Ръководството на Софийската адвокатска колегия призова столичните адвокати да излязат на мълчалив протест с тоги срещу одобрения от Висшия съдебен съвет (ВСС) модел 4 за реформа на съдебната карта.

Протестът ще се проведе пред Съдебната палата в понеделник от 17 часа.

Ръководството на САК отбелязва, че актуализираният вариант на модел 4 предвижда сериозно намаляване на броя на районните съдилища, промяна в подсъдността по множество дела, създаване на съдебни състави „ад хок“ и др.

Съветът на САК счита, че предлаганата реформа на съдебната карта, дори след актуализирането на концепцията, в съчетание с липсващото електронно правосъдие, ще има за резултат лишаване на голям брой граждани от реален достъп до съд и качествено правораздаване“, се посочва в призива.

Той е отправен не само до адвокатите в столицата, но и да всички колегии в страната, до съдийските организации и до председатели на съдилища в София, включително и към гражданите, които според САК ще бъдат пряко засегнати от предлаганите промени.

Междувременно Висшият адвокатски съвет (ВАдС) отново поиска среща с членовете на ВСС по повод одобрения модел 4 за реформа на съдебната карта и настоя негови представители да присъстват на заседанието, на което ще се вземе окончателно решение по въпроса. Това става ясно от писмо на председателката на ВАдС Ралица Негенцова, изпратено вчера до представляващия ВСС Боян Магдалинчев и колегите му от Съдийската колегия.

В писмото адвокатурата настоява срещата с членовете на съвета да бъде преди 8 юни, когато актуализираният модел 4 ще бъде представен пред Съдийската колегия от Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, двамата координатори по проект по Оперативна програма „Добро управление“, в рамките на който е разработен вариантът за реформа.

Ралица Негенцова отбелязва, че още през март ВАдС излезе със становище, с което подкрепи писмото на над 560 съдии от цялата страна срещу модел 4 и напомня за декларацията на Общото събрание на адвокатите от страната, което също се противопостави на този вариант за реформа (виж повече тук).

Още през март ВАдС призова за широко обсъждане на модел 4, изрази готовност да работи с ВСС по реформата на съдебната карта и покани кадровиците на съвместно заседание по въпроса (виж повече тук). Но такова до момента не е имало.

В декларацията си през март Висшият адвокатски съвет заяви, че модел 4 е опасен за достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса.

При закриването на районни съдилища и прехвърлянето на компетентността им към окръжните съдилища се създава риск от затруднен достъп до правосъдие и отдалечаване на гражданите от съда, намаляване на ефективната защита на гражданските права и интереси на местното население на територията на съответната община и на бизнеса, задълбочаване на съществуващи демографски проблеми на обезлюдяване на районите, засягане на coциaлнaтa и личнa cигypнocт и пpaвa нa гpaждaнитe и юридическите лица. Нито анализът, обосноваващ Модел №4, нито решенията на ВСС за подкрепата на този модел адресират тези рискове и гарантират тяхното преодоляване“, се казва в становището на ВАдС. Адвокатурата не намира никакви убедителни аргументи за коренната промяна на родовата подсъдност. Според нея тази идея не държи сметка за действителната роля на районните съдилища. ВАдС изтъква, че при тяхното окрупняване и превръщането на окръжните съдилища в основен първоинстанционен съд балансът на достъпа до съд и защитата на правата и законните интереси на гражданите ще се измести в техен ущърб.

От над половин година кадровиците обсъждат модел 4 като той беше одобрен първо от Съдийската колегия, а през февруари т.г. и от Пленума на ВСС (виж туктуктук и тук).

След възражението на съдии от цялата страна, моделът беше преработен. Миналата седмица Висшият съдебен съвет публикува актуализираната версия, която предвижда на районен съд да останат подсъдни гражданските дела с цена на иска до 2000 лева, както и около половината от разглежданите там наказателни дела. Освен това се предлага 57 районни съдилища да се „превърнат“ в териториални отделения като се започне пилотно с шест от тях (виж повече тук).

