Закриването на специализираните съдилища ще е изцяло във вреда на обществото и ще даде негативно отражение в националната  сигурност, аргументите за ликвидирането на тези структури са манипулативни и неверни, а твърденията, че с премахването им ще се ограничи политическото влияние и злоупотребата с власт в правораздаването и ще укрепи върховенството на правото, са популистки. Това се казва в становище на председателите на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Георги Ушев и на Специализирания наказателен съд (СНС) Мариета Райкова по повод проекта за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с който се закриват спецсъдилищата и прокуратурите.

Както „Лекс“ писа, Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта за изменения в ЗСВ, в който акцентите са два – закриват се специализираните съдилища и прокуратури и се премахват кариерните бонуси.

Предлага се висящите дела да се довършат от Софийския градски съд, където ще бъдат командировани съдиите-докладчици по тях. СГС ще разглежда дела срещу лица с имунитет, министри и др., а всички останали дела, включително и тези за организираната престъпност, които в момента разглеждат спецсъдилищата, ще се поемат от окръжните съдилища (какво съдържа проектът виж тук).

От АСНС и СНС твърдят, че, за да се обосноват предложенията за изменения, са използвани неверни факти и манипулативни интерпретации на данните (пълния текст на становището виж тук).

Със законопроекта се цели Софийски градски съд да бъде превърнат в специализиран и то изключително по субект и нему да са подсъдни изцяло т. нар. „високи етажи на властта“ (съдебна, законодателна и изпълнителна – за последната представителите на централните ѝ органи без оглед на видовете престъпления, стига същите да са от общ характер“, се казва в становището.

В него се обяснява, че смесената компетентност на СНС понастоящем, по делата за т. нар. „корупция по високите етажи’’ е въведена с принципни съображения за минимизиране на зависимости и тя се отнася само до престъпления по служба, корупционни престъпления или такива с корупционен мотив (чл. 414а, ал. 1, т. 4 от НПК), но винаги в корелация с длъжностното качество на лицата и тяхната служебна дейност. Посочва се още, че същата компетентност обхваща и областните управители, както и кметове и заместник-кметове на общини и райони, председателите на общински съвети при извършване на такива престъпления. Със законопроекта обаче престъпленията по служба и корупционните престъпления на областните управители, кметовете и председателите на общинските съвети преминават към общите съдилища по местоизвършване на деянието, казват от АСНС и СНС.

Следователно, законопроектът връща стария слабо ефективен модел, при който регионалните зависимости не се преодоляват, което в изключителна степен затруднява разкриваемостта на престъпните деяния и наказателното им преследване, включително събирането на доказателства… Изразяваме категоричното си несъгласие, с поредните неверни и заблуждаващи обществото декларации в приложената към законопроекта частична оценка за неговото въздействие, че законовите изменения щели да доведат до „повишаване на ефективността на разследването и постановяване на присъди за корупция по високите нива на властта”, както и създаване на „завишени гаранции за спазване на конституционния принцип за независимост на съдебната власт и защита на конституционните права на гражданите” – общи фрази, изпразнени от всякакво съдържание и обещания без какъвто и да е потенциал“, се твърди в становището.

В него се казва, че от ликвидирането на спецсъдилищата, ефективността на разследването не може и няма как да се повиши. За сметка на това обаче при връщане на стария модел, ще се случи точно обратното – ще се създадат съвсем обективни условия за намаляване на разкриваемостта и затрудняване на събирането на доказателства, твърдят от АСНС и СНС.

С ликвидирането на специализираните юрисдикции е абсурдно да се твърди от вносителя на законопроекта, че автоматично ще се стигне до постановяване на присъди за корупция по високите етажи на властта (обещание с явен подтекст, че присъдите ще са осъдителни, ще се постановяват скоростно и скоростно ще влизат в сила), защото само до преди четири години, делата за корупция бяха подсъдни на общите съдилища, но през цялата ни демократична история, не е отчетен в международен план някакъв съществен напредък. И най-вече, защото такива обещания са чисто популистки, не се съобразяват с принципа за разделението на властите, нито с реалното състояние и нормативни възможности на наказателното ни правораздаване, което се осъществява по унифицирани правила от всички съдилища в държавата“, казват спецсъдиите.

Те споделят, че в правораздавателната им дейност няма никакви съществени негативни отклонения, работещи структури са, с доказани през десетгодишното си съществуване добри резултати и липсват всякакви разумни причини за закриването им.

