Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

заповед за изпълнение

СЕС с нов пробив в практиката на българските съдилища за заповедите за изпълнение срещу потребители

Година след като „отвърза“ съдилищата от указанията на горната инстанция, които не отчитат правните последици, свързани с неравноправния характер на…

Проблемът с издаването на заповед за изпълнение срещу трето лице, обезпечило с ипотека или залог задължение на длъжник в производство по несъстоятелност

I.1. С §11 на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 101 от 2010 г.) в правилото…

Огласиха новите образци на заповеди за изпълнение след промените в ГПК

Министерството на правосъдието публикува проект за изцяло нова наредба

Готови са новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди. Те се наложи да…

Готов е образецът на възражението срещу заповед за изпълнение при доброволно плащане

Допълват се и заявленията за издаването ѝ

Министерството на правосъдието огласи образеца на новото възражение срещу заповед за изпълнение, което може да бъде подадено от длъжника в…