Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

основание за отвод

ВКС отказа да дописва ГПК с тълкувателно решение за отводите, за да не ограничава преценката на съда

Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) отказаха да постановят тълкувателно решение по отношение на т. нар. „други“…