Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

злоупотреба с право

Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP)

Защо трябва да разпознаваме злоупотребата с право? Злоупотребата с право, разноликите ѝ прояви и последици, рядко са фокус на обществен…