Административният съд в Ловеч е останал почти без нито един служител заради влошена ситуация с COVID-19. На работа са само двама от общо 18 служители – един секретар и един деловодител, което води до невъзможност за приемане на жалби и искови молби и съответно образуването и разпределението на дела.

За това алармира председателят на АдмС-Ловеч Габриела Христова в писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС). Тя иска кадровиците да дадат указания съдът да спре работа за една седмица.

Абсолютно невъзможно е останалият за момента здрав съдебен деловодител да изпълнява функциите на регистратура и на съдебен деловодител на петте административни, двата касационни и другите два административни състави, разглеждащи общи и подзаконови нормативни актове“, отбелязва в писмото си Христова.

Тя изтъква, че в правилата за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети от СК на ВСС, не е уредена хипотезата за невъзможност за работа на службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“, нито пък опцията да не се образуват дела при влошена ситуация с COVID-19.

Освен това и човекът, който се грижи за отоплението в сградата, също се е заразил. Така няма кой да пуска парното в съда.

Заради невъзможността да се провеждат съдебни заседания поради липсата на достатъчно секретари, невъзможност за нормалното функциониране на службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ предвид отсъствието на много хора от администрацията, липсата на централно отопление и предпоставки за евентуално разболяване на съдиите, Габриела Христова моли ВСС спешно да разреши на административния съд поне за една седмица да спре да работи – т.е. да не приема жалби, искови молби и книжа по дела, както и да не се образуват и разпределят такива.

Ако пък ВСС реши, че преценката за мерки е на председателя на съда, то Христова иска указания как да функционира съдът при тази обстановка и по кой ред и как може да бъде спряна работата му.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков днес заяви, че в закона за мерките и действията по време на извънредно положение е дадена възможност на всеки ръководител на съд с оглед COVID-ситуацията да преустанови дейността по разглеждането на дела еднократно, за срок от две седмици. Ние не може да дадем указания, посочи Чолаков.

Боян Магдалинчев го подкрепи и предложи СК на ВСС да отговори, че е в компетентността на председателя на съда да предприеме мерки.

Така Съдийската колегия не взе отношение по въпроса, само напомни за разпоредбите в закона за извънредното положение.

Иначе според справката за COVID-ситуацията, която кадровиците получават всяка седмица, показват покачване на броя на заразени и поставени под карантина съдии и служители. Към 17 януари 46 магистрати и 146 служители са носители на вируса, под карантина са 24 съдии и 64 служители.

Към 10 януари 34 магистрати и 73 служители са били с COVID-19, а под карантина са били 12 съдии и 36 служители.

Емилия Кабурова и Марина Михайлова от ВАС се пенсионират

Две върховни съдийки – Емилия Кабурова и Марина Михайлова от Върховния административен съд (ВАС), се пенсионират. Днес Съдийската колегия ги освободи от съдебната система поради навършването на 65 години. При Кабурова това ще стане на 20 януари, а Михайлова – на 2 февруари.

Двете бяха отличени с „личен почетен знак първа степен – златен“ и с по 1000 лева.

Емилия Кабурова е добър и почтен човек, много добре подготвен съдия. Пожелавам ѝ да е все така открита и добронамерена и да намери смисъл за живота си и от тук нататък“, каза председателят на ВАС Георги Чолаков.

По отношение на Марина Михайлова, той заяви, че не е необходима специална презентация. Отбеляза, че Михайлова има над 24 години стаж във ВАС. „Това ми е най-старшият съдия в съда към момента. Прекрасен теоретик и съдия. Убеден съм, че след приключване на работата във ВАС, тя ще продължи да се занимава с юридическа дейност. Пожелавам ѝ много дълго време да получава тази пенсия и на бъде щастлива“, посочи Чолаков.

Боян Магдалинчев се присъедини към думите му и добави, че пожелава здраве на Марина Михайлова, както и „да се отдаде още на юридическата дейност“.