Именно поради липсата на разумни причини и отсъствието на рационалност в настоящото законодателно предложение, придружаващите го мотиви и частична оценка за въздействие, изготвени от вносителя, си служат с неверни статистически данни, които въпреки надлежното им оспорване, тенденциозно не са променени, служат си с манипулативна интерпретация на данни, извън действителното им статистическо значение и с извадки от различни международни доклади, несъдържащи никакви критики към специализираното правосъдие в България, с парадоксалното им обявяване като показателни за (не) съществуващи „проблеми“, казват от АСНС и СНС.

Те категорично не са съгласни и с друг, сочен от авторите на проекта, аргумент, а именно, че със закриването на спецсъдилищата, ще се ограничат политическото влияние и злоупотребата власт в правораздаването, ще се укрепи върховенството на правото, което е предпоставка и за подобряване на бизнес климата и увеличаване на инвестициите. „Отново се касае за популистко внушение, което не почива на никакви конкретни данни“, изтъкват от АСНС и СНС.

Според тях най-сериозно негативно въздействие от промените ще има върху жертвите на престъпления и свидетелите. „Със сигурност отразяването на опитите за ликвидиране на тези институции и компрометирането на заетите в тях магистрати, ще засили страха и опасенията у гражданите и ще ги разколебае да съдействат на правораздаването. След като с подобни мотиви може да се закрият работещи институции, разглеждащи дела срещу организирана престъпност, как пострадалите биха възприели и оценили волята на държавата да ги защити и да накаже извършителите на престъпления“, се казва в становището.

И се заключава: „Негласното предположение, че политическата нестабилност в страната създава опасения в привържениците на идеята за закриване на специализираното правосъдие, че тази идея няма да се реализира, ако не се действа бързо, не е легитимен аргумент за такава съществена структурна промяна“.

Както АСНС и СНС, така и спецпрокуратурата изтъкват, че няма никакви изключителни причини срокът за обществено обсъждане на проекта да е 14 дни, вместо 30.

Липсата на посочени в мотивите и доклада изключителни причини, налагащи по-кратък от законния 30-дневен срок за обществени консултации представляват съществени нарушения на законоустановените правила в ЗНА за изработване на проекта за нормативен акт, които пряко рефлектират върху основни принципи, като законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност“, се казва в становището на Специализираната прокуратура по проекта за промени в ЗСВ, което беше огласено по-късно днес (пълния текст виж тук).

Както спецсъдилищата, така и СП твърди, че мотивите за закриването на тези структури са лишени от всякакво правно и фактическо основание, липсва и задълбочен и сравнителен анализ на дейността им.

Ако мотивите в обсъждания законопроект, сочещи на извънредност за СпНС бяха верни, то видимо предложената законодателна идея би била валидна в пълна степен и по отношение на СГС в бъдеще, ако подсъдността бъде променена…

Липсата на осезаем напредък по корупционните престъпления се дължи на остарялото наказателно законодателство и изключително формализирания наказателен процес, а истинската причина за желанието за закриване на специализираните структури може да е всяка друга, но не и липса на ефективност и ефикасност“, казват от СП.

Апелативната специализирана прокуратура също излезе със становище, с което не се съгласява с предлаганите промени и мотивите към проекта (пълния текст виж тук).

 

59
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 9:25
Гост

Закрият ли спецовете, ще последват масови отводи по всички висящи дела. Никой няма интерес да ги доглежда като командирован, а е и своеобразна форма на протест. Да си ги гледат отначало талантите от СГС и САС. После ходете да интервюирате Ристю къдравия косъм, Надка пиратка и кирчу тъпуту как се правят риформи.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2022 19:56
Гост

Здравей, аз искам да взема 500 000 лева, а после ще ти ги върне Тиквата.

Случаен
Случаен
11 февруари 2022 9:19
Гост

Новина от последната минута: законопроекта е писан от Атанаска Дишева срещу наградата да стане конституционен съдия. Обзалагам се на Черно Джони, че е истина, виждайки оставените електронни следи в качения на сайта електронен вариант на законопроекта. Моля противниковите медиите да се активират!

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 10:33
Гост

Според електронните данни е писан от Юлия Ковачева.

съдия
съдия
11 февруари 2022 9:09
Гост

Който е чел законопроекта знае, че просто искат да им измъкнат делата. тия приказки как щели да ги доглеждат са вятър и мъгла. Не е предвидено задължение да ги доглеждат, командироването им за това е само пожелателно. Кой има интерес да тръгне от другия край на България да доглежда, например, дело с десет подсъдими, по което докато се изредят да отсъстват подсъдими и адвокати ще минат три години.
Поредната уж много хитра идея на Христо Иванов, която ще го остави в историята с отрицателен знак.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2022 8:58
Гост

Гарантирам ви, че и след тази “реформа”, ще продължава да се говори за реформа, защото нищо няма да са реформирали.

