Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прави цялостна преценка на качествата на кандидатите за председател на всеки съд, а не просто „ратифицира“ становището на Общото му събрание, което няма изключителна сила и предимство пред всички други факти и обстоятелства.

Това заявиха в позиция деветима членове на колегията – представляващият ВСС Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Стефан Гроздев. Тя беше огласена минути преди в Софийския градски съд (СГС) да започне Общо събрание по повод избора на негов председател. Във вторник с 9 на 4 гласа колегията предпочете за поста Алексей Трифонов от Софийския апелативен съд. Конкурент в надпреварата му беше Евгени Георгиев от СГС, като именно той е инициатор днес да бъде проведено Общо събрание в градския съд и на него да бъдат поканени всички членове на колегията, за да обсъдят заедно с магистратите избора на председател на СГС и принципа на съдийско самоуправление.

В позицията, огласена днес, деветимата членове на ВСС, които гласуваха за Алексей Трифонов, благодарят за поканата, но я отклоняват. „Липсва процедура, която да регламентира участието на членовете на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет в този форум на съдийското самоуправление“, обясняват те.

След това посочват, че по Конституция и закон право и задължение на колегията е да назначава председателите на съдилищата. А изслушването на кандидатите от общото събрание на съответния съд е част от процедурата за избор. „Колегията е длъжна да вземе предвид и да цени изразеното становище на общото събрание, дори когато то е споделено от по-голямата част от съдиите в съответния съд, но съвкупно с всички други законово регламентирани и относими обстоятелства към формирането на преценката за качествата на кандидатите“, пишат деветимата кадровици.

Но заявяват: „Законът не придава на становището на общото събрание изключителна сила и предимство пред всички други фактически данни и обстоятелства, свързани с регламентираните от закона критерии за качествата на кандидатите. Съгласно разпоредбата на чл. 194б ал. 1 ЗСВ в рамките на събеседването се прави преценка за професионалните качества на кандидатите, за управленската им компетентност и моралните качества въз основа на представените концепции, отговорите на поставени въпроси в хода на изслушването, становищата на помощните органи, становищата на лицата по чл. 38 ал. 3 и ал. 7 ЗСВ, организаторските качества, устойчивостта на характера на кандидатите, способността им за носене на отговорност и за взимане на трудни, самостоятелни решения, без внушения и неправомерни намеси, и влияния от нерегламентирани източници, и прочие“.

И заключават, че именно тяхна е отговорността за това кой ще оглави даден съд.

Деветимата кадровици се спират и на избора на председател на СГС.

„Изслушването на двамата кандидати за административен ръководител на Софийския градски съд протече по законоустановената процедура и направеният избор бе в максимална степен публичен, прозрачен и мотивиран. С убедително мнозинство, с ясни и конкретни мотиви девет от присъствалите тринадесет членове на СК на ВСС приеха, че демонстрираните от съдия Алексей Трифонов професионални, управленски и нравствени качества в по-висока степен отговорят на необходимите изисквания и очаквания за управление на най-големия окръжен съд в страната“, пишат те.

Като посочват, че всеки може да се запознае от разискванията от пълната стенограма на заседанието, която е публикувана на сайта на ВСС. „Очакваме магистратите и обществото да уважават самостоятелната воля, предоставена от закона на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в качеството ѝ на кадрови орган по отношение на съдийската общност“, казват те.

В становището си деветимата членове на ВСС изразяват вярата си, че „натрупаните дългогодишни проблеми в СГС ще бъдат преодолени с общи усилия и без излишно напрежение, при стриктно спазване на буквата и духа на закона, утвърждаващи принципа на балансирано разпределение на правата и задълженията на всички страни в процеса на управление и администриране на дейността на органите на съдебна власт“.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анчо
Анчо
03 декември 2018 12:56
Гост

В крайна сметка наистина тежката дума имат ВСС, което пък омаловажава мнението на Общото събрание.

Mihail
Mihail
03 декември 2018 12:57
Гост

A ne biwa da e taka, za6toto kolegite imat preki nabliydeniq vyrhu rabotata na kandidata.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2018 12:47
Гост

Така трябва да е. Не е разумно ВСС да приема безусловно становищата на Общото събрание на съдилищата.

Петров
Петров
03 декември 2018 12:47
Гост

Така е. Иначе се опорочава безпристрастността на избора.