Що се отнася до Емилия Кабурова, Магдалинчев изтъкна, че я познава много добре, още от студентските години. „Тя е изключително толерантен човек, знаещ колега. Но за съжаление идва определена възраст и нещата стават такива, каквито трябва да се случат. Пожелавам ѝ здраве и щастливи хубави дни, да бъде още по-добре и да се отдаде на семейството, да не се откъсва от социалния живот“, каза Магдалинчев.

ВСС отложи обсъждането на решението на ЕСПЧ за Мирослава Тодорова

Съдийската колегия отложи обсъждането на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), който по жалба на съдия Мирослава Тодорова, прие, че е нарушено правото ѝ на свободно изразяване на мнение. Освен това съдът в Страсбург реши, че спрямо нея е нарушен и чл. 18 от конвенцията, който забранява използването на законни процедури за постигането на паралегални цели (виж повече тук). Решението за това беше взето единодушно днес от членовете на СК на ВСС.

На 14 декември м.г. кадровиците насрочиха за днес обсъждането на решението на съда в Страсбург. Но тъй като не бил изготвен доклад и не било изяснено по какъв начин трябва да се проведе обсъждането, то беше отложено за следващата седмица.

Същевременно днес Съдийската колегия за пореден път обсъди въпроса каква да е съдбата на делата в Специализирания наказателен съд (СНС), които са били на доклад на Пламен Евгениев. Както „Лекс“ многократно писа, той беше в спецсъда, участва в конкурс и беше повишен като обвинител в Апелативната специализирана прокуратура, а след това беше избран за председател на районния съд в Трявна. В СНС обаче има три висящи дела на негов доклад и заради това шефът на съда Мариета Райкова поиска то СК на ВСС да вземе решение за бъдещето на тези производства – дали те да бъдат довършени от Евгениев, или да бъдат разпределени на други съдии (виж тук).

Днес кадровиците категорично отказаха да възлагат на Пламен Евгениев да довърши делата си, защото макар и за кратко, той е загубил качеството си на съдия. „Това, че отново го придоби след избора му за председател на РС-Трявна, не означава, че може да му възлагаме да довърши делата си в СНС“, каза Георги Чолаков.

Атанаска Дишева го подкрепи като попита колегите си дали СК на ВСС може да поеме отговорност за законосъобразността на съдебните актове по трите висящи дела. Тя напомни, че колегията възлага на магистрати да си довършат делата, когато действащи съдии биват преназначавани от длъжност в длъжност. „Не сме изправени пред същата хипотеза в случая с Пламен Евгениев. Едно от висящите дела е от 2015 г. Поемаме ли ангажимент за законосъобразното приключване на делата ако евентуално му възложим да ги довърши“, попита Дишева.

Така единодушно колегията отказа да възложи на Евгениев да си догледа делата.

Казусът с преместването на Мария Шишкова в АССГ върви към разрешаване

Съдийската колегия все пак ще намери изход на казуса с бившия зам.-главен прокурор, а сега зам.-шеф на окръжния съд в Пловдив Мария Шишкова. Кадровиците са на път да удовлетворят желанието ѝ да бъде преназначена в Административен съд София-град (АССГ).

Както „Лекс“ писа, шефката на ОС-Пловдив Розалия Шейтанова беше предложила Мария Шишкова да бъде освободена като неин заместник. Шишкова, на свой ред, се възползва от правото си да поиска да бъде преназначена на равна по степен длъжност в друг съд (чл. 169, ал. 5 от ЗСВ), в случая в АССГ. Съдийската колегия първоначално отказа да уважи молбата  ѝ, защото в АССГ има две свободни места. Но тъй като те са овакантени след обявяването на конкурса за повишаване в АССГ, са запазени за съдиите, участващи в този конкурс и които ще отидат на по-високата позиция по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ (виж тук).

