Закриване на специализираните съд и прокуратура, премахване на предварителните проверки и отнемане от главния прокурор на ръководството на Бюро по защита. Това предложиха още в първия ден на 46-ото Народно събрание от „Демократична България“ и от „Изправи се.БГ! Ние идваме!“.

Предложението за закриването на спецправосъдието е на ДБ (пълния текст на законопроекта виж тук). Той почти изцяло се припокрива с внесените от коалицията в 45-ото Народно събрание промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). В предишният парламент правната комисия прие на първо четене проекта на ДБ, но не продължи с разглеждането му (повече виж тук). Последва реакция от прокурори от цялата страна, които излязоха на мълчалив протест пред Съдебните палати и сезираха европейските институции. На Висшия съдебен съвет пък беше възложен анализ на дейността на спецправосъдието, който все още не е започнал, а служебният министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов започна свой, който по неофициална информация е готов, но досега не е огласяван.

Основната разлика между новия и стария проект на ДБ е, че този път е уреден въпросът със съдебните заседатели в спецсъда. В предишния нямаше уредба за тях и заради това бяха отправени сериозни критики от представители на съдебната власт.

Сега в Преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ се предвижда следното: „С влизането на закона в сила се прекратява мандатът на съдебните заседатели, избрани за участие в производствата пред Специализирания наказателен съд, с изключение на съдебните заседатели, участващи в производства, по които е започнало съдебното следствие. В тези случаи мандатът на съдебните заседатели се прекратява от датата на обявяване на мотивите към присъдата или от датата на прекратяване на наказателното или съдебното производство“.

В проекта се предвижда още ВСС в едномесечен срок след влизането в сила на промените да преназначи съдиите и прокурорите. Магистратите ще имат възможност да изберат къде искат да работят. Свободните места в тези органи ще се разпределят съобразно натовареността на останалите. Ако за някой съд има повече желаещи от определените места, специална комисия от членове на СК на ВСС и от Наказателната колегия на ВКС ще извърши подбор съобразно атестацията и актовете на съответния съдия. Ако спецмагистрат не посочи къде иска да работи, ще се върне там, където е бил преди това. А това може да бъде и на длъжност, по-ниска от окръжно ниво.

С ПЗР на ЗСВ се правят промени и в Наказателно-процесуалния кодекс като се предвижда делата на спецсъда да бъдат „прехвърлени“ на окръжните съдилища в страната.

По отношение на висящите пред спецсъдилищата дела в НПК се предвижда изцяло да отпадне Глава 31а „Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните съдилища“. Ако спецсъдът е започнал съдебното следствие по някое дело, то се „завежда“ по подсъдност към компетентния орган, но се разглежда от състава, който му е дал ход, като се заседава в сградата на спецсъда. В случай, че същият съдебен състав не може да продължи разглеждането на делото, съдът го насрочва за провеждане на разпоредително заседание в сградата на компетентния съд.

Делата, които не са започнали, трябва да бъдат „изпратени“ на съответните окръжни съдилища в седемдневен срок от влизането в сила на промените.

Неприключилите производства пред апелативния специализиран съд се изпращат по подсъдност на съответните апелативни съдилища. А въззивните дела, по които предстои апелативният спецсъд да се произнесе, трябва да бъдат приключени в едномесечен срок от влизането в сила на закона.

Що се отнася до досъдебните производства, те ще изпращат на компетентната прокуратура.

Сред другите нови-стари предложения за промени в ЗСВ са и такива, свързани с избора на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Идеята е кандидатите да са магистрати от тези две съдилища, имащи най-малко пет години стаж там. Избирането и съответно освобождаването им да става с поне 17 гласа във ВСС, като от тях мнозинство трябва да имат и съдиите, избрани от съдии.

Аналогично двойно мнозинство се предвижда и при вземането на решения от Съдийската колегия за кариерното развитие на съдия или за неговото дисциплинарно наказване, мнозинството да е от поне 8 гласа, като отново съдиите, избрани от съдии, трябва да са повече.

„Демократична България“ предлага още да отпаднат предварителните проверки, както и правомощията на прокурорите, свързани с дейността на административни органи.

Предлага се още отпадането на някои от сегашните правомощия на прокурорите като се заличат т. 2, 3 и 5 от чл. 145 от ЗСВ, които гласят: „При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може лично да извършва проверки; да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване – и всички материали; да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично“.

