Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Септември

Гроздан Илиев

бивш конституционен съдия

Николай Димитров

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Иван Чолаков

резервен член на Висшия адвокатски съвет

2 Септември

Георги Гугински

партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

4 Септември

Лидия Стоянова

Инспектор в Инспектората към ВСС

Жулиета Мандажиева

съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

доц. д-р Ралица Илкова

преподавател

5 Септември

Георги Георгиев

окръжен прокурор на Русе

чл.-кор. на БАН, проф. Иван Русчев

преподавател

6 Септември

Иван Раденков

съдия във Върховния административен съд

Христо Граматиков

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Нина Панчева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

7 Септември

проф. Валентина Попова

преподавател

Костадин Манев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Манев и съдружници"

8 Септември

Проф. Янаки Стоилов

конституционен съдия

Петя Шишкова

съдия във Върховния касационен съд

Ивайло Симов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Ирина Цветкова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

9 Септември

Петко Ангелов

партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

12 Септември

Николай Георгиев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Меглена Цацарова

нотариус

15 Септември

Десислава Стоева

съдия във Върховния административен съд

16 Септември

Огнян Дамянов

член на Висшия съдебен съвет

проф. Тенчо Колев

преподавател

17 Септември

Жанета Петрова

съдия във Върховния административен съд

Бойко Войнов

партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

18 Септември

Емилия Миткова

съдия във Върховния административен съд

Сибила Симеонова

съдия във Върховния административен съд

20 Септември

Мария Ганева

член на Висшия адвокатски съвет

21 Септември

Проф. Мариана Карагьозова

конституционен съдия

22 Септември

Веселка Марева

съдия във Върховния касационен съд

Симона Попова

прокурор във Върховната административна прокуратура

23 Септември

проф. Орлин Борисов

доктор на юридическите науки

24 Септември

Красимир Влахов

конституционен съдия

Радостин Радков

съдия в Административен съд София-град

25 Септември

Биляна Чочева

съдия във Върховния касационен съд

Жива Декова

съдия във Върховния касационен съд

Ивайло Младенов

съдия във Върховния касационен съд

Свилена Проданова

съдия във Върховния административен съд

Милен Райков

член на Висшия контролен съвет на адвокатурата

26 Септември

Ваня Стефанова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

28 Септември

Сотир Цацаров

прокурор във Върховната касационна прокуратура, бивш главен прокурор, бивш председател на КПКОНПИ

Димитър Вълчев

член на Висшия адвокатски съвет

Владимир Пенков

председател и старши съдружник в адвокатско дружество "Пенков, Марков и съдружници"

Иван Марков

съдружник в адвокатско дружество "Пенков, Марков и съдружници"

Бойко Рашков

преподавател

29 Септември

Невена Грозева

съдия във Върховния касационен съд

Маринела Тотева

прокурор във Върховната административна прокуратура

30 Септември

Таня Дамянова

съдия във Върховния административен съд

Митко Димитров

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Георги Хорозов

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата