Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

индивидуален административен акт

Обявеният за опорочен конкурс за районните прокуратури чака окончателното решение на ВАС

27 участници в конкурса обжалваха отказа на първата инстанция да разгледа казуса. Съдийската колегия пък предстои да реши за конкурса за районни съдии

27 участници в обявения за опорочен външен конкурс за районните прокуратури обжалваха пред петчленен състав на Върховния административен (ВАС) отказа…

Сигнал за противоречива практика на ВАС

Подлежи ли на съдебен контрол актът за възобновяване на производството по издаване на административен акт

Подлежи ли на пряк съдебно-административен контрол и в кои хипотези актът, с който се възобновява производство по издаване на индивидуален…