Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

специализирани прокуратури

Ивайло Ангелов пред ВСС

На 28 юли да предадем ключовете от спецпрокуратурата на НС и то да прехвърля делата

Ръководителите на двете спецпрокуратури поставиха серия от проблеми във връзка със закриването на тези структури

На 28 юли да предадем ключовете от кабинетите в специализираните прокуратури на Народното събрание и то да се погрижи за…