Агенцията по вписванията ще създаде специален консултативен съвет, в който ще влязат представители на бизнеса, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и на много държавни институции.

Този орган ще има за цел да изгради механизъм за по-ефективно сътрудничество, структуриран диалог и комуникация с всички заинтересовани страни, да консултира и подпомага агенцията за повишаване на качеството на предоставяните услуги, обясниха от АВ. Като примерни теми, които ще обсъжда консултативният съвет, посочиха намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса; разширяването на видовете услуги и подобряването на ефективността и организацията при предоставянето им; актуализирането на таксите; подобряването на сигурността.

Поканени за членове на съвета са министерствата на правосъдието, икономиката, финансите, вътрешните работи и транспорта, както и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Държавната агенция „Електронно управление“, ДАНС, НАП, НСИ, Комисията за защита на личните данни, Висшият съдебен съвет. Поканени са и  Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Българската асоциация на съдиите по вписванията, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, Камарата на професионалните оценители, сдружението „Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност“. По-голямата част вече са излъчили свои представители, които да участват в работните срещи на съвета. А очакванията на ръководството на АВ са той да заработи в средата на май.

Замисълът е консултативният съвет да работи на обществени начала под формата на партньорство между агенцията и останалите организации.

„Идеята за създаване на консултативния съвет се роди след поредица от работни срещи с представители на бизнес организации в България, на които бяха изготвени ефективни предложения за нормативни промени, облекчаващи работата едновременно на бизнеса и на Агенцията. Фактът, че чрез обсъждане на проблемите със заинтересованите страни се намират работещи решения, ни мотивира да създадем орган, който да повиши ефективността и прозрачността на работата на Агенцията“, обясни директорът на Агенцията по вписванията Габриела Козарева.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Дано
Дано
12 април 2019 17:10
Гост

Дано да излезе нещо смислено от цялата работа

Анонимен
Анонимен
12 април 2019 15:58
Гост

Агенцията е в ресора на Шишо – той решава и за шефа й, и за политиката й, и за някои вписвания…

Гейтс
Гейтс
12 април 2019 13:39
Гост

Това всъщност е хитър начин да се затворят устите на всички, които критикуват Агенцията по вписванията. Иначе е добра идея, но не вярвам при такава говорилня да излезе нещо полезно.

Анонимен
Анонимен
12 април 2019 10:22
Гост

Прави ми впечатление, че откакто Габриела Козарева е шеф на агенцията, работата им върви по- гладко.

Анонимен
Анонимен
12 април 2019 11:18
Гост

Да, скоро не са имали проблем със сървърите : )

Анонимен
Анонимен
12 април 2019 10:19
Гост

Поставили са си много значими цели. Остава да ги изпълнят.