Бившият зам.-шеф на Специализираната прокуратура и настоящ военен прокурор Евгения Щъркелова няма да стане съдия. Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбата ѝ срещу отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да я преназначи в Софийския градски съд (СГС).

Както „Лекс“ писа, на 31 януари 2022 г. Евгения Щъркелова поиска да бъде преместена от спецпрокуратурата в СГС на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), който към онзи момент гласеше: „След освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата се връщат на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт“.

На 22 февруари 2022 г. СК на ВСС отказа да преназначи Щъркелова в СГС, защото тогава в спецпрокуратурата e имало 22 свободни щата, девет от които обявени на конкурс, а други осем беше възможно да бъдат заети по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт – повишаване по вече приключил конкурс.

При толкова свободни места в СП, има възможност Евгения Щъркелова да бъде преназначена там, след като бъде освободена като зам.-шеф, беше мнението на кадровиците. По онова време свободни места имаше и в СГС.

Кадровиците коментираха и предвидения към онзи момент кариерен бонус в чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, като посочиха, че той се отнася до възможността за преместване в същия по вид орган на съдебната власт. „Съгласно тази разпоредба, връщането на друга по вид длъжност би се явило повторен бонус за магистратите. Съобразно законовите изискванията, преминаването на прокурорa на съдийска длъжност става чрез конкурс за повишаване или преместване, включващ и проверка на знанията за заемане не длъжността по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ чрез писмен изпит по конспект“, мотивира се СК на ВСС.

Щъркелова обжалва отказа на колегията да бъде преместена.

Междувременно обаче влязоха в сила промени в ЗСВ, с които от една страна бяха закрити специализираните съдилища и прокуратури, а от друга беше променен чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, който вече гласи: „След освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който са заемали длъжността административен ръководител, съответно заместник на административен ръководител“. Т.е. отпадна възможността магистратите на ръководни длъжности да избират равен по степен орган, в който да бъдат преместени.

След закриването на спецпрокуратурата през лятото на 2022 г., Щъркелова беше преназначена във Военно-окръжната прокуратура в София.

През октомври м.г. тричленен състав на ВАС отмени отказа на Съдийската колегия да преназначи Щъркелова и върна казуса отново в съвета. СК на ВСС сезира петчленен състав на ВАС, който обаче заяви, че жалбата е недопустима, защото е срещу съдебен акт, който не подлежи на обжалване (виж повече тук и тук).

Така казусът отново се върна в СК на ВСС, но тя за втори път отказа да преназначи Щъркелова в СГС като от една страна изтъкна, че така се заобикаля конкурсното начало, а от друга посочи измененията в ЗСВ.

Щъркелова отново се обърна към ВАС, но тричленен състав с председател и докладчик Тодор Тодоров и членове Юлия Тодорова и Николай Ангелов отхвърли жалбата като основният му аргумент е свързан именно с изменението на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

Касае се за нормативен факт със значение досежно всички заварени и неприключили административни производства, предвид изискването на чл. 142, ал. 1 АПК съответствието на административния акт с материалния закон да се преценява към момента на издаването му.

Наред с това всяка от двете колегии на Висшия съдебен съвет може в рамките на своите правомощия да прилага чл. 169, ал. 5 ЗСВ за съответния вид орган на съдебната власт. Обратното би означавало двоен кариерен бонус след като задължително при преминаване от един вид орган на съдебната власт в друг се изисква конкурс“, посочва ВАС.

Върховните съдии допълват, че не е без значение и фактът, че Евгения Щъркелова вече е встъпила като прокурор във Военно-окръжната прокуратура. „В качеството му на новонастъпил факт в хода на административната процедура, той игнорира наличието на една от материалноправните предпоставки за възникване на ново магистратско правоотношение в хипотезата на чл. 169, ал. 5 ЗСВ“, посочва ВАС.

Съдът отхвърля и възраженията на прокурорката, че Съдийската колегия не е спазила указанията на съда при първото обжалване.

