Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

спецсъдийка

ВАС окончателно отхвърли жалба на бивша спецсъдийка, поискала преместване в Търговското отделение на СГС

Върховният административен съд (ВАС) окончателно остави без разглеждане жалба на бивша спецсъдийка срещу отказа на Съдийската колегия да я премести…