Съдебната практика у нас, при която на транссексуалните се отказва юридически да сменят пола си, без да се излагат достатъчни и обосновани мотиви и без да се търси баланс между обществения интерес и правото на личен живот на молителя, доведе до осъждане на България от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Решението на съда в Страсбург (пълния му текст виж тук) идва в момент, в който се очаква Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да постанови чаканото от две години тълкувателно решение по въпроса дали е допустима съдебна промяна на данните в актовете за гражданското състояние на транссексуален. Преди да се произнесе Гражданската колегия реши да сезира Конституционния съд за това какво разбира под „пол“ основният закон, тя постави и въпроси за съвместяването на разбирането на Конституцията за „пол“ с правото на личен живот, гарантирано от Европейската конвенция за правата на човека (повече за питането виж тук).

КС обяви, че понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. Той обаче напомни на законодателя, че България и други държави са осъждани в Страсбург за нарушаване на правата на транссексуалните, заради липсата на законодателство, предвиждащо възможност за признание на промяна на пола въз основа на регламентирани условия и процедури (повече за решението виж тук).

Една година след произнасянето на КС, ВКС все още не е излязъл с тълкувателно решение, предстои отново да заседава по делото на 6 октомври 2022 г., а законодателят все така не е уредил процедура за юридическа промяна на пола.

На този фон сега ЕСПЧ се произнася по казуса на транссексуална жена (биологичният пол по рождение е мъжки, но човекът се самоопределя като жена, а в решението си съдът в Страсбург използва единствено женски род) и ѝ присъжда обезщетение от 10 000 евро, тъй като е нарушено правото ѝ на личен живот.

Казусът на транссексуалната жена, която е посочена в решението с инициалите П.Х. (представлявана от адвокатско дружество „Екимджиев и партньори“), започва през 2018 г., когато тя подава молба по Закона за гражданската регистрация да бъдат сменени трите ѝ имена и ЕГН, така че да отговарят на женски пол. Районният съд уважава молбата ѝ и заявява, че докато българското законодателство не урежда юридическата промяна на пола, трябва да се прилага директно чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека. Стъпвайки на подробни медицински доклади, които показват и че е започнала хормонално лечение, районният съд приема, че П.Х. се определя по постоянен и непоколебим начин като лице, принадлежащо към женски пол, и е уместно да бъдат променени данните ѝ в гражданските регистри.

Прокуратурата обжалва и окръжният съд отменя решението за юридическа промяна на пола. В решението на втората инстанция, така както е преразказано от ЕСПЧ, се посочва, че дори и да се установи, че П.Х. категорично и трайно се самоопределя като жена от юношеска възраст и е започнала хормонални процедури, българското законодателство не позволява промяна на пола в регистрите за гражданско състояние. Окръжният съд изтъква, че полът е биологично състояние от раждането, обусловен е генетично и не подлежи на промяна. Той се позовава в тази връзка на българската конституционна идентичност, която се основава на християнските ценности и е изграждана с векове.

Така въпросът стига до ВКС. Върховните съдии обаче не допускат делото до касация и в сила влиза отказът на окръжния съд да бъдат променени имената на П.Х. от мъжки на женски.

Мотивите, с които е постановен отказът за допускане до касация, са, че втората инстанция се е произнесла в съответствие с практиката на ВКС. Определението е от 13 април 2020 г. (от решението на съда в Страсбург не става ясно от кои съдии е постановено). Само няколко дни по-късно – на 27 април 2020 г., състав на ВКС установи, че е налице противоречие в практиката и по негово предложение беше образувано тълкувателното дело. Съдиите, които са отказали допускане до касация на делото на П.Х., обаче заявяват, че практиката на ВКС, която допускаше юридическа смяна пола е изоставена и вече трябва да се следва решението на Светла Димитрова, Геника Михайлова и Даниела Стоянова (на особено мнение) от 14 февруари 2019 г., което отрича промяна на пола в акта за раждане поради транссексуалност (всички актове, показващи развитието в практиката на ВКС, включително решението на Димитрова, Михайлова и Стоянова и предложението за тълкувателно дело можете да си припомните тук).

Освен това, като отказва допускане до касация, ВКС отбелязва, че дори да се приеме, че е възможна юридическа промяна на пола, желаната от П.Х. физиологична промяна все още не е станала категорична и обективна. Но от друга страна, може да бъде отправено ново искане, когато молителят трайно промени биологичния си пол.

Съдът в Страсбург напомня, че вече се произнасял, че когато отказват юридическа промяна на пола без да излагат достатъчни и обосновани мотиви и без да обяснят защо в други случаи са я позволявали, българските съдии нарушават правото на личен живот на транссексуалните (решение по делото Y.T. срещу България, коментирано и от КС).

Затова се заема да провери дали в случая на П.Х. отказът да смени имената и ЕГН-то ѝ са били непропорционална намеса в правото ѝ на зачитане на личния ѝ живот.

В решението се подчертава, че изискването за достоверност и стабилност на информацията в регистрите за гражданско състояние, както и правната сигурност, оправдават прилагането на строги процедури с цел да се извърши проверка на основните мотиви да бъде поискана юридическа промяна на пола.

Според ЕСПЧ обаче, когато отменя решението на районния съд, втората инстанция на практика само е посочила невъзможността за промяна на имената в актовете за гражданско състояние и е дала тълкуване за пола само като биологичен, и след това просто е заявила, че общият интерес изисква да не ѝ се разреши промяната, въпреки че започнала хормонално лечение.

„Окръжният съд въобще не развива разсъжденията си относно конкретния характер на този общ интерес, а се ограничава до позоваване на съществуващата законова база и на българските християнски традиции. Той реално не претегля общия интерес, от една страна, и правото на жалбоподателката на признаване на нейната сексуална идентичност, от друга. При тези обстоятелства Съдът не може да заключи, че той е обосновал със солидни причини от общ интерес отказа си да приведе в съответствие гражданските регистри с женския пол, към който чувства принадлежност жалбоподателката“, заявява ЕСПЧ.

Съдът в Страсбург отправя и критика към ВКС, който вместо да отчете противоречията в собствената си практика по отношение на юридическата промяна на пола на транссексуалните, е заявил, че зачита само решението на Димитрова, Михайлова и Стоянова, въпреки че след него са постановени поне три в обратен смисъл. „Съдът отбелязва, че ВКС е взел решението си за П.Х. в условията на противоречия в собствената му практика и жалбоподателката може да претендира, че е пострадала от тази ситуация“, се посочва в решението.

ЕСПЧ  подчертава, че фактът, че българският съд не е търсил баланс между личния и обществения интерес в контекста на противоречива практика на върховния съд, е предизвикало уязвимост, унижение и безпокойство у П.Х.

И констатирайки, че ВКС все още не е излязъл с тълкувателно решение, „припомня необходимостта от позоваване на препоръките, издадени от международни органи, по-специално от Комитета на министрите и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, както и от Върховния комисариат на ООН за правата на човека, за мерките за борба с дискриминацията въз основа на сексуална ориентация или полова идентичност, сред които е препоръката към държавите да разрешат промяната на името и пола в официални документи по бърз, прозрачен и достъпен начин“.

54
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
веселчун
веселчун
21 февруари 2023 10:33
Гост

Още са незрели разбиранията за мъжко и женско – това са принципи, прояваващи се на различно ниво и различен план и в различна степен, по различно време. Има физически пол има и психически пол… Душата на човека например е безполова.
Вижте един поглед върху нещата по долу:
Науката за любовта: Равноправието между половете, Женски черти в мъжете, Мъжки черти в жените https://evaandadam.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

Анонимен
Анонимен
29 септември 2022 16:08
Гост

Честито на трансджендито П.Х. , и както се казва – тая година булка, догодина люлка. То в Турция и Гърция опитите да роди мъж продължават от векове, ама знае ли се ?

