Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Общ съд

От 1 май

Съдът на ЕС с нови правила за обжалване на актове на Общия съд по дела, преминали двоен контрол

Ще се допускат само жалби, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза

Съдът на Европейския съюз (СЕС) от утре няма да разглежда всички жалби срещу решения на Обшия съд, които вече са…