Адвокатските сътрудници не могат да получават преписи от решения, изпълнителни листове, обезпечителни заповеди от Софийския градски съд (СГС). Това разпореждане на предишния председател на Софийския градски съд Калоян Топалов, залегнало в Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица, оспори в съда една столична адвокатка.

Адвокат Ива Йосифова от адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ заведе дело в Административния съд София-град (АССГ), към което могат да се присъединят и колегите ѝ, които желаят забраната да отпадне.

„От 14 години съм адвокат и почти от самото начало ползвам стажанти в работата си и редовно се сблъсквам с този проблем. А той не съществува в нито един друг съд в София“, обясни тя пред „Лекс“.

Пред АССГ адвокат Йосифова оспорва т. 13.4 от правилата на градския съд. Тя гласи: „Адвокатските сътрудници нямат право да получават преписи от съдебни актове – издадени от съда документи (удостоверения, изпълнителни листове, обезпечителни заповеди и др.), нито официално заверени преписи на документи, а само копия (незаверени преписи) от представените от страните по делото документи и събраните доказателства“.

В жалбата до административния съд се посочва, че този текст не почива на разпоредбите на закона и такова правило не съществува в нито един друг съд. Адвокат Йосифова се позовава на чл. 21, ал.1 от Закона за адвокатурата, който предвижда, че „назначените по трудов договор от адвокатите и адвокатските дружества сътрудници имат право на достъп до досиетата на делата и преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните органи, по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си. Те могат да си водят бележки по досиетата и да изискват да им бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства.“

„Вероятно председателят на СГС е тълкувал закона стеснително, като счита, че след като в закона не е налице изчерпателно изброяване на трудовите задължения на адвокатските сътрудници, то те се ограничават само с посочените в горецитираната норма. Вероятно председателят е приел, че посочването на определено право в закона изключва упражняването на каквито и да е други права. Такова тълкуване е в разрез със закона, и надали отразява волята на законодателя“, посочва обаче адвокатката.

И обяснява, че едва ли при приемането на Закона за адвокатурата депутатите са целели да забранят на адвокатските сътрудници, които обичайно са стажанти, студенти по право, да получават изпълнителни листове, удостоверения, съдебни решения, и други изходящи от съда документи.

„Напротив, в практиката това са основните задължения на тези млади хора, които помагат на адвокатите, и същевременно се учат. Няма опора в закона отказът на СГС да предоставя съдебни книжа на вписаните, регистрирани адвокатски сътрудници, назначени по трудов договор с адвокат. Нарушени са повелителни разпоредби на закона и конституционни права – включително правото на труд“, се изтъква още в жалбата.

Пред „Лекс“ адвокат Йосифова обясни, че е пускала сигнали и жалби по конкретни дела. „Получавам отговор, че това са правилата. Те са залепени на всяко гише в СГС и текстът е подчертан с жълт маркер, за да може адвокатският сътрудник да бъде върнат и адвокатът сам да отиде да си получи решението“, казва тя. И посочва, че адвокатите наемат сътрудници именно за подобни задачи. „Учудвам се, че за всичките тези години аз съм единствената възмутена от тази практика“, каза тя.

Тя допуска, че е възможно и други адвокати да се присъединят към заведеното по нейна жалба дело в АССГ. „Ние го правим в полза на всички колеги и на цялата адвокатура и на самите адвокатски сътрудници“, заяви Йосифова. Като обясни, че ако не могат да пращат стажантите до съда, за да получават документи, канторите няма да ги наемат, а същевременно опитът, който те придобиват, помагайки на адвокатите, ще им е от ползва след завършването на университета. Практиката в СГС трябва да се промени, казва тя.

От съда пък заявиха пред „Лекс“, че ще изпълняват правилата такива каквито са към момента до окончателното решение на съда и ще се съобразят с него след постановяването му.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 май 2019 17:01
Гост

Според мен адв.Йосифова не е права. Ако приемем нейното становище, то все едно да дадем на съдебните помощници /а те са и правоспособни юристи/ да водят съдебните заседания и да обработват доклада. Какво толкова само ще допускат доказателства и ще преценяват дали и как да се призоват страните, вещите лица и т. . Нали съдията ще пише решението. Правя тази съпоставка, за да онагледя колко е нелепо твърдението на адв.Йосифова. Освен това адв.сътрудници, които не са правоспособни юристи, ако могат да правят справки по дела, да получават съдебни актове и книжа, защо това да не може да прави напр. конкубинът… Покажи целия коментар »

Бай Иван
Бай Иван
16 май 2019 18:47
Гост

a ръководството на САК допусна този малоумник да стане адвокат

Съгласен
Съгласен
16 май 2019 15:55
Гост

Дано да отсъдят в полза на жалпоподателката. Не виждам смисъл сътрудниците да нямат достъп, леко е безмислено, особено на фона на липсата на такова ограничение в другите съдилища.

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 13:41
Гост

Поредната нелепа заповед от страна на Калоян Топалов.

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 13:44
Гост

Той през цялото време, докато беше шеф се пазеше от сянката си. Така и не направи нищо за този съд. Но това е друга тема.

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 13:33
Гост

дайте номер на дело

12345
12345
16 май 2019 13:34
Гост

адм.д. №13273/2018 г.

адвокат п-в
адвокат п-в
16 май 2019 13:32
Гост

подкрепям колегата, макар да не съм съгласна, че само това могат да правят стажантите, но ако не могат да ти свършат тази работа…