Предлага се заличаването и на ал. 2  и 6 в същата разпоредба. Първата алинея регламентира сроковете за извършване на проверките, а втората – че прокурорът може да протестира и да иска отмяна или промяна на незаконосъобразни актове в срока и по реда, предвидени със закон. Той може да спре изпълнението на акта до разглеждането на протеста от съответния орган, ако това е предвидено със закон.

Освен, че се премахват предварителните проверки, които сега могат да правят прокурорите, се предлага и да се ограничи срокът на командироването на обвинители на до 6 месеца за една година, а за всяко командироване ще се иска становище на Комисията за атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия.

В новия проект има и някои новости, свързани с прокуратурата. Предлага се всички писмени инструкции и указания, които издава главният прокурор за дейността на държавното обвинение да се публикуват.

Предложението за прехвърляне на Бюрото по защита от главния прокурор към министъра на правосъдието е на шестима депутати от „Изправи се.БГ! Ние идваме!“, начело с Николай Хаджигенов (пълния текст на законопроекта виж тук).

„Прехвърляне на бюрото за защита към главния прокурор, доведе до промяна на основната му дейност по защита на лица във връзка с наказателното производство до защита на единствено на главния прокурор, изчерпвайки дейността си единствено с неговата охрана. Нещо повече, създаде се паравоенна организация пряко подчинена единствено на главния прокурор“, пишат вносителите на промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Те обясняват, че прехвърляне на бюрото за защита към главния прокурор е довело до промяна на основната му дейност „до защита на единствено на главния прокурор, изчерпвайки дейността си единствено с неговата охрана“.

По този въпрос ИБГНИ и ДБ са на една позиция, тъй като и в проекта на ДБ има предложение в тази насока, но с изменение в ЗСВ, където ръководството на Бюрото по защита е уредено като правомощие на главния прокурор.

Както е известно прехвърлянето на бюрото по защита към главния прокурор беше оспорено от президента Румен Радев пред Конституционния съд, но той още не се е произнесъл по искането му.

Очаквайте подробности

93
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
cookie clicker
cookie clicker
06 септември 2021 11:03
Гост

I have read this article. I think you have made great efforts to create this article. I appreciate your work.
flip coin

fat88s
fat88s
08 август 2021 16:54
Гост

I-TAUSA พร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชม. ดังนั้นหากคุณต้องการสมัครสมาชิกกับเรา สามารถสมัครได้เลยทุกเวลา ทุกวัน ไม่มีวันหยุด เพราะ I-TAUSA ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคาสิโนออนไลน์ไว้บริการคุณตลอด 24 ชม.เช่นกัน

несъществуващ
несъществуващ
22 юли 2021 11:04
Гост

Дообре! Супер! А нещо за служителите на тези прокуратури, съдилища? Те явно не съществуват за хубавците от снимката. Те явно много бързо забравиха какво говореха и как се правеха на загрижени за всички български граждани преди изборите! За магистратите помислиха как ще бъдат преназначени, а служителите на улицата. Та тези хора са си вършили работата. Такова ли отношение заслужават? Как не ви е срам!!! А нещо за сградата, оборудване, разходи и т.н.? Ще настанят някоя агенцийка, някоя комисия с техни хора може би!

Лозан
Лозан
22 юли 2021 12:26
Гост

В сградата ще разположат някое от съдилищата,което е сместено в отеснялата съдебна палата.

7/8
7/8
22 юли 2021 13:43
Гост

И от какво се жалвате? Всички вие сте с връзки, едва ли има 1-2% случайни хора, пак ще си намерите работа.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 15:56
Гост

Солидни връзки се изискват, за да работиш като деловодител или секретар в съд/прокуратура за по 800 лева заплата месечно.

до 22 юли 2021 15:56
до 22 юли 2021 15:56
23 юли 2021 8:02
Гост

Факт-изискват се,че дори и да станеш призовкар-случайни хора няма,че дори и за чистач да станеш в тази система си трябват връзки. Бивш шеф на съд, сега адвокат(и добре знаете за кого иде реч) разказа в медиите, как за назначаване на деловодителка са му звъняли от ВСС-тогавашен(не сегашния!) за ходатайство. Той е отказал назначаването, а вече не е нито шеф на съд, нито съдия-доброволно е напуснал…. И заплатата не е 800 лв, а повече, плюс това има и 3000 лв-пари за дрехи-тоест това са средномесечно 200 лв отгоре, плюс бонус за ЧНГ-това ,ако се разпредели помесечно също добавя нелоша сума. Ще… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 10:36
Гост

А за да станеш младши магистрат на кого трябва да звъннеш? За един приятел питам.

