Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Юни

Геника Михайлова

съдия във Върховния касационен съд

Оля Туечка-Станева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Мирослав Начев

председател на Окръжен съд Кюстендил

2 Юни

Стефан Ботев

член на Висшия адвокатски съвет

Любомир Цеков

адвокат

3 Юни
цветинка пашкунова

Цветинка Пашкунова

член на Висшия съдебен съвет

Гергана Мутафова

член на Висшия съдебен съвет

Нелия Маринова

председател на Адвокатски съвет-Смолян

Васил Байчев

съдружник в адвокатско дружество "Симеонов и Дерменджиев"

4 Юни

Спаска Кинчева

прокурор във Върховна касационна прокуратура

Олга Сиракова

адвокат в адвокатско сдружение "Интерюс" ООД

5 Юни

Светла Чорбаджиева

съдия във Върховния касационен съд

Милена Вълчева

председател на Окръжен съд-Ловеч

Маргарита Славова

председател на Административен съд-Силистра

Михаил Екимджиев

адвокат

Явор Варадинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Варадинов и партньори"

7 Юни

Луиза Стоева

заместник-председател на Съвета на нотариусите

8 Юни

проф. Дончо Хрусанов

преподавател, член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати

проф. Александър Стойнов

преподавател

Свилен Митков

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

9 Юни

Блага Иванова

съдия във Върховния касационен съд

Таня Точева

съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

11 Юни

Светла Бояджиева

съдия във Върховния касационен съд

Антоанета Димоларова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и Съдружници"

12 Юни

Никола Рангелов

член на Висшия адвокатски съвет

Димитър Карастоянов

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

13 Юни

Бойко Борисов

министър-председател на България

14 Юни

Атанас Стоянов

зам.-председател на Висшия адвокатски съвет

15 Юни

Ангелина Митова-Мончовска

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Иво Стефанов

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд 

16 Юни

Тодор Петков

съдия във Върховния административен съд

17 Юни

Емилена Попова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Пламен Пачев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

18 Юни

Румен Радев

президент на България

Галина Солакова

съдия във Върховния административен съд

Христо Ангелов

прокурор във Върховната административна прокуратура

19 Юни

Мария Иванова

съдия във Върховния касационен съд

Еманоил Митев

съдия във Върховния административен съд

Елена Чернева-Маркова

председател на Националното бюро за правна помощ

20 Юни

проф. Екатерина Трендафилова

преподавател

21 Юни

Валери Коев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"

22 Юни

Милка Панчева

заместник-председател на Върховния административен съд

23 Юни

Гълъбина Петрова

съдия във Върховния касационен съд

Благовест Пунев

бивш конституционен съдия

24 Юни

Снежанка Николова

съдия във Върховния касационен съд

Весела Андонова

съдия във Върховния административен съд

проф. Васил Мръчков

преподавател

25 Юни

Данаил Кирилов

министър на правосъдието

Евгени Трифонов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Ели Христова

член на УС на Центъра за обучение на адвокати

26 Юни

Румен Петров

съдия във Върховния касационен съд

Даниела Дончева

Председател на Софийския апелативен съд

Божидар Джамбазов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

27 Юни

Александър Мумджиев

Инспектор в Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Бонка Йонкова

съдия във Върховния касационен съд

Ася Петрова

заместник-главен прокурор

28 Юни

Калина Арнаудова

съдия във Върховния административен съд

29 Юни

Къню Жеков

председател на Окръжен съд-Сливен

Милен Русев

партньор в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"