Плановете на Съдийската колегия са на 8 юни модифицираният модел да бъде представен, а на 15 юни обсъден от кадровиците. Същевременно всеки заинтересован може да зададе въпросите до 10 юни, а до 15-ти да изрази становище. Засега не се предвижда при същинския дебат след две седмици да бъдат канени представители на други юридически професии.

Петиция в защита на съда в Оряхово

Преобразуването на районния съд в Оряхово в териториално отделение ще повиши агресията, чувството за безнаказаност и беззаконие, недоверието в съдебната власт и би създало риск за спокойствието на държавата. Това се казва в петиция срещу закриването на районния съд в Оряхово, под която вече са се подписали над 440 души. Тя е във връзка с одобрения модел 4 за реформа на съдебната карта, в който се предлага 55 районни съдилища да бъдат трансформирани в териториални отделения като един от тях е този в Оряхово, който трябва да стане ТО към РС-Козлодуй.

Предвижданата промяна ще отдалечи правосъдието от българските граждани, което на практика е абдикация на държавата от основната ѝ функция – да осигури реален достъп до правосъдие“, се казва още в петицията (виж повече тук).

В нея се посочва, че в доклада по модел 4 няма сериозни и убедителни аргументи, които да налагат превръщането на съда в Оряхово в ТО, не са изследвани и отчетени социално-демографската структура, икономическата активност и технологичната инфраструктура на населението в общините Оряхово и Мизия. Казва се още, че няма добри пътни връзки с Козлодуй, което също ще доведе до ограничаване на достъпа до правосъдие.

Нататък с петицията се отбелязва, че трябва да се отчита финансовата, техническата и компютърната грамотност на населението, което живее в района. Пояснява се, че в района на Оряхово живеят хората са с нисък жизнен стандарт, докато в Козлодуй населението е с по-високи доходи, съответно е по-мобилно, има и достъп до интернет и т.н. Освен това се добавя, че съдът в Козлодуй е създаден единствено за улеснение на работещите в АЕЦ, голяма част от които дори не са от този град.

Спецсъдия: С модел 4 масово ще се закрият съдилища, а няма да има реформа

Осъществяването на модел 4 ще доведе до масово закриване на районни съдилища, а не до реформа. До този извод е стигнал съдия Пламен Евгениев от Специализирания наказателен съд в становище, което е изпратил до ВСС (виж тук).

Според него при изготвянето на модел 4 са допуснати фундаментални грешки, които ще доведат до влошаване на работата на съдилищата и хаос при осъществяване на правосъдието. Той изтъква, че е използвана стара информация, която не отразява настоящите тенденции в развитието на обществото. „Подходено е твърде ограничено и тесногръдо, без да се проявят далновидност и прозорливост и да се предвиди съвкупното влияние на промените върху обществото като цяло, върху работната обстановка в преструктурираните съдилища, върху градската и околната среда“, казва Пламен Евгениев.

Той посочва, че районните съдилища са изграждани в продължение на 140 години, ползват се с високо доверие в обществото и осигуряват качествено правосъдие. А с модел 4 усилията на поколенията се заличават с лека ръка като не се държи сметка за негативите от закриването на районните съдилища.

По отношение на идеята окръжните съдилища да станат основни първоинстанционни и магистрати от районно ниво да бъдат повишени, то Евгениев заявява, че съдебните сгради не могат да поемат такова драстично увеличение на персонала. Той изтъква, че в доклада по модел 4 липса визия как да се осигурят работни помещения в областните градове. „Значителното увеличаване на броя на делата в съдебните сгради в столицата и областните градове ще доведе и до концентрация на страни, адвокати, свидетели, служители на различни държавни служби и други граждани, увеличен трафик на автомобили в централните градски части, повишено замърсяване на въздуха и значително увеличение на рисковете за разпространение на заразни болести“, посочва Пламен Евгениев. И в тази връзка пояснява, че трябва да се заложи на реформа в точно обратната посока – увеличаване на работата и натоварването на малките съдилища и пренасочване на повече дела към тях, съответно и на съдии, и на служители.