Указанията от съдебния акт са били съобразени от кадровия орган при зачитане и на новонастъпилите факти със значение на спорното материално право, породили действие след неговото постановяване“, изтъкват върховните съдии. Решението е окончателно.

 

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
pepey37481
pepey37481
22 декември 2023 10:41
Гост

Are you curious about what food and drinks are on the IHOP menu With Prices and how much they cost? You’re in luck! In this comprehensive guide, I’ll provide you with all the essential information you need to satisfy your cravings without breaking the bank.
https://ihopmenuprices.info/

Ще питам Гешев
Ще питам Гешев
21 декември 2023 8:14
Гост

Спомням си като адвокат в спеца, редовния отговор на прокурорите беше такъв

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 15:04
Гост

Женицата явно и се работи, щом иска да бъде съдия в СГС. Какво ще прави във военно-окръжна прокуратура, ще седи на един стол от 10:00 ч. до 14;00 ч. и ще мисли, какво да готви за вечеря!

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 15:58
Гост

В коя прокуратура? Я виж пак?

Звярът
Звярът
20 декември 2023 12:48
Гост

Много е красива. Много. И умна.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 15:59
Гост

Сбъркал си сайта.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 12:33
Гост

На фона на гнилите ябълки в СГС, Пръскачката определено щеше да е по-малкото зло.

---
---
20 декември 2023 11:24
Гост

Лекс, блокирали сте коментарите към „статията“ за махането на паметника на червената армия. Това е цензура.

Браво!
Браво!
20 декември 2023 10:18
Гост

Тази си е за СГС, но като подсъдима!

Некой
Некой
20 декември 2023 9:53
Гост

Тая ли беше Жени Пръскачката, дето говореше, че националната сигурност била застрашена от пръскачките пред бившето народно събрание. Та дори имаше и хора с повдигнати обвинения за това от спецпрокуратурата.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:19
Гост

Определено се надявам, че това е адекватно решение

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:19
Гост

В случая не мисля, че ВСС са виновни

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:19
Гост

Много важно. Не е голям въпрос от общонационално значение

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:18
Гост

Страшна драма

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:18
Гост

Каквото е имало по онова време си е за онова време

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:16
Гост

Да пусне жалба

Кушев
Кушев
20 декември 2023 9:16
Гост

Любопитно решение

Сирма
Сирма
20 декември 2023 9:15
Гост

Еми драми

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:14
Гост

Анонимнико,и теб трябваше да те махнат от окръжното ниво заради далаверите и делата,които продаваше и продължаваш да продаваш…
Прекратил си, защото са ти платили,не за друго..
Такива тъпоъгълници и продажници като теб отдавна трябваше да са аут от системата!
Скоро ще дойде краят и на твоите далавери,и спецовете ще дойдат за теб…имай малко търпение…!!!

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:24
Гост

Интересно, защо, и АП и ОС потвърдиха всички актове, мамини, сладки, недоносени чеда на пеналистиката.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 9:08
Гост

Достатъчно районни лейки от спеца се пръкнаха по прокуратурите и съдилищата.Тези директно трябваше да ги махнат от системата, с едно ,две изключения.Прекратихме всичките им пасквили, образувани само по голи докладни от БОП-четата, които изпратиха в ОП-тата.

Заблуден
Заблуден
20 декември 2023 9:26
Гост

Ако беше изкарал поне едно за съд вместо да го прекратиш, щях да те призная. Ама то като си гледал само наркотици по 3 грама и ПТП, многократно връщани от съда, няма как да се надскочиш. И ти се вижда пасквил… най-лесно е. Те по места даже не ги отвориха да ги четат, че били много обемни, прекратиха ги без да имат идея какво има вътре. Колко реплики имаше от рода : „…. Ама то 90 тома, аз пет години не мога да го изчета“. Или „Разкажете ми го, че е 139 тома“. Най-лесното е да се прекрати, къде ще… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 декември 2023 10:57
Гост

Споко, Ачка, не си в РУ-ЕЛХОВО, не се пени бадева.