Именно това бяха мотивите на председателя на ВАС Георги Чолаков и на Атанаска Дишева да се обявят против предложението Шишкова да отиде в АССГ.

На 16 декември м.г. СК на ВСС я освободи от зам.-председателското място в ОС-Пловдив, но считано от датата, на която ще бъде възстановена на съдийска длъжност. А молбата ѝ да бъде преместена в АССГ беше върната на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК).

Днес КАК предложи решение на въпроса – съкращава се едно място в наказателното отделение на окръжния съд в Пловдив и се разкрива ново в АССГ. То беше подкрепено от 7 от членовете на колегията, само Дишева беше против. Сега предстои Пленумът на ВСС да одобри трансформацията, след това казусът с Мария Шишкова отново ще се разгледа от СК, която вече трябва да каже дали ще я премести в Административен съд София-град.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 19:59
Гост

Редакцията на Лекс, Вашия сайт беше един от малкото останали в последната година, който не е заразен от ковидиотизъм. Явно и това се е променило, да живее ваксинацията, нали?

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 16:33
Гост

при двама работещи служители пак да се организира нещо, а ако / когато всички се разболеят?..

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 15:45
Гост

честит имен ден на Атанаска

Чавдар
Чавдар
18 януари 2022 15:23
Гост

Това безразличие на ВСС е недопустимо.

Anonimen
Anonimen
18 януари 2022 15:18
Гост

И ВСС какво свърши? Хвърли топката на председателя на съда.

Лозан
Лозан
18 януари 2022 15:19
Гост

Те са си за разпускане. Не зная как ще ги изтърпим до края на мандата им.

Тихомир
Тихомир
18 януари 2022 15:15
Гост

Да го затварят за една седмица. Ако трябва и за повече. Иначе няма отърване от тази напаст.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 януари 2022 13:07
Гост

Съдиите да слизат в регистратура и да приемат документи. Да не се ослушват кат плъхоци в трици.

Чочо
Чочо
18 януари 2022 15:21
Гост

A, това им е под достойнството.

123
123
18 януари 2022 12:56
Гост

7 години неприключено дело? И избран за шеф на съд? Извинявай!

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 12:56
Гост

A, историята помни близо толкова години ненаписани мотиви, а неприключени дела има и по 20 години.

123
123
18 януари 2022 12:57
Гост

Няма спор, но това не е причина за кариерно израстване на отговорните за тях.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 13:20
Гост

Доколкото знам, делото е с много подсъдими и в случая не е виновен съдията, че толкова време все още не е приключило.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 13:22
Гост

И какво точно кариерно израстване виждаш с избора му за шеф на районен съд, т.е. от окръжно слиза на районно ниво. Като съдия в спеца е взимал толкова много пари допълнително – онези до 6 заплати отгоре, че със сигурност е получавал повече.

срам
срам
18 януари 2022 12:38
Гост

Ха сега, какво да прави колегата? ВСС си измива ръцете, а в ЗСВ няма правомощие на председателя да затвори съда. Точно в такива ситуации този орган трябва да е в помощ на управлението на системата, но както винаги изоставя хората в нужда

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 12:54
Гост

Ами какво да прави, ще затваря и толкова. Ако няма и съдии останали, какво? Съдът пак ли ще се води, че работи, щото не било разписано, че не може да не работи?

адвокат от САК
адвокат от САК
18 януари 2022 12:36
Гост

https://coronavirus.bg/bg/news/3191
8 ЯНУАРИ 2022 Г.
9 996 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за последните 24 часа. 3 261 от тях са установени с PCR, а 6 735 – с бързи антигенни тестове.
Когато цифрите говорят, няма повече какво да се добави. А който е със слаба психика, да продължава да реве, че го “страхували“…

адвокат от САК
адвокат от САК
18 януари 2022 12:37
Гост

Датата е 18.01.2022г., а не 8.01.2022 г.- грешката при копирането е моя.