Случаен
Случаен
10 февруари 2022 19:05
Гост

Към 18.00 коментарите са от сръбналите първата ракийка. Ще вляза към 23.00 за да се просветля с убедителни правни аргументи от привършващите бутилката!

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 18:21
Гост

Не разбирам, защо госпожата Министър си мисли, че същите прокурори и съдии, които в сградата на спец. съда са работили по неефективен начин, според доклада на министерството, като ги премести в съдебната палата, тези прокурори и съдии ще започнат да работят ефективно. За сведение на госпожата, която има диплома за юрист, сградата на никой орган на съд. власт не повдига обвинение и не решава дела. Ако някой прокурор или съдия не си върши работата, според закона и морала, то си има механизми в ЗСВ да бъде наказан. Да се прави реформа с преместване на магистрати от едно място на друго,… Покажи целия коментар »

Ушева трагедия!
Ушева трагедия!
10 февруари 2022 17:33
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Лелка Зелка
Лелка Зелка
10 февруари 2022 17:02
Гост

Га ядоха кифтета, що не ревахте, бе? Коги се продадохте, пак нищо не чух! Сега що си мислите, че има кой да се застъпи за вас?

Закривай!
Закривай!
10 февруари 2022 16:11
Гост

Едните престъпници от списъка Магнитски плащат на Каскета и Ушев, за да опраска другите престъпници от същия този списък. Това не е правосъдие и справедливост, а бухалка за саморазправа.

Запознат
Запознат
10 февруари 2022 16:06
Гост

Плащат, много плащат престъпниците на Ристе мравояда…

Случаен
Случаен
10 февруари 2022 16:30
Гост

Е, Да България похарчи най- много пари за избори, пък не разбрахме откъде са!? Разбрахме само, че кандидат депутати на коалицията ходили в завода на Бобокови. Ама то не било за пари, а за да се пропагандират добрите демократични идеи!

Запознат
Запознат
10 февруари 2022 16:02
Гост

Целият зор за закриването на спецовете е заради няколко човека – Божков, ЦВ. Василев, М. Стайков, Арабаджиеви, Бобокови и Баневи. Не може заради тях да се закриват съдилища и прокуратури. Ако Христо Иванов направи това, ще остане в историята като ортак на тези престъпници. А тази радостно нахилена празноглавка начело на министерството просто няма нужда от коментар.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 16:05
Гост

Някои от тези хора вече осъдиха България в ЕСПЧ заради безобразията на прокуратурата и спецовете. А безобразията ще спрат само когато този съд бъде закрит.

журналист
журналист
10 февруари 2022 16:10
Гост

Само да ти припомня, че Софийски градски съд е с над 35 осъдителни решения в ЕСПЧ

съдия
съдия
10 февруари 2022 16:49
Гост

Знам един съд в провинцията, който е с повече от Софийски градски съд. Предлагам да закрием на секундата.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 15:56
Гост

Този съд обслужва само задкулисните интереси на ГЕРБ и ДПС. Специализираното правосъдие е добра идея, но не и в този му вид.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 15:47
Гост

Просто МП няма подход за промяната на специализацията, не се вижда никакъв професионализъм, обосновани твърдения, факти, цитирането на кухи фрази или на Колеви 2009 вече се изтърка, просто хората там нямат досег с наказателното право, нямат практически поглед върху материята, имат един съдия от СГС и това е, всичко друго му е чуждо наказателното, а министърката е без коментар. Как правиш реформи в материя, която не си работил, не си дори теоретично на ти какво и кое е как. Всичко за мен е политически ПР. Слаби министри – слаб резултат, за мен последните двама са такива, разбирам да са реномирани… Покажи целия коментар »

Обективен
Обективен
10 февруари 2022 15:12
Гост

Блондинката от МП не знае къде се намира, но мравоядът, за чийто хобот се държи ще набута държавата в такъв правен хаос, че ще ни трябват години, ако въобще съумеем да излезем от него.

Обективен
Обективен
10 февруари 2022 15:09
Гост

Становището е юридически издържано и в него има много правилни констатации. Превръщат СГС в специализиран съд за политици. А знаете, че там всичко може да се купи.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 14:50
Гост

Присъдружният на прокуратурата съд за мокри поръчки на мафията трябва да бъде закрит в този му вид.