Анонимен
Анонимен
29 септември 2022 9:17
Гост

И този адвокат изтрещя! Какви европейски ценности са да викаш на баща си, мамо! Да излезеш с жена, да се забавлявате и в леглото да разбереш, че ти всъщност си се свалял и опипвал мъж. А как да попитам юридически ще се обоснове невъзможността мъж да износи и роди бебе, а мъж да зачене от жена? Юридическите аргументи, винаги трябва да са подплатени от научни, за да се прилага закона еднакво спрямо всички. Останалото за ценностите е част от морала, не от науката. Правете разлика, моля!

Анонимен
Анонимен
29 септември 2022 13:07
Гост

Адвокатът не е виновен в случая, той си е намерил ниша, в която да си изкарва парите. В момента такива дела срещу България имат кажи-речи 100 процентова успеваемост, така че е логично да иска да води колкото може повече. Ако не е този, ще е някой друг.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 септември 2022 14:34
Гост

Проблемът не е, че се занимава с тази материя и че печели дела, това му е работата все пак, нали? Притеснителното е, че толкова се е вкарал във филма с ЛГБТ+ извращенията, че чак си вярва на откровените ненаучни изказвания и ги разпространява по медиите. ЕСПЧ е изначално антидържавна институция, която уж защитава личността от властовия апарат, но често пъти, като обсъждания случай, се самозабрявя и за съжаление има хора, които повтарят неолибералната куха пропаганда подобно на латерна. Не можеш да създаваш човешки закони, които противоречат на природните като база мининум – хората може да са достигнали връх в цивилизационното… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 септември 2022 14:52
Гост

В крайна сметка всичко е реклама, Бухале 😀

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 септември 2022 21:39
Гост

Бухалът е съгласен с Вас.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 септември 2022 8:45
Гост

Извадка от интервю: „Чeтeйĸи тeзи peшeния ce виждa, чe ce пpoĸapвa нeвяpнaтa и мaнипyлaтивнa тeзa, чe нaциoнлaнaтa ĸoнcтитyциoннa идeнтичнocт, ĸoятo вepoятнo пoвeчeтo xopa paзбиpaт ĸaтo xaйдyшĸи пищoви, пoтypи, мycтaци и пp. , мoжe дa ce пpoтивoпocтaви нa бaзиcнитe eвpoпeйcĸи цeннocти, ĸoитo ca фyндaмeнт нa oбeдинeнa Eвpoпa и EC. Πpинципът e: eдинcтвo в мнoгooбpaзиeтo, a нaциoнaлнoтo eдинcтвo e eднa cимпaтичнa eĸзoтиĸa, ĸoятo пo ниĸaĸъв нaчин нe мoжe дa пpoтивocтoи нa пpинципитe нa eвpoпeйcĸoтo пpaвo. B „дeлo зa пoлa“, KC пpилaгa вeтepинapнo-мeдицинcĸи пoдxoд, cпopeд ĸoйтo peшaвaщo зa oпpeдeлянe нa пoлoвaтa пpинaдлeжнocт e тoвa, ĸoeтo имaш в гaщитe, a нe coциaлни, мeдицинcĸи и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 септември 2022 18:50
Гост

Защо изключенията, да са правила? Този свят не върви на добре! Писна ми от глупостите на ЕСПЧ! Какви юридически мотиви за отказ, като науката го отрича, с какви въобще тъпотии се занимават? Утре някой свръх умен ще иска да е „То“ или робот, или риба, може от – боабаб и тогава ли ще са нужни юрид.митиви за отказ. Хайде малко по-сериозно, че ми писна от европейска толерантност. Съдиите от ЕСПЧ да не би да са родени от бащите си или майките им имат мъжки полови органи?! Боже, дай им мъдрост, знания и човечност, а на нас – търпение и сила!