Сия
Сия
23 юли 2021 10:05
Гост

За служителите е като с всички други служители със закрит работодател. Няма закон, според който те трябва да се третират различно. „Тези от снимката“ не са им обещавали привилегии.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 10:32
Гост

Доколкото видях в законопроекта-налице е хипотезата на вливане на предприятие,с оглед на което за служителите ще се приложи чл. 123 от КТ, демек трудовото им правоотношение ще се запази. Считам, че от ДБ са достатъчно разумни, което доказват и с това си свое решение. Причианата да се закрие спецправосъдието е заради неефективност и липса на резултати, а не заради админисррацията. Както много добре знаем, конкурси непрекъснато се обявяват и такива служители се търсят, поради което би било излишно и непремерено да изхвърлени на улицата.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 10:32
Гост

Вижте законопроекта 🙂

KYRA
KYRA
22 юли 2021 8:55
Гост

Thanks for the great article, wish you all the best.

เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ DCLUB77 สมัครรับเครดิตฟรี ไม่มีเงื่อนไข สล็อตเว็บตรง เกมออนไลน์ ได้เงินจริง เล่นได้ไม่มีขั้นต่ำ โปรโมชั่น แจกเครดิตฟรี สล็อต หวย มวย คาสิโน เล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

закривай!
закривай!
22 юли 2021 7:40
Гост

НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ЗАКРИВАНЕТО НА СПЕЦ ПРАВОСЪДИЕТО. Цялостно закриване на съдебната система-по Грузински модел, и рестарт с нови хора, плюс лустрация на сега инсталираните, вклч и многото честни хора-защото нова художествена галерия се прави с нови галеристки 🙂 . Въпреки това, не предлагам сега да се закрие съдебната система, нека да закрият спец правосъдието, а после ще възникне и темата за цялостния рестарт. На въпроса защо-посланик Ван Кестерен отговори „Корупцията и лошото функциониране на съдебната система са заплаха за Шенген“. Мислите ли,че западът ще се обяви против един пълен рестарт на бг съдебната система?

отмяна на 20-те заплати при напускане!
отмяна на 20-те заплати при напускане!
22 юли 2021 7:45
Гост

Да се промени Конституцията, и да се уреди,че закриването на спец правосъдието е БЕЗ ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ, и без заплащане на 20 заплати. По аргумент,ч никъде другаде като те закрият не те преназначават, нито ти плащат заплати за две години напред. Не мислете,че е тежък проблем промяната на Конституционния текст за несменяемостта, в смисъл,че тя не се прилата, при закриване на звено от съдебната система. Отмяната на изплащане на 20 заплати „обезщетение“ е въпрос на корекция в съответния текст на ЗСВ. Ама къде го има това-20 заплати при напускане?????? Конституцията забранява привилегиите на маза обществено положение! 20 -заплати-може, ако отидеш при частниика,… Покажи целия коментар »

113
113
23 юли 2021 22:05
Гост

Хаха, наивник!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 23:14
Гост

Ха,ха няма да ви кажа къде е най- големия проблем, който ще блокира съдилищата в България! Да го е видял Ристю, нега да се приеме, голям майтап ще падне! Залагам си дипломата, че ще сме в следващия европейски доклад като най- големите тъпунгери по законотворчество. Ама нека Иванов да си носи последствията, нали е юрист, да е чел.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 23:38
Гост

Това ми направи силно впечатление.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:46
Гост

И вкупом станахте непотребни!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:44
Гост

Еее, не му търсете толкова кусури на законопроекта, де! Знаете ли колегата Дечев колко се измъчи, докато го докара до това плачевно състояние. Пак го е пипнал малко , но той толкова си може!

