Бившата съдийка от Софийския градски съд Румяна Ченалова е напълно и окончателно оправдана.

Това става ясно от решението (виж тук) на Върховния касационен съд (ВКС), който остави в сила присъдата на Софийския апелативен съд, с която Ченалова беше оправдана, показа проверка на „Лекс“. Преди това тя беше призната за виновна от закрития вече спецсъд само по обвинение за документно престъпление, но то беше прието за маловажен случай, а давността беше изтекла, тъй че и за него не беше наказана.

Така, седем години след началото на процеса срещу бившата съдийка, той завърши с пълното ѝ оправдаване. Проблемите на Ченалова започнаха през 2015 г., когато тогавашният френски посланик Ксавие Лапер дьо Кабан заговори за „гнилите ябълки“ в съдебната система на България. Тогава той обвини Ченалова в корупция във връзка с гледаното от нея дело за несъстоятелност на две дъщерни дружества на френския дистрибутор „Белведере“. За тези случаи тя също беше обвинена, но още през 2017 г. разследването беше прекратено и както „Лекс“ писа, Ченалова вече дори осъди прокуратурата да ѝ плати обезщетение.

До съд стигнаха само обвиненията за длъжностни и документни престъпления, докато е гледала дело по искова молба на „ОЕТ – Обединени Енергийни търговци“ ЕООД срещу НЕК. Ставаше дума за 14 отделни деяния, с които Ченалова се сочеше, че е нарушила Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с цел да набави облага за ОЕТ. Прокуратурата твърдеше, че Ченалова не е видяла нередностите в исковата молба на ОЕТ, а по нея не били платени дължими държавни такси за над 434 000 лева. За НЕК настъпили вредни последици от наложени запори, а облагата на ОЕТ са неплатените държавни такси. Документното престъпление е свързано със същото дело, тъй като Ченалова е обвинена, че е поправяла протокол по него, в който грешно допълнила, че ищецът ОЕТ е представил преводно нареждане и е констатирана идентичността му с приложено по делото копие от документа.

Бившата съдийка беше призната за виновна на първа инстанция само за документното престъпление за поправката на протокола, че е представено едно преводно нареждане от ОЕТ. Спецсъдът прие, че деянието е било умишлено, защото Ченалова не е уведомила съдебния секретар за поправката, който по традиция в такъв случай изслушвал записа от предходното заседание. Според съда обаче това невярно документиране е маловажен случай, защото не е довело до вреди – платежното нареждане не е било единствено доказателство за евентуалното уважаване на иска, тъй като по делото са извършени и експертизи, мотивира се съдът. В такъв случай наказанието е само до 1 година затвор или пробация, а за такова престъпление давността е само 4 години и половина и тя е изтекла.

Апелативните съдии обаче решиха, че Ченалова не е извършила престъпление и в този случай, а делото стигна до ВКС след протест на прокуратурата, който не е бил поддържан от представителя на Върховната касационна прокуратура.

Съставът на ВКС с председател и докладчик Антоанета Данова пише на първо място, че самата конструкция на обвинението за длъжностно престъпление е неиздържана. Съдът отбелязва, че в обвинителния акт няма факти за връзката между действия на Ченалова и допуснати нарушения и неизпълнени задължения. За пример е посочено, че прокуратурата първо твърди, че съдийката е поела ангажимент да реши делото в полза на ОЕТ, а след това, че целта ѝ е била да набави облага на дружеството, като то не плати таксите по исковата и допълнителната към нея молба.

„Факти, обосноваващи тези две цели не са въведени в обстоятелствената част на обвинителния акт. А това е било от изключителна важност, защото ако при нарушаване или неизпълнение на служебните задължения деецът не е целял да набави за себе си или за другиго облага или да причини някому вреда, то макар и да са налични другите предпоставки на чл.282 от НК , няма да е налице престъпление по този престъпен състав (Р 263-75-II). Освен това липсват каквито и да е било факти в обстоятелствената част касателно настъпилите значителни вредни последици, като същите в диспозитива са заявени напълно декларативно“, пише ВКС и добавя, че според него тези недостатъци се дължат до голяма степен на „неблагополучното формулиране на обвинението“.