Ели Тротонетката
Ели Тротонетката
28 септември 2022 14:50
Гост

Европейски съд по правата на уродите

адвокат от САК
адвокат от САК
28 септември 2022 14:41
Гост

Дори УЧИЛИЩНИЯ химн на България съдържа думите- “…Напред, НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ“.Та – според МЕДИЦИНСКАТА НАУКА ГЕНЕТИКА, биологичният пол на човека е КОНСТАНТНА НЕПРОМЕНЛИВА ВЕЛИЧИНА ОТ РАЖДАНЕТО МУ ДО СМЪРТТА МУ. Полът на човека се определя още в момента на ЗАЧЕВАНЕТО- КОГАТО СЕ ОПЛОЖДА ЯЙЦЕКЛЕТКАТА ОТ СПЕРМАТОЗОИДА и тогава се формира и биологичният пол на човека. Срещу НАУКАТА НЕ МОЖЕ да се рита. Колкото и “операции за смяна на пола“ да има, БИОЛОГИЧНИЯТ ПОЛ НА ЧОВЕКА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СМЕНЕН- той е един и същ от раждането до смъртта му.

кво правим
кво правим
28 септември 2022 14:34
Гост

мда, изборът не е лесен – между кадийството на ВКС и соросоидството на ЕСПЧ – от трън та на глог…ама и писанията на гусина Семова – и тех ветър ги вее на уайт хорс – “конституционната идентичност по една студена вода като аргумент.

ала бала
ала бала
28 септември 2022 14:01
Гост

Този ЕСПЧ е съд, точно колкото моя ник: ала-бала. Ако си нормален, и се оплачеш че някоя банка те е ощетила разни хитрости,а националния съд не е обърнал внимание – жалбата няма дори да ти я гледат. В ЕСПЧ вървят жалби само на гей, лесби, роми, убийци, наркодилъри – другото не…Е, и ако жалбата е срещу Русия: там винаги се уважава, няма значение от кой и за какво е. Но тя пък взе че отряза ЕСПЧ.

адв.
адв.
28 септември 2022 13:41
Гост

Добре, но ако аз, като Русо, утре се почувствам гражданин на суверенна държава, тогава какво правим?! Последната дали ще се солидаризира и с моите себеусещания?

адв.
адв.
28 септември 2022 13:40
Гост

Добре, но ако аз, като Русо, утре се почувствам гражданин на суверенна държава, последната дали ще се солидаризира и с моите себеусещания?

123
123
28 септември 2022 13:37
Гост

Честно казано, предпочитам да продължат да съдят държавата, макар да плащам част от сумата с данъците си, наместо да позволят пропагандата да продължи да се разпространява с нагледни примери.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2022 15:14
Гост

То и така ще продължи, независимо какво предпочитаме. Тълкувателното решение на ВКС е почти без значение за ЕСПЧ. Дори да приемат, че полът може да бъде променен след извършена операция (т.е. възприемат разбирането за биологичен пол съгласно решението на КС), ЕСПЧ ще продължава с осъдителните решения докато не приемем смяна на пола въз основа на лично усещане. Такава е конюнктурата в момента и те я следват безотказно.

Ганя
Ганя
28 септември 2022 13:18
Гост

За юридически отказ за смяна на пола не са необходими, каквито и да било мотиви… Полът просто не подлежи на промяна, това е биологичен факт установен пожизнено още в мига на самото зачатие…
Съвсем друг въпрос е, че либерално-прогресистката пропаганда, използва едно изключително рядко психическо разстройство като половата дисфория, за да налага на целия свят новата-единствено-правила-априлска, пардон троцкистка, линия.

Чочо
Чочо
28 септември 2022 12:18
Гост

Пълна глупост! Много нелепо решение.

Иван Петров
Иван Петров
28 септември 2022 12:05
Гост

Гледам LGBTQP (последната буква е за педофилите) общноста злобно е налазила темата и усърдно пуска дислайкове на коментари против пропагандата им. Скоро очаквайте Еврогейският съд да ни наказва и защото отказваме да развращаваме подрастващите с гнусна педофилска секс пропаганда, учеща ги на содомия, еднополова любов и еротични танци. Наистина ми е трудно да побера в ума си що за урод трябва да си, за да се съгласяваш със случващото и да се правиш, че не виждаш какво става…
Крайната цел, разбира се, е рухване на семейната единица, депопулация и деградация, нужна им за тотален контрол.

Тити
Тити
28 септември 2022 12:20
Гост

За съжаление моралните ценности отдавна не са на пиедестал у нас.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 септември 2022 13:11
Гост

Забравихте и Z – зоофилите

Анонимен
Анонимен
28 септември 2022 12:02
Гост

Според практиката на ЕСПЧ, националният суверенитет започва и свършва с правото на държавата да не признава еднополовите бракове. Ако обаче единият от двойката заяви промяна на пола въз основа на своето усещане, държавата е длъжна да го промени, тъй като това не се обхваща от националния суверенитет според съда. В този случай, разбира се, пречката за сключване на брак отпада. Иначе казано, съдът не допуска нарушение на нотмите от вътрешното ни право, израз нанционалния суверенитет, но допуска те да бъдат заобикаляни по елементарен начин.

werty
werty
28 септември 2022 11:19
Гост

Новата демокрация продължава да налага диктат над суверенна държава и законодателството й. Не, в България няма официално признаване на опцията за смяна на пола. И е достатъчно като мотив да се изтъкне липсата на норма, която го позволява и наличието на друга, според която полът се определя при раждането на детето.
Мотивите на този „съд“ са съшити сбели конции и чрез тях за пореден път грубо се погазва суверенитетът на България. И не само нашия. Напоследък това стана норма за ЕСПЧ.

Дачо
Дачо
28 септември 2022 11:03
Гост

Уважавам правота на всеки да бъде различен и съответното задължение за околните да бъдат толерантни. Четох решението – жалбоподателката в юношеската си възраст, предвид явно и пубертета, се е „усетила“ жена. Това усещане Държавата трябва да го администрира с нов акт за гр.състояние. Добре, но ако в по-късен етап от живота си лицето, се „усети“ като мъж – какво следва.

werty
werty
28 септември 2022 11:20
Гост

На практика може човек всяка сутрин да се буди и да заспива с различни усещания. И според „съда“ държавата трябвада му ходи по гайдата.
От години този съд и СЕС са бутафория, политически органи за изпълнение на международни полит.поръчки. Както и останалите институции на ЕС.

Илияна Станева
Илияна Станева
28 септември 2022 10:09
Регистриран

‘Освен това, като отказва допускане до касация, ВКС отбелязва, че дори да се приеме, че е възможна юридическа промяна на пола, желаната от П.Х. физиологична промяна все още не е станала категорична и обективна. Но от друга страна, може да бъде отправено ново искане, когато молителят трайно промени биологичния си пол.“ Абсолютно житейски логично и вярно. Другото са пълни глупости. Все едно да искам да ми сменят фамилното име, защото сме сгодени с любимия и аз трайно се самоорпеделям като негова съпруга. Или да искам да ми издадат СУМПС, защото ходя на курсове и се виждам в съзнанието си как… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
28 септември 2022 12:57
Гост

И аз мисля 100% така – промяна на пола е допустима и у нас въпреки „мълчението“ на закона (по реда за поправка на грешки, по аналогия), но след физическа промяна. За мен също полът не е точно психологическа характеристика, а включва определени физически особености. Обаче вече има тълкувателно дело и по тоя въпрос – дали самоопределението е едва ли не достатъчно. 😉

Ггтнжжтн
Ггтнжжтн
28 септември 2022 22:12
Гост

Самоопределям се за вселински президент.
В недела вървете за гъби. Други органи няма да има.