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 9:30
Гост

Той за това ли привиква в кабинета разни шушумиги от сесебетоз а не си гледа делата,

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:30
Гост

Лекс, май не сте видяли заложените бомби в законопроектите, но после хаосът ще е пълен. Не може да се запазва мандат на съдебен заседатели, защото той може да бъде само към съществуващ съд. Акъла ми не побира как дело заведено по подсъдност във Бургас ще се кара за заседания в сградата на спеца. Че като им знам делата, бургаския окръжен трябва да си купи микробус. Адвокат съм и би следвало да съм доволен от подобно забатачване, само че това едва ли се прави за моите подзащитни.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:39
Гост

Нищо не разбираш бе! Бойкика и гнома са го измислили супер, но щом не ти харесва, ти си Пеевски трол. Точка.

адвокат
адвокат
21 юли 2021 20:54
Гост

Виждам, че някакъв коментатор упорито изисква Р.България да се откаже сама, без да е победена във война, от 100 процента от държавният си суверенитет, и нейните държавни органи да приемат да изпълняват на българска държавна територия чуждият американски закон, който априори няма правна сила в Р.България. За мен е видно, че този коментатор не е юрист, а някакъв политически трол. Не е ли редно в специализиран сайт за юристи, коментаторите- политически тролове да са сведени от нула или максимум до 1,а – това е моето предложение към собственика на сайта…

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 18:49
Гост

В проекта нищо не е писано какво ще става със следователите от Следствения отдел към Специализираната прокуратура. Но не трябва да се учудваме. Христо Иванов като министър във втория кабинет на Борисов, доказа, че не разбира нищо от съдебна власт, камоли как да я реформира….

Безработен Шиши трол
Безработен Шиши трол
21 юли 2021 18:52
Гост

Христо Иванов и Янаки Стоилов нищо не разбират, докато Иван Каскетски и Барни Ръбъл са титани на правната мисъл. Или поне така пишеше в преПравен свят, преди да ми дръпнат шалтера, веднага след „Магнитски“.

Пижо
Пижо
21 юли 2021 20:35
Гост

Какво разбира Стоилов, след като внася изрезки от вестници, за да обосновава нарушения на КРБ и ЗСВ?
Прост народ – слаба държава!!!!

адвокат
адвокат
21 юли 2021 20:43
Гост

Точно мислих да напиша същото, и видях Вашият коментар. Стоилов е огромно разочарование за всички студенти от юф на СУ, както и за онези, които са се заблуждавали, че има покритие между юридическите му знания и статута му на професор по юридическа дисциплина.

113
113
23 юли 2021 22:09
Гост

И ти си „титан’, направо се пръскаш от акъл…

Густо майна филибето
Густо майна филибето
21 юли 2021 18:41
Гост

Галка спецсъдийката ще се върне ли в града под тепетата? Да почваме ли да плачем?

Менетекел
Менетекел
21 юли 2021 18:17
Гост

Предложенията са немотивирани, професионално ненужни и изобщо – несъстоятелни! 1.Предварителните проверки. Премахването им лишава прокурора от предварителен и необходим индикатор за наличието или липсата на данни за престъпление. Към момента съгласно чл.145, ал.2 ЗСВ, те се извършват в срок от 2+1 месеца. Време напълно недостатъчно за събиране и проверка на данни по сложни финансово-икономически преписки за разходване на средства,извършване на данъчни ревизии или инспекции. Чрез тоталното им заличаване, пада и последната бариера,прокурорът да не образува дела за нямай нищо по фалшиви сигнали,които черпят публичен ресурс – като се образуват същите и се разследват чрез средствата на НПК. Тъй като алтернатива… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
21 юли 2021 18:32
Гост

Поддържам изцяло Вашето становище. Вие сте написал/а всичко- нямам какво повече да добавя, може би освен фактът, че ако новото НС приеме предложението на нинова за премахване на пропорционалното данъчно облагане и се премине към въвеждане на прогресивен данък на физическите лица, то едва ли някой колега- адвокат ще се замисли повече от 1 минута дали да влезе в сивата икономика или не- директно ще действа така, както си е решил…

Безработен Шиши трол
Безработен Шиши трол
21 юли 2021 19:02
Гост

Абсолютно малоумни предложения! Въобще да не се съобразяваме нито с докладите на ЕК, нито със заключенията в „Магнитски“. Прокуратурата да остане по съветски образец, а Гешев да бъде награден с орден „Селски туризъм“ на висок международен форум в присъствието на гл. прокурори на Турция и още 5-6 държави, с имена, завършващи на -стан. Народната правна трибуна преПравен свят веднага да бъде възстановена и по закон да получава задължителни отчисления от постъпленията в чекмеджето. И най-сетне лустрация за всички псевдоюристи, които развалят рахата на Доган сарай и не са целували ръка там.

