Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

нормативен административен акт

Лично мнение

За вируса, правото и други важни неща

Сегашната ситуация с Covid-19 постави много въпроси от различно естество. Част от тях се задават постоянно и открито. Например какво…