Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

метаезик

Въпроси на тълкуването, свързано с електронното административно правосъдие

Актуалността на електронното правосъдие става все по-интензивна. Въвеждането на електронните технологии в правосъдието има условно казано  две измерения – организационно…