Юрисконсулт
Юрисконсулт
28 септември 2022 9:40
Гост

Коментарите са изключително хомофобски. Дано сред тях няма колеги, че…трябва да преосмислят дали изобщо са за тази професия

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 септември 2022 10:43
Гост

Емили Тротинетката, ти ли си? Не бъркайте хомофобията и дикриминацията с установения конституционен ред и суверенния избор на всяка нация да се ръководи от свои ценности. Правото не е равнозначно на свобода и колкото и да Ви учудва е погрешно да се смята, че то защитава „индивидуалните приумици“ на отделните членове на всяка цена, макар фокусът да е изместен в посока личността. От такива универсални мантри, че някой се е почувствал зле, щото не може да прави, каквото пожелае, започва да ми се повдига. Убеден съм, че има и други далеч по-полезни форми на протест и бунтарство срещу „лошата“ система… Покажи целия коментар »

уууууууу
уууууууу
28 септември 2022 11:22
Гост

Нищо хомофобско няма ни в един коментар.
Те са изцяло юридически обосновани, каквото е и решението на нашия съд.
Другото еполитика и диктат на едни бивши съдилища, осъществяващи отдавна други функции.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 септември 2022 9:30
Гост

„Затова се заема да провери дали в случая на П.Х. отказът да смени имената и ЕГН-то ѝ са били непропорционална намеса в правото ѝ на зачитане на личния ѝ живот.“ Защо името, че и ЕГН-то, което е официално средство за идентификация в обществото да бъде тълкувано само като „право на личен живот“?. Не виждам никакъв проблем да регистрира и псевдоним или както е известен по друг начин. Аман от неолиберасти в ЕСПЧ, омръзна ми да си налагат малоумните идеологии, възползвайки се от разнопосочната практика на ВКС. Като им гледам решенията излиза, че ако бг съд позволява извращения като „смяна на… Покажи целия коментар »

:)))
:)))
28 септември 2022 9:29
Гост

Какво против имате гей хората, включително и лесбийки? Като не ви харесват и не можете да ги понасяте – багажчето, сакчето и към Русия. А и ЕС няколко пъти вече ни прави забележки + с осъдителни решения, че в България върлува страшна хомофобия, която трябва да бъде овладяна и премахната.

plebs
plebs
28 септември 2022 10:24
Гост

„А и ЕС няколко пъти вече ни прави забележки …“
Не е ЕС, ЕСПЧ е. Което май е съд за правата на човека КТБ… Пак с Йонко Грозев…

G<X
G<X
28 септември 2022 9:20
Гост

Който иска и подкрепя тези побъркани хора да иде да му напълнят тръбата!

Хари
Хари
28 септември 2022 9:19
Гост

На големите мъжлета дето се кефят на футбол със салата и ракия и бира и се имат за класически мъже – Рахийм Стърлинг от Челси е гей. Мо Салах от Ливърпул е гей. Да продължавам ли? Понеже не са ви го казали официално, вие официално не можете да ги мразите. И поради тая причина се имате за мачовци и гледате и се кефите на гейове във футбола. Гей съдия от Бразилия го каза – около 40% от всички хора занимаващи се с футбол в свет са обратни. От треньори, през ръководители та до футболистите.

Fernando
Fernando
28 септември 2022 10:38
Гост

Това е напълно фалшива новина. Нито един от двамата футболисти не е гей. Освен във Вашите фантазии, може би.

кво правим
кво правим
28 септември 2022 14:43
Гост

Хари му се ще негър да го натовари 🙂

Хари
Хари
28 септември 2022 9:16
Гост

Безмислени спорове. Да си научим обратните да бягат в чужбина, където ще ги уважават и да се свърши. Тук не харесваме обратни. Ние сме патриоти-плоскоземци-мангъровисти-путинофили с общо 4% мозък.
Само да ви кажа, че доста от тия обратни, дето ще избягат в чужбина и да не се харесва на масите у нас, са предимно умни и много интелигентни хора. Имам привилегия да контактувам с такива. И не, не ме нападт сексуално. Но са страхотни хора за разлика от маса кретеноиди, които се имат за по-висши същества.

