Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

пол

Правно мнение

Време е за спокоен дебат за нетипичната сексуална ориентация и юридическите ѝ проекции

Тази година пред Конституционния съд (КС) беше поставен въпрос, който предизвиква безпрецедентна обществена реакция и събра огромен брой мнения и…

Адвокатурата:

Самоопределянето на пола има правно значение само за интерсексуалните, за другите е решила природата

Конституционният съд (КС) трябва да отговори дали, когато Конституцията говори за пол, има предвид само биологичния, или използва понятието в…

Сексолог в мнение до Конституционния съд:

Неадекватно е полът да се интерпретира само като биологичен

Конституционният съд (КС) предстои да се произнесе по един въпрос, който от години предизвиква полярни обществени реакции – „Как следва…

ВКС поиска от Конституционния съд обяснение какво е „пол“, за да реши за транссексуалните

Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо или социално изражение, различно от…