Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

адвокатско пълномощно

Спорът между съда и адвокатите

СРС осигурява бланки за молбите на адвокати за достъп до дела без пълномощно       

Спорът между адвокатите и Софийския районен съд (СРС), предизвикан от разпореждането на съдебния администратор да се изисква от адвокатите да…