Частни съдебни изпълнители ограничават неправомерно достъпа на адвокати до изпълнителните дела. За това алармират в писмо до председателя на Камарата на ЧСИ Георги Дичев от Обединението на свободните адвокати (ОСА).

Пълният текст на писмото на ОСА

От новото сдружение отправят покана към камарата за сътрудничество във връзка с констатирани в практиката проблеми и предложения за разрешаването им, като подчертават, че в изпълнителния процес участват активно и взискателите, и длъжниците и третите лица със засегнати от изпълнението права, наддавачите и купувачите при публична продан.

От ОСА обобщават и сигнали на адвокати за проблеми при работата им с ЧСИ, като повечето са свързани с достъпа до изпълнителните дела.

За първия сигналът идва от адвокатската колегия в Смолян, която преди дни е получила уведомление от ЧСИ Константин Павлов от Пловдив, че има решение на ръководството на камарата, че достъп до изпълнителни дела от архива на ЧСИ могат да имат само страните и техните упълномощени адвокати или юрисконсулти. Това решение на КЧСИ било мотивирано с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и със Закона за защита на личните данни, но не са посочени конкретни разпоредби от тях, които го налагат.

От ОСА приканват камарата да отмени това решение, защото според тях то е „правно необосновано, а в нито един от визираните нормативни актове не съществуват разпоредби, които да забраняват или ограничават достъпа на адвокатите до справки и документи по изпълнителните дела при и по повод упражняваната от тях професионална дейност“. И припомнят, че изискването на пълномощно по конкретното дело, за да се даде достъп до него на адвокат, пряко нарушава Закона за адвокатурата.

Пред „Лекс“ председателят на КЧСИ Георги Дичев заяви, че няма такова решение на камарата, което да ограничава правото на достъп на адвокатите до изпълнителните дела.

Освен това от Обединението на свободните адвокати обръщат вниманието и на разнородната практика и различни нарушения, допускани в изпълнителния процес, за които молят да бъдат предприети мерки.

„Често срещан проблем в хода на изпълнителния процес е липсата на организация и/или липсата на капацитет /служители/ при частните съдебни изпълнители да предоставят своевременен и пълен достъп до преписките по изпълнителните дела, аналогично на организацията на деловодните услуги, извършвана от държавните съдебни изпълнители, както и от деловодствата в съдилищата“, твърдят те. И посочват, че при държавните съдебни изпълнители и в деловодствата на съдилищата е осигурен незабавен – в момента на поискване, и необезпокояван достъп до изпълнителните дела с възможност за заснемане на материалите с телефон или с копирна техника. „Самите изпълнителни дела са прошнуровани и прономеровани, всички относими документи са своевременно класирани в досиетата на делата, едновременно се водят регистри на електронен и на хартиен носител, което препятства всякакви съмнения или възможност за антидатиране на входящите документи или изгубване на издадените актове на ДСИ“, обясняват от ОСА.

Според тях при ЧСИ нещата не стоят така – нерядко изпълнителните дела не се предоставят незабавно за справка, а се изисква подаване на молба или заявка за справка, а делото се дава за четене след два или повече работни дни.

„Често изпълнителните дела не са окомплектовани, подадените от страните заявления и издадените от ЧСИ актове не са класирани в кориците на делата, поради което се създават предпоставки за грешки и злоупотреби и се поставят неоправдани пречки пред нас в качеството ни на защитници на законните права и интереси както на взискателите и длъжниците, така и на третите неучастващи в изпълнителния процес лица, които обаче са засегнати от предприетите изпълнителни действия, поради което защитата им предполага възможност за достъп до кориците на изпълнителните дела от страна на адвокатите, без непременно адвокатът да представляват пряко страна в изпълнителния процес“, пишат адвокатите до КЧСИ.

От организацията отново изтъкват, че ЧСИ отказват на адвокатите достъп до изпълнителните дела без представяне на писмено пълномощно от името на страна в процеса и по думите им предявяват необосновани изисквания за формата и съдържанието му. Освен това ЧСИ отказвали да издадат на страните в процеса или на техните адвокати препис от документи или от целите изпълнителни дела, не позволявали на адвокатите да заснемат с телефон документите, а и събирали неправомерно високи такси, въпреки че по тарифа за копие от изпълнително дело се плащат 10 лв.

