата и неработеща институция в света!!

Тошко
Тошко
19 април 2018 8:19
Гост

Като им е слаба организацията да работят и в неделя.

Анонимен
Анонимен
19 април 2018 7:57
Гост

Не е недомислица! напротив. И преди трябваше фирмите без дейност да уведомят АВ-като подадат счетоводен отчет с вписани нули, отчет изготвен срещу заплащане от счетоводител. Днес не се налага да пращаш на счетоводител да ти пише нулите, а подаваш елементарна декларация за липса на дейност. Третите лица имат право да знаят,че дадена фирма е „замразена“-и това става днес с декларация, а в минали години от скъпоплатен нулев счетоводен отчет. категорично днес бизнесмените с неработещи са облекчени с тази декларация.

Милена
Милена
26 април 2018 0:01
Гост

Анонимен, да ти поясня само, че декларацията по чл. 38 от ЗС за неосъществяване на дейност пак счетоводителите я писаха. Повечето за без пари дори. И Г2/Г1 попълваха, и декл. по чл. 13 от ЗТР, както и декларацията за без дейност в статистиката. А това, че през предходната финансова година фирмата не е осъществявала дейност съвсем не значи, че ГФО ще е с нули. Ама ти май си от Пишман бизнесмените – разбирачи.

Анонимен
Анонимен
18 април 2018 18:20
Гост

законодателни безумици

Анонимен
Анонимен
18 април 2018 17:06
Гост

Толкова ни е електронното управление, ако имаше образец, който се попълва и данните от него влизат в регистъра автоматично, нямаше сега да се задръстят

иванова
иванова
18 април 2018 17:03
Гост

Това са пълни недомислици! Да декларираш, че нямаш дейност! Сега да му мислят, ама ще чакаме за отчетите