Едва 86 адвокати са подали заявления във Висшия съдебен съвет за вписване на електронен адрес, на който трябва да получават е-съобщения по дела. Това става ясно от отговор от ВСС след запитване на „Лекс“. Адвокатите в страната са около 15 000.

Според §152 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в шестмесечен срок от обнародването на промените в него адвокатите трябва да заявяват пред съвета „обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно чл. 137, ал. 2“.

Въпросната разпоредба гласи: „Съобщенията до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите и адвокатите се връчват на посочения в производството пред административния орган електронен адрес, освен ако по делото не посочат друг електронен адрес. Ако не са участвали в производството пред административния орган, задължително посочват електронен адрес съгласно Закона за електронното управление или електронен адрес съгласно чл. 360е, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, на който могат да се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт“.

Мащабните промени в АПК бяха обнародвани в Държавен вестник на 18 септември 2018 г., което означава, че срокът за подаване на заявления от адвокатите е изтекъл на 18 март 2019 г.

Самият ВСС пък има срок до 10 октомври т.г., в който трябва да осигури техническа възможност на адвокатите, за да може техните електронни адреси да бъдат вписани и да получават електронни съобщения, подписани с е-подпис.

За да стане това, главният секретар на съвета е сформирал работна група, която е изготвила конкретни предложения. На 1 април 2019 г. комисията „Професионална квалификация и информационни технологии“ е изпратила писмо до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за това дали е възможно използването на разработената система за Електронно връчване (е-Връчване) за съобщения по ЗСВ и интегрирането ѝ с Единния портал за електронно правосъдие. На този етап обаче от ДАЕУ все още не са отговорили, обясниха от ВСС.

Същевременно комисията е възложила на главния секретар на съвета да създаде организация за получаване и обработване на заявленията на адвокатите. Отправила е и запитване до председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков за това доколко административните съдилища използват Единната деловодно-информационна система и дали имат готовност да се свържат с Единия портал за електронно правосъдие чрез нея. От отговора, изпратен от ВСС, не става ясно дали е получен такъв от председателя на ВАС.

Преди малко повече от месец ВСС поиска удължаване на срока в съдебния закон за въвеждането на електронното правосъдие. Сега е предвидено това да стане на 10 август т.г., но съветът предлага да е от 1 януари 2021 г.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Смешници
Смешници
15 юли 2019 16:47
Гост

Съдийските организации не се записали в съвета, адвокатите не си дали мейлите… някой следи ли ги тия изменения в нормативните актове изобщо? Или ПЗР никой не ги чете…

Мунчо
Мунчо
12 юли 2019 16:27
Гост

А дали проблемът не е и в техническата неграмотност на адвокатите?

Песимист
Песимист
12 юли 2019 14:15
Гост

Въобще не се знае тази система кога и как ще се интегрира с Единния портал за електронно правосъдие.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2019 14:17
Гост

Сигурно, щом от ДАЕУ и ВАС се бавят толкова с отговорите.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2019 14:12
Гост

Това ми прилича на бойкот. Тъжна статистика.