Имат ли право на пари за храна, подобно на полицаите и пожарникарите, и чиновниците в МВР, които са служители, като всички останали в държавната администрация? На този въпрос, по който е натрупана богата противоречива практика, ще отговори в ново тълкувателно дело Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Точната му формулировка гласи: „Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чийто статут се урежда със Закона за държавния служител, имат ли право да им се осигурява храна или левовата ѝ равностойност съгласно разпоредбата на чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи?“.

Той е поставен пред върховните съдии от МВР, което е установило, че районните и окръжните съдилища в страната имат изключително противоречива практика – едни осъждат министерството да плати за храна на чиновници, т.е. на служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР , а други постановяват, че нямат право на подобни суми.

В ЗМВР има текст (чл. 142, ал. 4), в който се изброява кои негови разпоредби се прилагат за служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР. Сред изброените е и чл. 181, ал. 3 ЗМВР, който гласи: „На служителите по чл. 142, ал. 1 и 3, които извършват дейности, свързани със специфичен характер на труда, за което се полага безплатна храна, се осигурява левовата и равностойност. На служителите по чл. 142, ал. 1 и 3, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за което се полагат ободряващи напитки, се осигурява левовата им равностойност“. Т.е. препратката в чл. 142, ал. 4 ЗМВР е към разпоредба, която предвижда изплащането на пари за храна, но само ако се извършват дейности, свързани със специфичен характер на труда и нощно време. А не е към чл. 181, ал. 1 ЗМВР, която предвижда общо, че „на служителите на МВР се осигурява храна или левовата и равностойност“.

Съдиите, които осъждат МВР да плати за храна на чиновниците, се мотивират с това, че техният статут се урежда както от общия Закон за държавния служител (ЗДСл), така и от специалния ЗМВР. И заявяват, че ЗДСл се прилага единствено при липсата на изрично специално правило в ЗМВР, което би дерогирало общия закон.

„Изключването изцяло на статута на държавните служители от приложното поле на ЗМВР би противоречало на посочените в чл. 141 от ЗМВР общи принципи на управление на държавната служба. Приложимостта на чл. 181, ал. 1 от ЗМВР към служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР произтича от обстоятелството, че текстът на нормата не разграничава категориите служители, които имат право да получават безплатна храна или левовата ѝ равностойност, от което следва, че всички служители на МВР, включително и държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, имат такава привилегия“, сочат застъпниците на това виждане. Те подчертават, че това, че в наредба министърът на вътрешните работи е изключил чиновниците от служителите, които имат право на допълнителни пари за храна, противоречи на ЗМВР, тъй като той дава право на министъра да определи с подзаконов акт само условията и реда за предоставяне на сумите и доволствията, но не и кръга от лица, които имат право на тях.

Съдиите, които приемат, че на чиновниците не се дължат пари за храна на общо основание, пък изтъкват, че изброяването в чл. 142, ал. 4 ЗМВР е изчерпателно и следователно те ще имат право на тези суми само ако полагат специфичен или нощен труд.

Други техни колеги пък отхвърлят исковете срещу МВР, като се позоват на § 69 от ПЗР на ЗИД ЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.). Тази разпоредба урежда преназначаването на чиновниците в МВР по реда на ЗДСл и предвижда, че във възнаграждението им се включва сумата за храна, която са получавали до 2017 г. Т.е. левовата равностойност на храната не се начислява отделно, а е компонент на получаваното от тях основно месечно възнаграждение.

Изготвянето на проект на тълкувателно решение е възложено на върховните съдии Веска Райчева (докладчик) и Велислав Павков.

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
fnaf
fnaf
23 февруари 2024 3:54
Гост

Много интересна и дълбока тема! Благодаря за споделянето! Част от съдиите смятат, че държавните служители, включително и тези от МВР, трябва да имат право да получават пари за храна, тъй като в текста на съответната five nights at freddy’s наредба не се прави разлика между категориите служители, които имат това право. От това се прави изводът, че от тази привилегия се ползват всички служители на МВР, включително и държавните служители.

Ангел
Ангел
22 февруари 2024 18:33
Гост

Чyвали сте за подобрената формyла на Bиагpa, кoято е 3 пъти по-eфективнa и напълно бeзопаcна на всяка възpаст, както и лекyва мъжки зaболявaния и пoдмлaдява. Аз лично го опитax и сега го препоръчвам на вcички. Ето какво пишaт за нея:– https://do.my/bluestone

Шиши, ексследовател от Столичната
Шиши, ексследовател от Столичната
22 февруари 2024 14:54
Гост

Айдукатите да го духат! И без това само пречат.

Ще го карат само на служебни от нас. От 1-10 лева парчето.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 февруари 2024 14:38
Гост

Чак пък цяло тълкувателно решение за едни полицаи, въпреки разнопосочната практика ми се струва леко овъркил, ама няма лошо, нали трябва да оправдават заплати магистратите горе.

Нотариална кантора
Нотариална кантора
22 февруари 2024 14:19
Гост

ВАС решава получават ли пари за пиене чиновниците в МВР

Голема нужда, Големо нещо!

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2024 14:39
Гост

Това е съществен въпрос! Стоте грама водка в ресторанта на МВР с намалените за служители цени, до „Канала“ поскъпнаха съществено, макар и все още да са под едно левче :))))) трябва тълкувателно решение

Е щом е Веска с доклада
Е щом е Веска с доклада
22 февруари 2024 13:33
Гост

Чакаме от умрел – писмо!

Нотариуса
Нотариуса
22 февруари 2024 13:37
Гост

Мотивите от мен – АВАНТА!

Приоритет
Приоритет
22 февруари 2024 13:30
Гост

Това е екзистенциален проблем за държавността.

И точно затова се налага ТР. На ВКС.

Правосъдието е основа на държавността.

Лазар
Лазар
22 февруари 2024 13:20
Гост

Поредните неуредици в това министерство.

Симеон
Симеон
22 февруари 2024 13:21
Гост

Ще чакаме решението.

Мики
Мики
22 февруари 2024 13:08
Гост

Oтново двоен аршин.

Лозан
Лозан
22 февруари 2024 13:09
Гост

Което въобще не ме учудва.

Хари
Хари
22 февруари 2024 13:05
Гост

До там ли стигнаха? Върховните да им решават неуредиците

Геро
Геро
22 февруари 2024 13:07
Гост

A, че иначе не се обръщаме към ЕСПЧ! Защото нашите толкова си могат.

Бисер
Бисер
22 февруари 2024 13:03
Гост

Полагат им се естествено.

Дичо
Дичо
22 февруари 2024 12:57
Гост

Важен въпрос. Дано излязат по -рано с решение.

Симо
Симо
22 февруари 2024 12:58
Гост

Надали.

Чавдар
Чавдар
22 февруари 2024 12:53
Гост

То пък едни пари!

Михаил
Михаил
22 февруари 2024 12:52
Гост

Eстествено, че трябва да получават.

Ники
Ники
22 февруари 2024 12:46
Гост

Цяло тълкувателно по този въпрос!

Заки
Заки
22 февруари 2024 12:47
Гост

При тази противоречива практика.

Мерат
Мерат
22 февруари 2024 12:32
Гост

Нищо не трябва да получават хрантутниците от свинарника наречен МВР !!!

Възмутен
Възмутен
22 февруари 2024 12:55
Гост

A тези от МС или НС могат да се хранят на цени от соца! Щото са се спукали от работа сигурно.