Според него промяната на родовата подсъдност цели да бъде осигурено бързо кариерно израстване на определени съдии, „предвид проблемите, които среща ВСС във връзка с атестирането на магистрати и провеждането на конкурси“. Пламен Евгениев казва, че в много държавни органи конкурсите вървят без проблеми, единствено във ВСС те са значително забавени. „Това води до извод, че в случая се касае за проблем от изцяло субективно естество, който би се решил при избиране на едни по-организирани и работоспособни хора в следващия състав на ВСС и не се налагат организационни реформи, още по-малко законови промени в подсъдността на делата“, изтъква Евгениев и призовава за широко обсъждане на проблемите в съдебната система.

Проф. Янаки Стоилов обсъди реформата на съдебната карта със ССБ

Реформата на съдебната карта беше тема на разговор и на служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов с представители на Съюза на съдиите в България (ССБ).

Проф. Стоилов се е интересувал как върви работата по съдебната карта като с председателя на ССБ Калин Калпакчиев са се съгласили, че трябва да бъдат създадени ясни критерии, по които да се реформират съдилищата, съобщават от Министерството на правосъдието. Те са разговаряли и за Единната информационна система на съдилищата като са били единодушни, че електронното правосъдие е важна тема, по която трябва да се търси цялостен подход.

Срещата на министър Стоилов със ССБ е част от поредицата разговори с професионални и синдикални организации.

Днес той и заместник-министърът Мария Павлова се приели и представители на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Камарата на следователите в България (КСБ), както и на Съюза на синдикалните организации в МП.

Председателят на АПБ Владимир Николов е изразил готовност асоциацията да помогне в изготвянето на анализа за работата на специализираното правосъдие. А ръководството на КСБ е пожелало следователите да участват по-активно в диалога в съдебната система, включително чрез участие в работни групи.

Синдикатите в МП на свой ред са поставили проблеми, свързани със забавяне на издаването на  подзаконови нормативни актове, което пречи на тяхната дейност. Министърът на правосъдието и заместникът му са поели ангажимент за краткото време на служебния кабинет да направят възможното за преодоляване на това забавяне.

По-късно днес проф. Стоилов ще приеме представители на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и Държавните съдебни изпълнители.

37
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Съдия
Съдия
04 юни 2021 2:57
Гост

Струва ми се, че предлагащите реформата не си дават сметка за нейната мащабност в сравнение с величината на проблемите, които трябва да реши тя: предлага се кардинална реформа на родовата подаъдност – гражданска и наказателна, каквато подсъдност е функционирала десетилетия, за да се реши проблемът с кадровото и битово окомплектоване на съдилищата от оръжно ниво. С тази ГИГАНТСКА – правна реформа, се прави опит да се реши затлачената, забележете – само от последните години, процедура по повишаване на съдии. И тива се прави за сметка на унищожаване на пфавни традиции и съдилища. Унищожаването на съдилища не знам дали е създаване… Покажи целия коментар »

Немарчев
Немарчев
03 юни 2021 23:53
Гост

Даже отправил призив към колегите от страната. Сиктер бе лемтур по стари баби!

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 22:46
Гост

Поздравления към колегата Евгениев. Точно, ясно и просто описание на модел 4. Това не е никаква реформа, това е модел на масово закриване на съдилища, което не само не решава никакви проблеми, а ще създаде проблеми.

ОТ ОРЯХОВО
ОТ ОРЯХОВО
03 юни 2021 21:09
Гост

Служителите от РС Оряхово се бунтуват защото голяма част ще трябва да „излетят“, но те и сега не работят ефективно.Освен това всички са близки на „някого“, назначени са с протекции. Мързеливи са и ограничени до средно образование.Трудно ще намерят отново реализация. Магистратите им нямат претенции относно реформата, която вече е факт и трябва да се осъществи реално, както в прокуратурите!