Айде бе!
Айде бе!
21 юли 2021 16:27
Гост

Следователите напомниха, че е време пак да бъдат закрити

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
21 юли 2021 16:26
Гост

Шушумигите на Гешев: Искаме и ние на работна група

премахване на привилегии в съдебната система
премахване на привилегии в съдебната система
21 юли 2021 15:21
Гост

Предлагам да бъдат орязани незаконните магистратски привилегии(противоречат на чл. 6 ал. 2 от Конституцията),например, и далеч не само: -Спиране на безотчетните пари за дрехи. 3000 лв-безотчетни за дрехи-къде го има това?! -Спиране изплащане обезщетение при напускане на съдебната система. В частния сектор такова обезщетение -няма, а в СС(съдебната система)-до 20 заплати. че то далавера да напуснеш. -Спиране 20-те заплати при пенсиониране. В частния сектор се плащат от 2-6 заплати, ако изобщо ти платят. -Добавката за година стаж да е 0,6 процента-като на всички други, а не 2 процента. -Платения отпуск да е 20 дни-като на всички други. -Заплатата да е… Покажи целия коментар »

123
123
21 юли 2021 15:50
Гост

Чудесни предложения – за пореден път. Само се питам – кой ще ви решава правните спорове?! Ако мислите, че преподавателите от всичко разбират, заповядайте в съдебна зала, за да разберете, че не е така. Аз имам по-„радикално“ предложение: всички преподаватели да станат съдии с настоящите възнаграждения, а съдиите – преподаватели. Тогава може би ще се подобри юридическото обучение, но надали правосъдието. Е, от магистратурата има много какво да се желае, вкл. и по отношение на обучението и добросъвестността, но ако можехте да осъзнаете какви откровени глупости говорите, нямаше да ни занимавате с едно и също под всяка статия!!!

МЕЧ
МЕЧ
21 юли 2021 15:58
Гост

Тези прословути 20 заплати са заплащат, ако си работил 20 години в съдебната система. 20 години, през които нямаш право да работиш нищо друго. Получаваш заплати при напускане на системата, ако си работил в нея над 10 години, а не на първата или втората. Ако стане всичко това, което си написал кой ще работи в съдебната система и колко ще е трудна да бъде стимулиран да реши едно дело в една или друга посока с 1500 лв. заплата. Това не е частен сектор, стига си ги сравнявал

до Меч-искрено и лично
до Меч-искрено и лично
22 юли 2021 7:32
Гост

Момко, първо-и да се спрат 20-те заплати кандидати за инсталиране ще има предостатъчно-че днес за работа в СГС за 1 място се състезават по 200 кандидати на конкурси за младши. Възможностите за законно забогатяване, особено в прокуратурата се огромни,дори и да няма заплати(вж видеото осемте джуджета-и подкупа платен е посочен-видео номер едно-в случ ай,че не си го гледал, има го във vbox, и секвестирането на имуществото е посочено, и заграбването на 35 кг злато, и заграбването на бизнеса, една година минаха от разкритията ,нищо не се случва-явно и подкупа, и севвестирането на бидзнеса са законни). Второ-каква втора работа? Кой работи… Покажи целия коментар »

ДО искрено и лично
ДО искрено и лично
22 юли 2021 10:16
Гост

Това, което си написал можеш да го отнесеш до не повече от 3-4% от магистратите. Останалите разчитаме единствено на заплатите си. И не, не искаме да ни ожалвате. Искаме да не ни слагате под един знаменател всички работещи в тази система. Кой е мърша си личи по начина му на живот.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 16:45
Гост

Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!!!

Кика
Кика
21 юли 2021 17:40
Гост

Наистина ли сравнявате “частен сектор” с орган на съдебната власт. Хахахха я се стегнете. Парите за дрехи – варират с оглед стаж, отпускат – е повече от 20 дни, но не могат да я ползват, добавка годишен стаж – също варира. Стойте си в частния сектор, защото ми омръзна да слушам далеч неюристи, да се упражняват по правораздаване.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 18:47
Гост

Е, направо да ви ожали човек!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:53
Гост

Живи да ги ожалиш!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:52
Гост

Е, ако ти дойдеш в частния сектор си приключила битката за има няма два месеца.