„Считаме, че отказът на ЧСИ да представят незабавно досиетата на изпълнителните дела за справки, ограниченият достъп на адвокатите до делата единствено срещу представяне на писмено пълномощно от името на страна в процеса, отказът на ЧСИ да ни предоставят копие от документ и/или от цялото изпълнително дело, изискването на такса в отклонение на нормативно предвидения размер по т.8, отказът на ЧСИ документите по делата да бъдат копирани или заснемани с телефон, както и несвоевременното окомплектоване и прошнуроване на изпълнителните дела не почиват на законово основание, поради което най-любезно Ви каним да предприемете мерки за преодоляване на противоречивата практика и преустановяване на допусканите закононарушения“, пишат от ОСА до Камарата на ЧСИ.

Те сочат и друг проблем – ЧСИ отказвали да администрират подадена срещу техен акт частна жалба. „Механизмът за въздействие срещу това им противозаконно бездействие би бил незначителен без активната намеса от страна на Съвета на Камарата на ЧСИ“, подчертават адвокатите.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
TheBoss
TheBoss
30 януари 2020 10:57
Гост

Aман от тези мафиоти, зад които стоят дупетати, псевдоминистри без образование и всякаква сволоч, вземаща своята (многоцифрена) лепта. Дано си получат заслуженото скоро всичката тази сган, която обира народа с фалшиви обвинения, заедно с ОПГ наречен съд и цялата „право“съдна система в скапаната псевдодържава!

Затвор
Затвор
13 ноември 2019 17:06
Гост

Не могат да лишават адвокатските повереници от достъп до правосъдие! Затвор за тия ЧСИ.

Прокопий Спиридонов
Прокопий Спиридонов
13 ноември 2019 12:49
Гост

Какво се правят на интересни тези обединени свободни адвокати? Уж адвокати, а не са прочели чл.25 от Законът за адвокатурата. Нищо спешно и неотложно няма в „справките“, че да се самонавиват така.

Иначе като за PR съобщение, изпратено по мейла (подписано с електронен подпис) става. Така и така досега никой не е чувал за тях.

Със същите мотиви могат да прескочат до КОНПИ и да погледнат запорите на Иво Прокопиев 🙂

наблюдател
наблюдател
13 ноември 2019 8:55
Гост

Дай на българина повечко пари и му гледай сеира !

Потърпевш
Потърпевш
13 ноември 2019 4:06
Гост

ЧСИ вече се изявяват като над съдебна институция. Като правило не зачитането на зоконите от 10 години сме смята за нормално. Взимането на адекватни мерки е наложително но не възможно защото законите се нарешават от тези които ги създават и контролират.

Тъжно
Тъжно
13 ноември 2019 17:07
Гост

ЧСИ се изявяват като най-първобитната част на правната професия. Филиповци на съдебната система.

Иван адвокат
Иван адвокат
13 ноември 2019 1:30
Гост

Реално как процедирам аз – дефакто. Отказват ми достъп и само им правя скандал. Как и защо – понякога ми кипва, ма то защо да се косим.

Въпрос
Въпрос
13 ноември 2019 17:08
Гост

Скандалът достаъчен ли? Игра на нерви или правни аргументи?

адвокат Гигова
адвокат Гигова
12 ноември 2019 13:26
Гост

Проблемите поставени в уведомлението действително съществуват и колегите трябва да бъдат поздравени за начина, по който са систематизирали и поставили проблемите при работата на адвокати по изпълнителни дела. Щом адвокат може да прави справки по дела в съдилищата без пълномощно, очевидно може да прави това и по изпълнителни дела, защото тези дела не се ползват с по-висока степен на защита от делата пред съд.Затова практиката на ЧСИ да отказват сравки (устни и писмени) по дела е назаконосъобразна. Естествено трябва да има институционална реакция от ВАС. Но трябва да сме по-активни като и като адвокати в конкретната ни работа. След като… Покажи целия коментар »

