Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

администрация на съдебната власт

Съдебни служители предлагат да отпаднат задължителните декларации за имущество и интереси

Съдебните служители, членове на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт в България, предлагат да отпадне задължителното подаване на…