Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Февруари

Галина Тонева

съдия във Върховния касационен съд

2 Февруари

Марина Дойчинова

съдия във Върховния административен съд

3 Февруари

Емануела Балевска

съдия във Върховния касационен съд

Николай Гунчев

съдия във Върховния административен съд

4 Февруари

Христина Михова

съдия във Върховния касационен съд

Сава Петров

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Йордан Павлов

член на Контролния съвет на Нотариалната камара

Лъчезар Таков

адвокат

5 Февруари

Севдалин Мавров

член на Висшия съдебен съвет

6 Февруари

Македонка Поповска

прокурор във Върховната административна прокуратура

Мариана Шотева

председател на Административен съд - Пазарджик

Васил Павлов

Съдружник в адвокатско дружество "Павлов и Ко."

Анелия Динова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"

7 Февруари

Никола Невенчин

прокурор във Върховната административна прокуратура

8 Февруари

Божидар Качуров

прокурор във Върховната касационна прокуратура

9 Февруари

Любка Андонова

съдия във Върховния касационен съд

Деница Вълкова

съдия във Върховния касационен съд

Генади Георгиев

инспектор в ИВСС

Проф. д-р Георги Димитров

член на Висшия адвокатски съвет, съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко."

Снежана Енчева

член на Висшия дисциплинарен съд към ВАдС

10 Февруари

Николай Беров

адвокат

12 Февруари

Павлина Панова

конституционен съдия

Марио Василев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Румен Люцканов

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

13 Февруари

Калина Чапкънова

член на Висшия съдебен съвет

14 Февруари

Мариника Чернева

заместник-председател на Върховния административен съд

Стефка Стоева

бивш конституционен съдия

Мария Нейкова

инспектор в ИВСС

15 Февруари

Пламен Стоев

съдия във Върховния касационен съд

Виктория Пенкова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

16 Февруари

Светлана Проданова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

17 Февруари

Милен Бъзински

Частен съдебен изпълнител

18 Февруари

Георги Ангелов

конституционен съдия 

Светлозар Йорданов

председател на Контролния съвет на Нотариалната камара

19 Февруари

Маргарита Георгиева

съдия във Върховния касационен съд

Добринка Гърневска

резервен член на Висшия адвокатски съвет

Драгомир Димов

член на Висш контролен съвет на ВАдС

20 Февруари

Галина Карагьозова

съдия във Върховния административен съд

Светлана Борисова

съдия във Върховния административен съд

Лидия Атанасова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

Александра Дойчинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Шонхер"

21 Февруари

проф. Емилия Друмева

секретар по правни въпроси на президента Румен Радев

Мариана Борисова-Тодорова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Людмил Рангелов

зам.-председател на Висшия адвокатски съвет

Димитър Танев

Председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Богдан Петров

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко."

22 Февруари

Георги Събев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Събев и партньори"

Георги Спасов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Спасов и Братанов"

23 Февруари

Емил Делчев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Делчев и партньори"

24 Февруари

Галатея Ханджиева

председател на Окръжен съд-Добрич

25 Февруари

Анна Александрова

председател на правната комисия на НС

26 Февруари

Гроздан Добрев

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

Стефан Кючуков

партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

27 Февруари

Проф. д-р Дарина Зиновиева

Преподавател по административно и медицинско право в Юридическия Факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"