кики
кики
28 септември 2022 9:52
Гост

голям процент мозък си им дал

Чепилов
Чепилов
28 септември 2022 9:11
Гост

Ние не сме нормална страна от Европа. Но е добре и Европа да не прилага съвсем еднакъв аршин за всички страни в съюза. Това, че в Белгия и Германия са по-отворени към гей хората, не значи, че и тук в булгаристан, кудето властва бай ганьовщината ще сме отворени към това.

Никола
Никола
28 септември 2022 9:10
Гост

Абе глупости. Да ми се завират пред очите и тези на децата ми

Стаматова
Стаматова
28 септември 2022 9:14
Гост

Ох да, то детето ти хич не е виждало такива неща и не знае още по-лоши работи още в 5ти клас, та точно тия му се навират и го дразнят. Хайде стига с тия глупави мантри, че развращавали децата. Тия наркомани и пияндета, дето карат колите по София и убиват хора и те ли от обратни са развратени? А малката принцеска на тати, дето се е научила да и се угажда на всичко още от 3 годишна възраст и на 23 вече е най-голямата ку***а на града, тя също ли от обратните се е развалила?

Калин
Калин
28 септември 2022 9:09
Гост

Понеже кума ми е убеден, че не харесва „спукани гърнета“, така нарича гейовете, та ми приказваше колко била луда колежката му, която била лезбийка. Ами ето поради тази причина има паради и се вдига шум около тях. Защото от всичко издекламирано от него разбрах, че него и колегите му ги притеснява факта, че тя е избухлива и странна, а последното е така, защото е дизайнерка – творческа натура. Проблем с това, че предпочита да спи с жени няма. Но понеже го прави, а той е тесногръдо IТ, решава, че проблема е в това, че тя е гей.

Попов
Попов
28 септември 2022 9:06
Гост

Гей е имало от хилядолетия и ще има още толкова. Нямам идея защо в 21ви век това стана толкова сериозен проблем

wr.r
wr.r
28 септември 2022 11:26
Гост

Попов, не сте по темата. Проблемът не е впедерасите и лесбийките. Съдвсем друго се обсъжда.

Бисер
Бисер
28 септември 2022 12:29
Гост

Проблемът е, че ни съдят заради тях.

ЗКПЧ
ЗКПЧ
28 септември 2022 13:34
Гост

То не стана само, направиха го проблем, за да има за чии права да се бори и кого да защитава боевият авангард на цялото прогресивно човечество… до пълна и окончателна победа, естествено.
PS: Иначе и на тези им дреме за гейовете и трансджендърите, колкото на онези им дремеше за работниците и селяните. 😉

Маври
Маври
28 септември 2022 9:06
Гост

Ох, сега ще се наредят едни майки (бащи също) християнки, да ни кажат колко е долен и ужасен ЕС, с техните евроджендърски философии. Ами идете да копаете в мините на Сибир при страхотните руски условия и заплащане.

В.И.Ленин
В.И.Ленин
28 септември 2022 13:29
Гост

Който не е с нас, е против нас… съвсем по европейски, нали така.

Георгиев
Георгиев
28 септември 2022 9:04
Гост

В статията е описан проблем на непознаването на охранителните производства в съдебната практика.
Няма никакво основание в това производство да участва прокуратурата, а решението на съда, с което молбата се уважава, не подлежи на обжалване. Ако бяха спазвали тези елементарни правила на гражданския процес, съдилищата нямаше да генерират това осъдително решение.

Temelko
Temelko
28 септември 2022 9:04
Гост

Абе давайте им да си сменят пола и да се свършва.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2022 9:02
Гост

След Решението на КС бе обяснено, че то няма никакво практическо значение – доказателство е и това решение на ЕСПЧ. Този състав на КС постановява много спорни (използвам евфемизъм) решения, вкл. вчерашното.