Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за държавния служител

Адвокатурата категорично пред ВАС:

Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ компенсация за морални вреди от незаконно уволнение

При незаконно уволнение държавните служители имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за…