Заместник-шефът на Апелативната специализирана прокуратура Николай Найденов, който в момента е временен началник, се кандидатира за ръководител на АСП. Той е вторият кандидат, след като в четвъртък документи за участие в процедурата подаде обвинителят от спецпрокуратурата Росен Радев. Днес изтича срокът за предложения.

Николай Найденов работи в съдебната система от 1992 г., като първоначално е бил следовател, а от 1994 г. е прокурор. От 2013 г. е заместник-шеф на АСП, а след като през март 2018 г. Даниела Попова подаде оставка като ръководител на апелативната спецпрокуратура, той беше определен за изпълняващ функциите.

В концепцията си Николай Найденов излага и личната си мотивация да се кандидатира за титуляр на поста: „Постигнатите до момента успехи и добри резултати на специализираните прокуратури, е плод на съвместните усилия и професионализма на всички работещи в тях магистрати и съдебни служители. Същевременно съзнавам и трудностите, пред които се изправям кандидатствайки за длъжността административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура. Съзнавам и завишените обществени очаквания към дейността на специализираните съдебни структури. Наясно съм със състоянието и проблемите в работата на специализираните прокуратури и усилията, които е необходимо да бъдат положени за затвърждаване и повишаване на постигнатите положителни резултати. Ако ми бъде гласувано доверие и даден мандат като административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, дейността ми като такъв ще бъде подчинена, както на приемственост и надграждане на постигнатото до момента, така и на прилагането на иновативни подходи в организационен и административно- управленски аспект“.

Иначе той отбелязва, че наред с редицата успехи в работата на специализираните структури, сериозен проблем представлява броят на върнатите от съда дела поради допуснати процесуални нарушения при изготвяне на обвинителните актове. „Макар, че се отбелязва спад в процентно отношение по този показател, той не трябва да се приема само като удовлетворяващ, а като възможност за ангажиране на отговорността на всеки един прокурор към качествено приключване на досъдебните производства и насетне изготвяне на съответния прокурорски акт“, казва Найденов.

Сред другите проблеми, които сочи, са битовите условия и кадровия дефицит.

А целите, които си поставя кандидатът, са задълбочаване и доразвиване на екипния принцип на работа между наблюдаващите прокурори и разследващите органи, както и подобряване на сътрудничеството и взаимодействието ДАНС и КПКОНПИ.

И още: „Засилване на комуникацията между наблюдаващите и надзорните прокурори от двете прокуратури, особено по делата за корупционни престъпления и икономическа престъпност, като при поискване от страна на наблюдаващите прокурори, да им бъде оказана своевременно необходимата методическа помощ по разследването на този вид дела; упражняване на периодичен контрол и предприемане на конкретни мерки за ритмичното провеждане на разследването и своевременното приключване на образуваните преди повече от две години досъдебни производства; системен контрол на досъдебните производства, които са образувани срещу лица с три и повече неприключени наказателни производства, които се наблюдават от прокурорите при Специализирана прокуратура; активизиране на дейността на надзорните прокурори по отношение работата по делата, взети на специален надзор от Апелативна специализирана прокуратура и осъществяване на работни срещи с наблюдаващите прокурори с оглед оказване при необходимост на професионална, методическа и техническа помощ и др.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
07 януари 2019 14:15
Гост

Битовите условия са проблем в много съдебни сгради. Оправданието естествено е липсата на средства.

Някой
Някой
07 януари 2019 13:50
Гост

Смелчаци, баце, а дано този път изберат някой.

Пешо
Пешо
07 януари 2019 13:53
Гост

Найденов изглежда най-логичната кандидатура, само се чудя защо досега не се е кандидатирал.

Анонимен
Анонимен
07 януари 2019 13:05
Гост

Делата за корупционни престъпления и икономическа престъпност много често са до никъде именно заради процесуални нарушения при изготвяне на обвинителните актове.

Симеон
Симеон
07 януари 2019 12:57
Гост

Много добра мотивация на Николай Найденов. Добре е, че е наясно с трудностите, които му предстоят.