ПП - Простотията продължава
ПП - Простотията продължава
10 февруари 2022 14:22
Гост

Закриват един Спец съд, като разширяват компетентността на другия Спец съд – СГС.
И двете съдилища са със специалта компетентност, без значение названието – СГС или СПНС.
Дечев трябва да е наясно, за разлика от хилещата се министърка на правосъдието.
Гениална реформа.

адвокат от САК
адвокат от САК
10 февруари 2022 14:21
Гост

Трябва да се разбере най- накрая от всички неюристи, че естественото на която и да е юридическа професия се състои в извършване на систематично тълкуване на правни норми и правен анализ, в условията на определена нормативна база и обективно отношение към гореописаният процес- т.е. премахването на всякакви субективни елементи от рода на харесване- нехаресване; емоционални, интелектуални и политически пристрастия. В този смисъл, юридическата професия дава много по-обективни крайни резултати от доста други видове професии.За неюристите е крайно чудно как така един индивид може да подходи така към един проблем, но за определени видове професии-напр. юридическите, медицинските и някои други, този… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 14:45
Гост

Точно вие упражнявате систематично тролене.

адвокат от САК
адвокат от САК
10 февруари 2022 16:00
Гост

Нима- тролене ли е публикуването на професионално правно становище по въпроси на правото от действащ адвокат в специализиран юридически форум, какъвто се явява този форум, или казвате- троловете вече са си го присвоили и искат да изхвърлят юристите от него…

журналист
журналист
10 февруари 2022 14:01
Гост

личните ми наблюдения- съд, които работи като всеки друг. Журналистическите разследвания- трябва просто да махнат двама- трима човека- съдии, които подкопават доверието.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 14:08
Гост

Точно обратното е. Има няколко почтени, които не са избирани на кастинг при Пеевски, останалото е ОПГ.

Случаен
Случаен
10 февруари 2022 14:24
Гост

Еее, колега, ти от кои си! Дали кастинга е при Пеевски или при Прокопиев, на мен ми е все тая. Само че ти нещо ми се виждаш недоволен че нещо не ти се е случило както трябва. Да не ти е името…

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 14:46
Гост

Кастинзи не трябва да има! Порочният модел на ГЕРБ и ДПС трябва да бъде изкоренен!

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 13:58
Гост

Ако под обществото имат предвид Доган сарай и обръчите от фирми, а под национална сигурност недосегаемостта на Пеевски и офшорките му – самата истина.

случаен
случаен
10 февруари 2022 13:55
Гост

Смятам, че специализираните съдилища се справят доста добре.Имал съм лично участие като страна- граждански ищец в тяхно дело. Ако същото дело се гледаше в нашия окръжен град, уверявам ви, трудно щях да стана граждански ищец, още по-малко да очаквам възмездяване. можеше някой тупаник да получа.

Не, мерси!
Не, мерси!
10 февруари 2022 14:01
Гост

Най-добре се справят с изпълнението на поръчки на мафията – държат неудобните по няколко месеца или години задържани под стража, без годни обвинения, след това ги пуснат, прекратяват им скалъпените дела, а те после осъждат държавата в ЕСПЧ и всички ние плащаме сметката.

КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ - 3
КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ - 3
10 февруари 2022 13:21
Гост

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с вносители Искра Фидосова и група народни представители от 15 юли 2010 г.
Гласували 156 народни представители: за 100, против 53, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Адвокат
Адвокат
10 февруари 2022 13:21
Гост

Е няма как да кажа на черното бяло. Становището им е доста добро и професионално издържано. Авторите на закона ме разочароват.

КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ - 2
КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ - 2
10 февруари 2022 13:19
Гост

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Без да се повтарям в аргументите, които изказах на вчерашното заседание по отношение на Законопроекта за съдебната власт, искам да потвърдя отново своето убеждение, че зад специално двата законопроекта – за съдебната власт и по НПК, целящи създаването на този нов „специализиран” съд, или специализирани съдилища, не се крият сериозни аргументи относно мотивите, причините. Уважаеми колеги, беше казано нееднократно: проблемите при борбата с престъпността по тези състави се крият в недостатъците, слабата компетентност, която е налице в досъдебната фаза, и неслучайно са тези решения, на които ставаме свидетели през всичките тези месеци – промяната на мерките за… Покажи целия коментар »

Делянчо Слабия
Делянчо Слабия
10 февруари 2022 13:27
Гост

И какво излиза сега – че при приемането на законите за спецовете ДПС са били яростни противници, а 12 години по-късно стават яростни защитници.
Абе аркадашлар как стават тия работи. Какво е това извъртане в стил извъртане на кючек-танцьорка на пилон.
Аферим и машала.
Но ние помним – като слонове.

КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ
КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ
10 февруари 2022 13:10
Гост

Из стенограма от заседанието от 14.10.2010 г. на НС при първото четене на законите за създаване на спецовете: ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Първо, това не е специализиран съд, а е типичен извънреден съд в противоречие на чл. 119, ал. 3. Това ще бъде един политически съд. ГЕРБ създава свой съд за разпра с политическите си опоненти. Тук ясно и категорично трябва да се даде тази оценка, а не да се шикалкави. Всъщност провалът на ГЕРБ в икономическата политика води до хляб и зрелище. Този съд ще бъде едно зрелище, а не съд. Този извънреден съд, уважаеми дами и господа, де факто… Покажи целия коментар »

Юнина
Юнина
10 февруари 2022 13:04
Гост

По-добре да ги закрият

нахалстовто на крадците е безкрайно...
нахалстовто на крадците е безкрайно...
10 февруари 2022 16:48
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Kirova
Kirova
10 февруари 2022 13:01
Гост

Определено има логика в мотивите им

Радоев
Радоев
10 февруари 2022 13:00
Гост

Глупости

Шумковски
Шумковски
10 февруари 2022 12:59
Гост

И като го има пак не е от полза за обществото де

Simon
Simon
10 февруари 2022 12:57
Гост

Хайде сега коментиращите да прочетат мотивите на законпопроикта и тези на съдиите. Хайде сега да преценят обективно /ако могат/ какви и колко са основателни аргументите на едните и н адругите. Хайде сега да видим коя руса главица за пореден път лъже, манипулира и показва тотално незнание и неразбиране на системата, чиито министър, поне на хартия, е. Хайде да говорим с аргументи и факти, а не с опорки и изрезки от вестници, намерени в гугъл. Хайде малко по-сериозно за сериозните неща. Хайде да не залитаме в крайности – да закриваме или да оставяме, ами да признаем, че нужда от реформа има,… Покажи целия коментар »

Радоев
Радоев
10 февруари 2022 13:00
Гост

Хайде да не се пеняваш толкова.

адвокат от САК
адвокат от САК
10 февруари 2022 13:43
Гост

До “Радоев 10 февруари 2022 13:00“ Юридическата работа над 95 процента е точно това, което е написал и автора на коментара, а именно- “…. да прочетат мотивите на законпопроикта и тези на съдиите. … да преценят обективно…. какви и колко са основателни аргументите на едните и н адругите….да говорим с аргументи и факти, а не с опорки и изрезки от вестници, намерени в гугъл…“Така, че- “пеняването“ в този специализиран юридически форум, е на точното място, в точното време и спрямо конкретни проблеми. Неюристите, които не разбирате гореописаното, е добре малко да замълчите, защото ставате жалки и смешни- не разбирате същността… Покажи целия коментар »

Людмил
Людмил
10 февруари 2022 13:01
Гост

Така си е.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 12:55
Гост

Къде ги видяха тези неверни статистически данни?

Закривай
Закривай
10 февруари 2022 12:55
Гост

Така им изнася.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 12:55
Гост

Становището подписано само от началниците. На тях им е най-мъчно явно.

Юнина
Юнина
10 февруари 2022 13:03
Гост

Има си хас. Тромави са. А и сега им е по-лесно да вземат няк8й лев под масата.

Случаен
Случаен
10 февруари 2022 13:27
Гост

Що,подписките на ССБ членовете ли ги подписват.

Филип
Филип
10 февруари 2022 12:54
Гост

Дано да се приемат предлаганите промени в Закона за съдебната власт.

Димчо
Димчо
10 февруари 2022 12:50
Гост

Тези поръчковци сега ли се сетиха да се загрижат за националната сигурност!

Каменова
Каменова
10 февруари 2022 13:03
Гост

Сега опря ножа до кокъла

Кики
Кики
10 февруари 2022 12:49
Гост

Самото съществуване на специализираните съдилища е е изцяло във вреда на обществото.

Onda
Onda
10 февруари 2022 13:02
Гост

Те не правят нищо

Михаил
Михаил
10 февруари 2022 12:48
Гост

Е, друго становище от тези поръчкови съдилища не сме и очаквали.

Sosov
Sosov
10 февруари 2022 13:02
Гост

Ами те са си на хранилка при една партия.