След това ВКС изрично отбелязва, че решаването на търговското дело в полза на ищеца, какъвто ангажимент твърди прокуратурата, че Ченалова е поела и това е била целта ѝ, не може да се обвърже с наличието или липсата на държавна такса, тъй като внасянето на таксата не се отразява на законосъобразността на решението по делото. В тази връзка съдът обяснява, че съдията може по всяко време на производството и в следващите инстанции да констатира неплатена такса, пропускът да бъде поправен и исковата молба пак ще е редовна.

„Освен това, длъжностно лице, което даде ход на молбата, без да е внесена напълно държавната такса, отговаря по чл. 6 от Закона за държавните такси (чл.129 ал.6 ГПК), т.е предвидената отговорност е административно-наказателна“, припомня ВКС.

Върховните съдии приемат освен това, че държавната такса по първоначалния иск всъщност е била внесена от ищеца, а по допълнителната искова молба Ченалова е констатирала, че не е внесена и е дала указание на фирмата да го направи. Съдът не е установил антидатиране на резолюцията и пише, че от факта, че не е изпълнена от деловодителя на състава, подобен извод не може да се направи.

„След като подсъдимата Ченалова е могла да даде ход на делото и без внесена държавна такса по първоначалния иск, на още по-голямо основание е могла да го разгледа и без такава по допълнителната искова молба. Нещо повече, по делото не са налице безспорни доказателства, че тя е допуснала изменение на иска“, се казва в крайното решение.

На следващо място ВКС припомня, че престъплението по служба по чл. 282 от НК изисква на подсъдимия да бъдат „инкриминирани разпоредби“, които създават задължения на длъжностното лице да предприеме или се въздържи от определено поведение. В същото време обаче прокуратурата е обвинила Ченалова, че е нарушила общите разпоредби от Закона за съдебната власт в чл. 8, ал.1 (Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят) и чл. 9 от ГПК (Съдът прилага закона еднакво спрямо всички). Според ВКС и в този случай може магистрат да носи наказателна отговорност, ако се докаже, че целта му е била да набави за себе си или за другиго облага или да се причини вреда.

„Последното отнесено към настоящия казус, означава, че прокуратурата е следвало да докаже, че Румяна Ченалова умишлено е нарушила или не изпълнила визираните в инкриминираните ѝ правни норми от ГПК задължения и то с възведената специална цел, което обаче не се е случило“, пише ВКС.

В заключение върховните съдии отбелязват, че макар и да са били допуснати някои нарушения в процедурата по поправка и допълване на съдебен протокол, в който е било записано, че вместо представени платежни нареждания, трябва да се чете, че са „фактури“, не е установено това да е извършено умишлено, както и със специална цел. В решението си те казват, че поправките на протокол не са изключение в дейността на съда, особено когато се е налагало да се извършват констатации по множество документи.

„Разбирането на прокурора, че след като секретарят твърди, че е записвал всичко, което му е било диктувано и по начина, по който съдията му е диктувал, то допуснатата поправка на протокола е извършена в нарушение на закона, не държи сметка, че при диктовката съдията също е възможно да допусне неточности, които като такива да бъдат вписани в протокола от секретаря“, се казва в решението.

В него ВКС добавя също, че с извършената поправка в протокола е нямало как да се постигне и благоприятен за ищеца изход от делото, тъй като предявеният иск е бил по чл.55 от ЗЗД (Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне) и в негова тежест е да докаже единствено наличието на плащане, а това е могло да стане и с платежно нареждане, следователно поправката не е била в полза на ищеца.

Върховните съдии не намират и никакви нарушения в констатираната от апелативния съд несъставомерност на документното престъпление.

Румяна Ченалова беше окончателно освободена от съдебната система преди три години, след като Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Висшия съдебен съвет за уволнението ѝ от ноември 2015 г. Дисциплинарното производство срещу нея беше образувано по предложение на тогавашния правосъден министър Христо Иванов за забавяне на производство, нарушение на Етичния кодекс, накърняване на престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения. Нарушенията бяха открити при проверката на дейността на синдика Панайот Велков. Той е бил назначен за временен синдик на няколко дружества, за които има образувани дела за несъстоятелност, по които докладчик е била Ченалова. Предложението за дисциплинарка се основаваше и на проверка по сигнал на ОББ по повод на действията на Ченалова по четири търговски дела.

