Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

договор за потребителски кредит

СЕС: И неточно посочен ГПР по потребителски кредит води до връщане само на главницата

На потребителя не се възлагат разноски, когато искът му за връщане на недължимо платеното заради неравноправна клауза, е уважен само частично, тъй като е било невъзможно или много трудно да изчисли вземането си, обяви съдът

Не само липсата или неясното посочване на годишен процент на разходите (ГПР) в договора за потребителски кредит, но и неточното…

СЕС с нов пробив в практиката на българските съдилища за заповедите за изпълнение срещу потребители

Година след като „отвърза“ съдилищата от указанията на горната инстанция, които не отчитат правните последици, свързани с неравноправния характер на…

Спорни въпроси относно договорите за потребителски кредит в перспективата на съдебната практика

Договорите за потребителски кредит са с изключително голяма практическа приложимост, поради което настоящата статия е посветена на някои от най-често…

Съдия изпрати в Люксембург шест въпроса за бързите кредити – за допълнителните услуги, ГПР и разноските по делата

Шест въпросa за кредитите, ключови за защитата на потребителите, постави Софийският районен съд (СРС) на Съда на Европейския съюз (пълния…