Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви 17 свободни места в конкурс за повишаване в апелативните съдилища. Осем от тях са в Софийския апелативен съд, четири във Великотърновския апелативен съд и по две места в Пловдив, Бургас и Варна.

Решението беше взето след спорове дали трябва всички свободни места да бъдат обявени, не трябва ли да се оставят няколко свободни места за заемане чрез конкурс за преместване, трябва ли да се обявят сега на конкурс и две съдийски бройки в Пловдив и Велико Търново, които ще се освободят през октомври, когато титулярите ще се пенсионират.

Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова застъпиха тезата, че трябва да бъдат обявени всички места за заемане чрез конкурс за повишаване, включително и двете бройки, които ще се освободят през октомври. Шекерджиев обясни, че така или иначе конкурсната процедура е дълга и едва ли ще приключи до октомври. Той призова колегите си да вземат решение по целесъобразност.

Севдалин Мавров също застъпи тази теза. Освен аргументите на Шекерджиев, Мавров добави и още един – всички конкурси се обжалват пред Върховния административен съд, така че процедурата ще се проточи.

Драгомир Кояджиков и Атанаска Дишева обаче предложиха да се изчака с обявяването на конкурс за двете бройки в Пловдив и Велико Търново. От една страна се очаква да излезе анализ на натовареността за 2017 г. и сравнителен такъв с предходни години, след което ще бъде внесено предложение за оптимизиране на щатната численост. Заради това било добре тези бройки да се оставят. Освен това в Комисията за атестирането и конкурсите направили изчисление, че за нормалното функциониране на апелативните съдилища са необходими 18 съдии – по два състава в трите отделения – гражданско, търговско и наказателно.

С 6 на 5 гласа колегията реши да обяви 17, а не 20 бройки. А със 7 на 5 гласа се реши всичките 18 бройки да бъдат обявени на конкурс за повишаване, като така няма да има конкурс за преместване засега.

В гражданските отделения свободните места са 10 – пет са в САС, четири във Велико Търново и едно в Бургас. В търговските свободните бройки са пет – три в САС и две в Пловдив. А в наказателните отделения има две – във Варна и Бургас.

Днес Съдийската колегия откри процедура за избор на административни ръководители на Софийския градски съд и районните съдилища в Пловдив и Сандански.

Същевременно днес бе приета и оценка за работата на Галя Георгиева като член на предходния състав на Висшия съдебен съвет. Тя е „съответна на компетентностите и на постигнатото от колективния орган“.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Минувач
Минувач
24 април 2018 11:57
Гост

След оставката на Калоян Топалов май няма много мераклии за поста му. Повече от половин година СГС е с и.ф. председател.

Магистрат
Магистрат
24 април 2018 11:50
Гост

За пореден път Мавров ми се издигна в очите. Няма нужда от проточване.

Анонимен
Анонимен
24 април 2018 11:48
Гост

До октомври колко вода ще изтече. Току-виж от ВСС си променят мнението.

Възмутен
Възмутен
24 април 2018 11:46
Гост

Е как няма да се изчака за конкурса за двете бройки. Нали трябва да си уредят техни хора.

5-ко
5-ко
24 април 2018 11:44
Гост

Редно е първо да се изготви анализ на натовареността.

Анонимен
Анонимен
24 април 2018 11:20
Гост

Шекерджиев и Мавров са прави, какво има да чакат толкова, хората докато встъпят ще мине поне една година