Служител в РС-Оряхово
Служител в РС-Оряхово
04 юни 2021 8:34
Гост

Заповядайте в Районен съд – Оряхово по всяко време, за да видите колко са мързеливи служителите! Работим от 8 до 5 като всеки трудещ се човек в страната и се скапваме от работа. Натовареността ни винаги е била висока, както и свършените дела. И винаги в срок. Съдействали сме на всеки гражданин лично и по телефона. Ако има реформа, вероятно няма да “излетим”, а ще отидем в друг съд. Бунтуваме се, за да запазим съда си и най-вече, за да запазим достъпа до правосъдие на гражданите в нашите общини, където живеят и доста възрастни хора и такива с нисък жизнен… Покажи целия коментар »

БЛАГОДАРЕН
БЛАГОДАРЕН
04 юни 2021 8:38
Гост

така е.. съдебните служители ходят като просяци из Оряхово и молят за подписи.Много ниско са паднали. Заблуждават населението, че се закрива съда, а не дават яснота, че остава като Териториално отделение.

Служител
Служител
04 юни 2021 9:11
Гост

„ходят като просяци“ в интерес на обществеността в Оряхово. Никой не може да проумее, че с промяна на подсъдността на делата, както предвижда модел 4, няма да има районен съд не само в Оряхово, а районни съдилища в половината страна. Преобразуването на множество съдилища в ТО е първата стъпка към закриването им.

Съдебен служител
Съдебен служител
04 юни 2021 9:17
Гост

Напротив, навсякъде пише, че го закриват и трансформират в Териториално отделение.А знаете ли изобщо какво ще значи Териториално отделение и какво изобщо ще остане да се гледа като дела в този съд? Дайте вие яснота какво е Териториално отделение и какво ще представлява съдът като такова. И наясно ли сте, че като намалят съдиите, персонала и най-вече работата, след година-две изобщо няма да има съд, защото няма да има натовареност? И подписката не е просене, а събиране на подкрепа за всички ни в общините Оряхово и Мизия. Тя е кауза! Нещо, което дребните умове и душици не могат да проумеят.

Неблагодарник
Неблагодарник
04 юни 2021 10:31
Гост

Ако се беше поинтересувал какво означава ТО би мислил /с какво де/ друго…

Ахинора Бориславова
Ахинора Бориславова
04 юни 2021 9:36
Гост

Защо не излезете с името си, а пускате анонимни и неверни доноси по наш адрес във форуми?! Заповядайте и в съда да си заявите твърденията лично на нас.

Оряховчанин
Оряховчанин
04 юни 2021 10:22
Гост

Как ли би реагирала обаме, ако то потрябва правосъдие и ти се наложи да пътуваш до Враца? Че то до Козлодуй няма автобус… Аман от хейтъри!!! Заради такива сме на тоя хал!
Дано и болница не ти се налага да търсиш защото и тогава мнението за лекарите и сестрите ти е било същото.
Каквото посееш, това и ще жънеш!

Примирен
Примирен
04 юни 2021 14:43
Гост

Видно е, че Оряхово може и без болница..тогава не се разбунтувахте и не събирахте подписи в подкрепа, а си кротувахте на бюрата. И за болните няма транспорт до болничните заведения, но няма избор..Всички са жертви на ГЕРБ и системата.Дано има положителна промяна.

само минавам
само минавам
03 юни 2021 19:02
Гост

Адвокатурата първо да си оправи собствения модел и чак след това да моделира други органи. Позор!

Модел 5
Модел 5
03 юни 2021 18:57
Гост

АББ владее Адвокатурата.

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 18:43
Гост

Шеки и съпроектничката му да ходят да си играят другаде. Съдебната реформа е сериознo нещо.