38
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Susan Jones
Susan Jones
19 януари 2024 17:36
Гост

It’s amazing to find such accurate information. The post explained in great depth what I was looking for.criminal attorneys in prince william county

Проба, проба!
Проба, проба!
19 октомври 2023 16:35
Гост

Demis Roussos & Nancy Boyd – Summerwine

https://www.youtube.com/watch?v=u3sd2e_jmro

Тихият кът
Тихият кът
16 октомври 2023 16:46
Гост
Ашколсун!
Ашколсун!
16 октомври 2023 15:04
Гост

Правилно, така другите гнили ябълки в системата ще работят с усещането за независимост. Пардон – недосегаемост!

Така мислА
Така мислА
14 октомври 2023 18:27
Гост

Едва ли някой е очаквал нещо друго да се случи. Хубавото е, че Ченалова и Янева отдавна не са съдии.

Ad nauseam
Ad nauseam
14 октомври 2023 17:03
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

FIN
FIN
14 октомври 2023 17:01
Гост

Съдът е още от соцвреме заразен от корупцията.

Днес цялата здрава тъкан е разградена и не е останало нищо читаво, а ако е – веднага гноясва или въобще гангрената „независим български съд“ го изхвърля.

666
666
14 октомври 2023 7:29
Гост

Каква е отговорността на посланик Кабан в този случай? Седем години процес, освобождаване от длъжност, загуба на авторитет и финансови средства? Клевета, разпространена чрез медиите, уронване на престиж и професионално убийство? Подсъдимата скамейка, е еднакво твърда за всички. Равно по сила и противоположно по посока възмездие.

кабан
кабан
14 октомври 2023 12:24
Гост

В превод – дива свиня, глиган. Той не носи отговорност.
Отговорността трябва да е за наведените дух…, които получават фатмашки команди и ги изпълняват. И вазелин не им трябва.

ВАС 14390/2019
ВАС 14390/2019
14 октомври 2023 17:44
Гост

Малииииии, верно ли 🙂 Уволнението и е потвърдено, решението е влязло в сила и няма нищо общо с тази присъда. През това време да е работила, кой я е спрял.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 21:51
Гост

ДЪРЖАВАТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ВРАЧКИ И С ПИПАНЕ НА МУСКУЛА МУ
М: Ми поне цената да е.. Румка!

Ч: Какво?

М: Върви поне до Бойко да го питаш, че Влади те е пратила да обсъдите дали да си подава оставката. Пипни му мускула…

Ч: Ти ся подиграваш ли ми се?

М: Ъхъхъхъхъ

https://bivol.bg/badapples-talking-s3-1.html

ВАС 14390/2019
ВАС 14390/2019
13 октомври 2023 18:15
Гост

… Нарушенията са безспорно установени от обективна и субективна страна, като нивото на морално – етична съзнателност, очаквано е по – завишено при магистратите, с оглед същността на професионалната им сфера – правораздаването и може да се очаква от магистратите да прилагат и съблюдават и по отношение на собственото си поведение и действия (професионални и извънслужебни) едни по – високи критерии, професионални и морално – етични. Безспорно е, че извършените действия, респективно бездействия от съдия Ченалова, далеч не покриват тези норми, а дори и общоприетите морално – етични и професионални критерии за работа и поведение. Предварителното сговаряне на съдия Ченалова… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
13 октомври 2023 18:08
Гост

Съсипаха й живота, за неща, които са известни и на студенти и новозавършили – указания по хода на делото, поправка на протокол.

Поръчкови дела, откъде-накъде някой ще има влияние към съда и ще казва какво да се прави. Все монополи – ОББ.

Ми невинна Е
Ми невинна Е
13 октомври 2023 17:44
Гост

Даже и девствена.

Вие какво очаквате?!

За протокола
За протокола
13 октомври 2023 17:37
Гост

Колко е кофти, че го няма … Гешев.

За грантоедите.

Пернишки прокурор
Пернишки прокурор
13 октомври 2023 17:10
Гост

Да сте очаквали нещо друго от „системата“?!

