Длъжностните лица по регистрацията (ДЛР), които се произнасят по всички заявления за вписване в Търговския регистър, вече имат норматив. А ако не го покриват, това ще се приема за неизпълнение на служебните задължения.

Това е разпоредила в своя заповед директорката на Агенцията по вписванията Габриела Козарева. С нея тя е утвърдила инструкция за осъществяване дейността на длъжностните лица по регистрация (Пълният текст на инструкцията)

Според въведения норматив всяко ДЛР трябва да разглежда на ден най-малко 19 заявления за вписване и обявяване на актове или 80 за финансови и счетоводни отчети. Ако разглеждат и от двата вида, трябва да обработват по 30 отчета на ден и по 10 от останалите заявления.

Длъжностите лица ще се отчитат на шефа си всеки месец, като нормативът за ГФО е 1600 заявления и за вписване на другите актове – 350.

Ако са надхвърлили бройката или са изпълнявали допълнителни задачи, като изготвяне на становища или участие в работни групи, това ще се отрази на допълнителното им материално стимулиране.

В останалата си част заповедта всъщност е резюме на законовите и подзаконовите актове, които регламентират дейността на служителите в агенцията. „Правилата в заповедта акцентират на задълженията на длъжностните лица по регистрация да прилагат стриктно закона, като не превишават правомощията си по закон, чрез прилагане на разширителното тълкуване“, обясниха от АВ.

Като посочиха, че въвеждането на тези правила към служителите е само част от пакет от мерки, които целят гарантиране на сигурността на гражданския и търговския оборот.

От агенцията съобщиха, че са получили многобройни препоръки и искания на граждани, съдии, представители на работодателски организации, водещи адвокатски кантори, Камарата на частните съдебни изпълнителни и Нотариалната камара за въвеждане на единни правила при произнасяне на длъжностните лица по регистрацията. Заради противоречивата практика на ДЛР през 2015 г. Инспекторатът на Министерския съвет е издал предписание за „засилване на контрола от страна на директор на дирекция Длъжностни лица по регистрация, което да доведе до спад от отменените, като незаконосъобразни откази от страна на съда“.

„Сигурността на гражданския и търговски оборот е наш приоритет. Нямам колебания, че правилата за работа на служителите на агенцията трябва да следват стриктно закона. Именно това въвежда тази заповед. Държа тя да стане достояние на всеки гражданин или търговец, тъй като пази основно техните интереси“, заяви Габриела Козарева.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Някой си
Някой си
08 март 2019 13:33
Гост

Хубаво е да има някакъв норматив, но се пада по 12 минути на заявление. Това ще доведе до претупване на работата. Не съм вадил обедни почивки и пушпаузи.

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 9:14
Гост

Габриела Козарева се престарава. А ако не ги покриеш тези бройки?

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 9:11
Гост

Имам чувството, че се връщам в соца. А който преизпълни нормата- ударник на месеца.

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 9:10
Гост

Естествено, че тези хора прилагат стриктно закона и не превишават правомощията си. Но защо чак такова стягане.