Стамат
Стамат
03 юни 2021 17:04
Гост

КОЛКОТО И ДА ФРИЗИРАТ И РАЗКРАСЯВАТ МОДЕЛ 4, ТОЙ ПАК СИ ОСТАВА ЕДИН ФРАНКЕНЩАЙН!
НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА ТОЙ ДА БЪДЕ СЪЖИВЕН!
ОСТАВКИ НА НЕГОВИТЕ ДВАМА „РОДИТЕЛИ“ И ДА СЕ ВЪРНАТ КЪМ КОРЕНИТЕ СИ НА СЕЛО, ЗА ДА СЕ ОКЪПЯТ В ЛЮБОВТА НА ХОРАТА, КОИТО ГИ „ОБОЖАВАТ“!

Очарован
Очарован
03 юни 2021 15:41
Гост

Мъглиж беше пръв, след него Нова и Стара загора. А Шеки с неговите номерца и лицемерие в РС- Оряхово.

Anonimen
Anonimen
03 юни 2021 13:13
Гост

Дано апелът им да не остане глас в пустиня.

Рени
Рени
03 юни 2021 13:11
Гост

Този модел явно никой не го одобрява, обаче ВСС си правят каквото си знаят.

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 10:54
Гост

Явно трябва да излязат и съдии, и адвокати, и всички останали, и целия народ на площада и да им бъде показан пътя на всички подлоги на мафията, които колкото и да ги плюят, те ще викат „Дъжд вали!“. Единствено действия трябват за измитането на цялата тази корумпирана мафиотска паплач! Толкова са се окопали във властта гадовете, но с подкрепата на Кьовеши, Магнитски и други добронамерени външни сили вярвам, че нещата ще се променят!

Anonimen
Anonimen
03 юни 2021 13:12
Гост

Кьовеши ще ги разкатае меко казано.

Модел 5
Модел 5
03 юни 2021 10:24
Гост

В предизборна кампания сме все пак. В неделя е балотажа.

Обретенов
Обретенов
03 юни 2021 10:21
Гост

Гешев вероятно скоро ще каже, че това е атаките и протестите са иницирани от служебното правителство и Радев, които искат да възтържествува беззаконието.

Скрита лимонка
Скрита лимонка
03 юни 2021 13:14
Гост

Това се случваше по времето на Борисов. И Гешев много добре го знае, обаче се прави на ощипана мома.

Asparuhov
Asparuhov
03 юни 2021 10:21
Гост

Ама помните ли и Гешев бе. Как си го направиха главен прокурор. Първо се чу, после се възропта от хората, после обаче леко леко си се кандидатира и си го направиха и това беше.

Десислава
Десислава
03 юни 2021 10:20
Гост

Рашков е от скоро и е за малко, а Гешев ни дразни вече година и нещо

Христо
Христо
03 юни 2021 13:15
Гост

Той не само ни дразни. Той ни вреди.

Flarken
Flarken
03 юни 2021 10:20
Гост

Хвани единия, удари другия е работата

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 10:20
Гост

Излагация по високите етажи

Спиридон
Спиридон
03 юни 2021 13:16
Гост

Нищо ново под слънцето.

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 10:14
Гост

Модел 4 на боклука! Няма да протестират само на едно две места, а на доста повече!

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 10:13
Гост

Ама не бе. Седят си някакви хора в София и си правят някакви планове, ама изобщо не мислят за хората, които първо ще изпълняват тези планове и второ за жителуте потърпевши от тези планове.

Срам
Срам
03 юни 2021 13:16
Гост

Така им изнася на тези от ВСС.

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 10:13
Гост

Май май забравят някой хора каква е силата на съда и защо е добре да го има, а не да се закрива.

Sanjeta
Sanjeta
03 юни 2021 10:12
Гост

Я се осъзнайте бе. Стига с тоя модел 4. Модел 5 и какви ли не модели. Виждате, че хората не са доволни от тези закривания на съдилиащ и реформи. Панагюрище е само пример.

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 13:17
Гост

Трябва всички да се вдигнат. Няма оправия иначе.

Radosveta
Radosveta
03 юни 2021 10:12
Гост

Има протести!