Срам!
Срам!
13 октомври 2023 16:46
Гост

Жалко, тя беше една от гнилите ябълки, но поради немощ на ПРБ да си доказва обвиненията, сега имаме оправдана гнила ябълка. Собствената си глава ще отрежа, преди да я наема за адвокат.. слаба ракия е тая гнила кака.

Велизар
Велизар
13 октомври 2023 16:53
Гост

И гнилата ябълка някак естествено се вля в редиците на Израждане и Копейкин

Белият делфин
Белият делфин
13 октомври 2023 17:11
Гост

Отлюспена е отдавна.

Лизан
Лизан
13 октомври 2023 17:13
Гост

За сметка на ПРБ, съдът е ЦВЕТЯ и РОЗИ, особено „върховния“!

Прокубания бухал
Прокубания бухал
13 октомври 2023 16:40
Гост

„Дисциплинарното производство срещу нея беше образувано по предложение на тогавашния правосъден министър Христо Иванов за забавяне на производство, нарушение на Етичния кодекс, накърняване на престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения.“

Я, кой бил скритата лимонка, ама за толкова години даже не промени и правната квалификация – при тази и при Гешев, ХИ и подопечната му Русото Наде все за Етичния кодекс и нарушаването на престижа на съдебната власт се хващат, тц тц тц. Богатият професионален опит си казва тежката дума.

ГЕРБ - йористи
ГЕРБ - йористи
13 октомври 2023 16:47
Гост

Христо Иванов ли трябва да промени правната квалификация на обвинението или онези калинки от Цацаратурата и Гешевтурата, които 12 години обслужваха управляващата мафия от ГЕРБ и ДПС, а сега продължават да правят същото чрез ИФ-то? Проскубаните герберасти съвсем изплискаха легена…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
13 октомври 2023 20:07
Гост

Пардон, Ристю Мравояда толкова често сменя лагерите, че е нормално човек да се обърка както какъв го играе и на чии интереси обслужва.

Павлин
Павлин
13 октомври 2023 14:57
Гост

И тази „гнила ябълка” още веднъж ще се облагодетелства с публични средства, вместо да е подсъдима за връзките си с открито проруско политическо образувание.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 16:19
Гост

Айде стига с тази пропаганда е, сутрин ставаме само това се ланка проруско, мроруско, вместо да критикувате ДБ-пп с нескопосания им неграмотен проект за Конституция, който показва какви нелепици имат в главите си вие се занимвате, да коментирате СР, оневиняващи обвиняем, че били прорурски глупости, престанете с това ниско ниво пропаганда, това е юридически форум, не партийна сбирка на ПП–ДБ, сутрин ставаме и вечер лягаме с ниското ниво пропаганда и клишета, айде спрете се малко!

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 16:20
Гост

Грешка – подсъдим

Павлин
Павлин
13 октомври 2023 17:30
Гост

Айде стига… и продължава с това, което му стигало.
Колкото и странно да звучи, новината НЕ Е за предложенията за промени в Конституцията.
Ченалова от съдия стана националист (руски националист, да не се обърка някой) и разпространител на конспиративни теории. Нещо като Сърнела Воденичарова и певицата Милена Славова. С такива съдии – за щастие, бивши – реформа не ни трябва, а нова съдебна система.

Павлина
Павлина
13 октомври 2023 17:36
Гост

А ти пък стана джендър, нали Терзиев?

От ДС – кмет на София.

колега
колега
13 октомври 2023 14:50
Гост

Зарадвах се! Жалко, че трябваше да изтърпи целия водевил. Не я познавам лично, но в една правна книжарница ми направи впечатление, че се интересуваше от всяка нова правна книга, която е излязла.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 20:18
Гост

И коя е най-новата правна книга?

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:38
Гост

Hahahaha

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:37
Гост

Поздравления. Справедливоста възтържествува

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:37
Гост

Охооооо някой ще почерпи ми се струва

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:37
Гост

И там една каша беше ама се разплете, а ?

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:37
Гост

Браво. Успех в бъдещите начинания сега

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:36
Гост

Браво, сега всички ще са доволни. Защото това беше страшно нещо

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:36
Гост

Не се и съмняваме. Нормално е това

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:35
Гост

Халал да и е