до кика
до кика
22 юли 2021 7:35
Гост

Наистина! Правилата следва да имат еднаква важимост. И парите за дрехи не варират с оглед на стаж , а са твърда сума-за магистратите две средни заплати в бюджетния сектор, без значение от стажа. Говорим за 3000 лв-това са 7 пенсии на учител, за сравенине.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:50
Гост

Чудесни предложения. Колега, не ги слушай тия тунеядци съдиите. Те толкова си могат. Всъщност за нищо не стават.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 15:04
Гост

Браво! А реформа в разследването кога?! Докога ще се дублират функциите на следователи и разследващи полицаи! Само, че едните взимат два пъти повече и работят два пъти по-малко!

Кисел
Кисел
21 юли 2021 15:52
Гост

Дублирането на функциите на следователите и разследващите полицаи започна от 2006 г по настояване на Цв. Цв и със съдействието на М. Кунева, когато се вкара разследването в МВР, с цел да бъде контролирано по добре. Преди това следователи имаше само в следствените служби. Реформа в разследването- каква? кого от двамата дубльори да закрият. И кой ще разследва тогава престъпленията по см. на чл. 194 ал.2 т.1 от НПК / точно така, отворете го и го прочетете/. Иначе и аз съм за двойни заплати на разследващите полицаи.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 17:07
Гост

Въпросът е да се даде на следствието повече работа, да се раздели работата между тях и разследващите полицаи. Освен това и двете структури трябва да са заедно с прокуратурата. Не може разследващите да са на двойно подчинение- на прокуратурата и на МВР.

Добро начало
Добро начало
21 юли 2021 14:59
Гост

И цялата тази врява за да се усмири и въдвори един недоучил и отдавна надскочил „нивото“ си районен полицейски инспектор!
Жалко за прокуратурата и читавите прокурори в нея, но сами са си виновни, че търпят повече от година този индивид с ментални и личностови проблеми за ръководител на тази важна за държавността структура! Дано освен него разкарат и цялата подкрепяща го сган вътре в системата-разни сийки, пръскачки, спецковци и наслагани за шефчета по места парашутисти с каскетски знания, опит и манталитет!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 15:05
Гост

Няма нормален юрист в България, който да подкрепя това правно недоразумение. СРС за държавен преврат чрез хакване на поливни пръскачки за трева, а за чекмеджета, кюлчета, мишо-бировци, ти си го избра и безчет други престъпления за милиарди – мълчание.

Темелко
Темелко
21 юли 2021 14:21
Гост

Да не се пънат, до месец пак ще се разпусне и тоя парламент, а Ристьо и останалите дабъли да пускат викторината, да ходят по радиа, телевизии и студия и да реват като кърпатски мечки

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 14:49
Гост

Ашколсун, аферим, машала! На това се надява всяка пионка на Доган сарай!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:54
Гост

Така и ще стане. Виждали сме го!

МЕЧ
МЕЧ
21 юли 2021 14:15
Гост

А като премахнат предварителните проверки, какво? Направо следва отказ за образуване на ДП по жалбата или съответно образуване на такова, пак само по жалбата? Значи утре пиша една жалба до Х и директно започва наказателно производство срещу него. Интересна идея. Какво точно ви пречат предварителните проверки?

кисел
кисел
21 юли 2021 15:59
Гост

И на мен ми е интересно с какво ще мотивират премахването на проверките. Че тя една жалба може да съдържа всякакви твърдения /Ало, искам да съобщя за убийство!- Кой се обажда?- Убитият!/, може да бъде анонимна и какво, веднага образуване, без законен повод и достатъчно данни?

адвокат
адвокат
21 юли 2021 13:51
Гост

Махнете снимката на този талибан- обичайно българският и софийският адвокат от мъжки биологичен пол е спретнат, чистоплътен, с прилична мъжка прическа и без талибанска брада, плаща си редовно членския внос към ВАдС и САК и не рие за защита на глбт лобито и премахването на чл.46 ал.1 от КРБ, защото осъзнава ясно правните последици от премахването му. Неслучайно субектът от снимката е политик, а не си остана адвокат….