Жалби до арменския поп
Жалби до арменския поп
27 февруари 2020 1:08
Гост

Това с наказанията на ЧСИ ми звучи като научна фантастика. Пробвайте да издействате наказание на пернишката ЧСИ Елена Добренова, пък после ще говорим. Аз съм подавала жалби до всички тези институции + ЕК за множество незаконосъобразни действия – неизпращане на ПДИ, близо 5 г. отказва достъп до изпълнителното дело, отказва и информация за размера на дълга и за това на какво основание са начислените такси в хиляди левове, защо сумата е завишена повече от два пъти и т.н. И при тези фрапиращи закононарушения отговорът от КЧСИ беше, че ще я посъветват „да прецизира дейността си“. (?!) След жалбите Е. Добренова… Покажи целия коментар »

Пешеходец
Пешеходец
12 ноември 2019 11:01
Гост

Какъв е проблемът на колегите да си пускат пълномощно за преглед и снабдяване с документи?!

това е проблемът!
това е проблемът!
12 ноември 2019 11:39
Гост

Проблемът е, че може да не си страна в изпълнителното производство. Проблемът е, че ЗА казва, че не се изисква пълномощно. Проблемът е, че в GDPR няма подобни изисквания и си ги изсмукват от пръстите!

Колега
Колега
13 ноември 2019 17:10
Гост

ЧСИ, което си позволява да нарушава закона, няма място в гилдията. Отнемане на права му е цаката.

Прокопий Спиридонов
Прокопий Спиридонов
13 ноември 2019 13:09
Гост

Ами проблемът е, че нямат такива клиенти, а пък са им подхвърлили, че при еди кое си ЧСИ има интересен длъжник или взискател, към който евентуално може да се пусне офертичка

Симо
Симо
12 ноември 2019 10:50
Гост

И защо не посочват конкретни разпоредби от Закона за защита на личните данни? Защото няма такива и те са в нарушение от всякъде.

Възмутен
Възмутен
12 ноември 2019 10:49
Гост

ЧСИ -тата иначе имат достъп до информация. Наясно са, когато длъжникът придобие имот и го нападат като лешояди. Обаче, ако трябва да помогнат на адвокат с информация се дърпат като магаре на мост.

Georgi
Georgi
12 ноември 2019 10:46
Гост

Ей, тези пак са недоволни. Все нещо и някой им спира работата.

наблюдател
наблюдател
13 ноември 2019 8:53
Гост

„По-добре недоволен човек, отколкото доволна свиня“ (Сократ). Аман от празнодумци по форумите.

Кофти
Кофти
13 ноември 2019 17:10
Гост

Адвокатчетата са толкова много, че няма какво да правят.

неизвестен
неизвестен
12 ноември 2019 10:46
Гост

Частните съдебни изпълнители си позволяват много. Прави ми впечатление, че те самите нарушават правилата. Копие от цели изпълнителни дела не дават на длъжника, което е абсурдно. Но за пари всичко се прави ….

позравления
позравления
12 ноември 2019 10:44
Гост

Да питам ли сега защо това писмо не идва от Висшия адвокатски съвет, а от сдружение? Поздравявам колегите които са писали и са поставили проблема – културно и конструктивно

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2019 10:33
Гост

Дори изискването за пълномощно да нарушава пряко Закона за адвокатурата, трябва да се спазва GDPR.

какъв GDPR?
какъв GDPR?
12 ноември 2019 10:43
Гост

това са пълни глупости, защото GDPR не изисква такова нещо! Истината е, че има ЧСИ и подчертавам, че това не са всички, на които архивът им е пълен хаос

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2019 10:45
Гост

И все пак ЧСИ трябва да предоставят достъп до преписките по изпълнителните дела.

Аман
Аман
20 август 2020 13:36
Гост

Адвокатите не са администратори на лични данни. Адвокатите полагат клетва и са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известа при упражняване на дейността им. Закона се спазва такъв какъвто е. Законът за адвокатурата предхожда GDPR. Щом разпоредбата му не е отменена, тя действа. Така че разни юрисконсултчета завършили с 3-ки и изпълняващи функциите на деловодители в канторите на ЧСИ да не философстват! Като не се спазва законът, ще почнат да идват исковете за по 60 лева обезщетение за загубеното време и 60 лева за неимуществени вреди, но с 300 лева адвокатски хонорар.