Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Ноември

Игнат Георгиев

Инспектор в ИВСС

Албена Вутова

и.ф. апелативен прокурор на София

2 Ноември

Калин Софиянски

прокурор във Върховна касационна прокуратура

3 Ноември

Владимир Йорданов

прокурор във Върховна административна прокуратура

Огнян Евгениев

председател на Административен съд-Монтана

4 Ноември

Ерик Василев

съдия във Върховния касационен съд

5 Ноември

Албена Радославова

съдия във Върховния административен съд

Мартин Аврамов

съдия във Върховния административен съд

гл.ас. Ива Пушкарова

преподавател

Димитър Димитров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

6 Ноември

Павлина Найденова

съдия във Върховния административен съд

Радосвет Андреев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Ралица Негенцова

председател на Висшия адвокатски съвет

проф. Лъчезар Дачев

преподавател

7 Ноември

Емил Владимиров

прокурор във Върховната касационна прокуратура

д-р Ивайло Дерменджиев

Управляващ съдружник в адвокатско дружество "Симеонов и Дерменджиев"

Марин Арсов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

8 Ноември

Добринка Симеонова

съдия във Върховния административен съд

Калина Серафимова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Емилиян Арнаудов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Попов и партньори"

9 Ноември

Лазар Мичев

председател на Окръжен съд-Разград

Юлиана Кацарова-Чорбаджиева

заместник-директор на Националната следствена служба

Денчо Денчев

член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

11 Ноември

Диана Гърбатова

съдия във Върховния административен съд

Рая Димова

прокурор във Върховната административна прокуратура

Таня Недкова

апелативен прокурор на Велико Търново

12 Ноември

Красимир Георгиев

председател на Окръжен съд-Стара Загора

Дичо Атанасов

окръжен прокурор - Стара Загора

14 Ноември

Юлия Ковачева

съдия във Върховния административен съд

16 Ноември

Ани Велкова

Съдружник в адвокатско дружество "Симеонов и Дерменджиев"

17 Ноември

Магдалина Иванова

председател на Апелативен съд-Пловдив

Милена Беремска

прокурор във Върховната административна прокуратура

18 Ноември

Цанка Цанкова

бивш конституционен съдия

19 Ноември

Соня Янкулова

съдия във Върховния административен съд

Красимир Кънчев

съдия във Върховния административен съд

20 Ноември

Борислава Стоянова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

21 Ноември

Крум Зарков

заместник-председател на правната комисия на НС

22 Ноември

Благовеста Липчева

съдия във Върховния административен съд

Виктор Токушев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Токушев и съдружници"

23 Ноември

Бисерка Цанева

съдия във Върховния административен съд

24 Ноември

Бойко Ботев

адвокат

25 Ноември

Маргарита Димова

съдия във Върховния касационен съд

Димитър Илковски

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд към ВАдвС

26 Ноември

Диана Танева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

27 Ноември

Каролина Хлебарова-Кирова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

28 Ноември

Валя Рушанова

съдия във Върховния касационен съд

Красимир Ангелов

прокурор във Върховната административна прокуратура

проф. Цветан Сивков

преподавател

29 Ноември

Мими Фурнаджиева

съдия във Върховния касационен съд

Пенка Богданова

прокурор във Върховната касационна прокуратура