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 14:23
Гост

Недялко, свали за малко мегафона, за да избършеш пяната от устата. След малко ще дойдат хората с белите манти и всичко ще е наред.

адвокат
адвокат
21 юли 2021 14:36
Гост

Написах ти ясно- не съм някой си недялко, а реален адвокат, вписан в САК. Спрете да набеждавате всеки, чиито възгледи се различават от вашите партийни възгледи, за някакви партийно пристрастни субекти. Разберете, че доста от адвокатите сме аполитични и това- за разлика от вашите професии на платени партийни тролове- на нас ни ПОМАГА в упражняване на адвокатската професия, вместо да ни спъва.

Димо
Димо
21 юли 2021 13:45
Гост

Функциите на прокуратурата извън наказателното производство трябва да бъдат ограничени до минимум.

Мишо
Мишо
21 юли 2021 13:46
Гост

Направо да изегъртат шефа им.

113
113
21 юли 2021 18:09
Гост

Ко каза,ко? Я пак?!

адвокат
адвокат
21 юли 2021 13:59
Гост

Че какви точно са “функциите на прокуратурата извън наказателното производство“, че не мога да се сетя… Докато неплащането на издръжка си остава престъпление, по него ще се налага присъствието на прокурор. Какво ТОЧНО имате предвид.

МЕЧ
МЕЧ
21 юли 2021 14:09
Гост

Адвокате, не си ли чувал, че прокурори участват и по административни, граждански и търговски дела?

адвокат
адвокат
21 юли 2021 14:15
Гост

E, и- значи искате да се променят НК и НПК така, че прокурорите да не участват в граждански производства…И кого ще обслужва това- мафиотите и сдруженията на едрия капитал. Тогава или не сте наясно с материята, защото не сте юрист, или подкрепяте искането едрият капитал да е над законите и да се ползва със специални и повече права, отколкото имат всички останали правни субекти. И това ако е юридически балансирано, здраве му кажете…

Кики
Кики
21 юли 2021 13:42
Гост

Прехвърлянето на бюрото по защита към главния прокурор е недопустимо.

Димо
Димо
21 юли 2021 13:43
Гост

На Гешев не само че не бива да му се дават повече правомощия, а трябва и да му отнемат част от сегашните.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 14:24
Гост

И направо да го махнат.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 13:41
Гост

Дните на спецовете са преброени. Съдбата на Ушев, Галя Георгиева, Жени Пръскачката е решена – чака ги тежък сблъсък с действителността в редовите магистратури, където никак не ги долюбват. Шестте заплати отгоре остават в спомените. Който взел взел. Да ги изхарчат на морето, че това ще им е за последно.
Въпросът вече не е дали, а къде ще продължи тяхната славна кариера. Чува се, че се облизват за топли места в САС, но няма да ги огрее, тъй като места за тях няма.
Кояждик бей също трепери – няма да има къде да бъде възстановен, когато му свърши мандата.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 14:25
Гост

За всяка свиня идва Коледа. Те сами избраха да играят в свинския задкулисен отбор.

Закривай!
Закривай!
21 юли 2021 13:40
Гост

Спецсъдилищата и прокуратурите са излишни. От там трябваше да започнат с реформата.

Модел 4
Модел 4
21 юли 2021 13:41
Гост

Съгласен! А не да ми се плюнчат там с разни недообмислени модели за реформа.

Сиси
Сиси
21 юли 2021 13:39
Гост

Интересно е ще какъв анализ ще направи проф. Янаки Стоилов.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 13:38
Гост

На мракобесието наречено специализиран наказателен съд и специализирана прокуратура с апелативните им структури трябва да се сложи край.

мнение
мнение
21 юли 2021 13:46
Гост

Без преназначаване на инсталираните, и без изплащане на обезщетения. Те са способни-могат да станат адвокати!

113
113
21 юли 2021 18:11
Гост

Да те инсталират в Анадола тебе…

---
---
21 юли 2021 22:31
Гост

Защо, адвокатурата, също не ги иска. А и те един клиент няма да могат да завъртя. Ще скат магистрати да са.

реформа-докрай!
реформа-докрай!
21 юли 2021 13:38
Гост

Ще предложа и:
-цялостно закриване на прокуратурата-без изплащане на обезщетения, и нейното реучредяване в редуциран състав и реформирана структура, при лустрация на сега инсталираните, вклрч и честните, защото например -нова библиотека се прави с нови библиотекари.
-извеждане на прокуратурата от съдебната система.

113
113
21 юли 2021 18:13
Гост

Изпий си всички хапчета,удари си една злабарка и се успокои…ще дойде Коледата и за тебе,именно от спецовете,които сега плюеш,имай малко търпение,моето момиче..

Anonimen
Anonimen
21 юли 2021 13:37
Гост

Поздравления за позицията на „Демократична България“!

Riki
Riki
21 юли 2021 13:37
Гост

Изненадаха ме много приятно.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:57
Гост

Що рече? Някой от тези юнаци не прави ли реформа при Тиквата? Да не би ти да му беше министър на правосъдието?

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 13:36
Гост

и какво си мислят, че ще постигнат тия хубавци, ще изядат дръвцето накрая ми се чини

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 22:58
Гост

С корените.

има светлина в тунела
има светлина в тунела
21 юли 2021 13:34
Гост

Браво! Браво! Долу тирана! Дано утре и ВСС се усети накъде духа вятърът!

лустрация-незабавно!
лустрация-незабавно!
21 юли 2021 13:33
Гост

Необходима е лустрация по Чешки модел! Лустрацията е предизборно обещание на поне една от партиите, днес в парламента! Лустрацията в Чехия е всеобхватна и представлява репресивно законодателство в следните насоки: – пълна забрана за свързани с режима до 1989г , дори и на ниско ниво за работа в бюджетния сектор и обещестевнозначими професии-например като адвокати, нотариуси, ЧСИ. -Пълно секвестиране на влогове и имущество-движимо и недвижимо на лустрираните. -За пенсионираните-отнемане на пенсиите, в размер над минималната. -Периодът на заемане на позиции в бившия режим не се зачита за трудов стаж. Най-любопитното-лустрацията в Чехия касае и до внуците на лустрираните-дори и към… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 13:39
Гост

Това, което сте написали за Чехия е малоумно и не може да се случи в правова държава.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 13:44
Гост

В цяла източна европа се случи. Лустрация няма само в България и Русия. Най-всеобхватна е лустрацията в Чехия. Унгарската лустрация е далеч по-консервативна, за сравнение. Нима ГДР-бивша, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, Албания, Хърватия, прибалтийските държави не са правови? Да-лустрацията е репресивен акт, и без съд и присъда се ограничават права-случи се в източна европа, за да има йота справедливост и възмездие. Как пък само в България ще го изкарат противоконституционно, а е възможно в цяла източна европа, при положение,че конституциите в източна европа доста си приличат?

льольо
льольо
21 юли 2021 13:49
Гост

Абсурдно е и голяма част от нещата са противоконституционни ако изобщо са верни.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 13:51
Гост

Я най-добре да ги трепем и лустрираните, и родата им до десето коляно. А също и приятелите им, близките на приятелите им, колегите им и който още се сетите. Т. нар. „демократи“ с нищо не сте по-различни от комунягите, които толкова мразите. Имахте 32 години! Едно цяло поколение и отгоре! Ако бяхте толкова умни, кадърни и можещи, за това време щяхте да ги преодолеете тия комунисти, дето все ви пречат и да покажете колко сте велики! Вместо това само лустрация ви е в кратуните. Имахте и цялата власт на два пъти, ама нещо не ви стигна смелостта да я направите,… Покажи целия коментар »

предположение
предположение
21 юли 2021 13:26
Гост

Четете тази статия, за самолетите Ф-16, които България купи: https://www.actualno.com/business/amerikanskite-iztrebiteli-f-16-idvat-v-bylgarija-chak-prez-2027-g-novi-danni-i-za-cenata-news_1449677.html?fbclid=IwAR1krRlw9IrtSE3QnfcULjBNjepj0SnhLyiByXZPJB0SWBu3JVdpm7Tb5KE

„Американските изтребители F-16 идват в България чак през 2027 г., нови данни и за цената

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 13:27
Гост

Предположението е,че човекът с червените дрехи трябва да се заинтересува подробно. кой знае-може пък всичко да е изрядно, а?

Димо
Димо
21 юли 2021 13:38
Гост

Искрено се съмнявам, че нещата точно тук са изрядни.