Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Декември

Владимир Чавдаров

апелативен прокурор на Варна

2 Декември

Боян Тошев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

3 Декември

Василка Шаламанова

съдия във Върховния административен съд

5 Декември

Драгомир Кояджиков

член на Висшия съдебен съвет

Димитър Димитров

съдия във Върховния касационен съд

проф. Пламен Киров

преподавател, член на Комисията за защита на конкуренцията

8 Декември

Ваня Савова-Цветанова

окръжен прокурор на Плевен

9 Декември

проф. Димитър Токушев

преподавател, бивш председател на Конституционния съд

10 Декември

Красимира Христова-Колова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Николай Соларов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Стойна Колева

нотариус, член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

12 Декември

Момчил Лазаров

Съдружник в адвокатско дружество "Павлов и Ко."

14 Декември

Кирил Калфин

депутат от ГЕРБ, член на правната комисия на НС

15 Декември

Таня Райковска

конституционен съдия

Марияна Лилова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

16 Декември

Стефка Кемалова

съдия във Върховния административен съд

17 Декември

Елеонора Чаначева

съдия във Върховния касационен съд

Ирина Петрова

съдия във Върховния касационен съд

Милена Бранкова

председател на Окръжен съд-Монтана

18 Декември

Aлександър Арабаджиев

Българския съдия в Съда на Европейския съюз

Теодора Вуцова

нотариус, член на Контролния съвет на Нотариалната камара

Светослав Димитров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и партньори"

19 Декември

Йордан Чомпалов

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

20 Декември

Мариана Маринова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

21 Декември

Георги Чемширов

председател на Административен съд-Велико Търново

Кирил Христов

прокурор във Върховната административна прокуратура

проф. Анелия Мингова

преподавател

22 Декември

Георги Атанасов

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници"

Марин Марковски

адвокат

23 Декември

Лиляна Кръстанова

прокурор във Върховната административна прокуратура

Любка Стамова

прокурор във Върховната административна прокуратура

24 Декември

Росица Арнаудова-Токушева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Токушев и съдружници"

25 Декември

Иво Иванов

председател на Адвокатска колегия-Търговище

26 Декември

проф. Веселин Вучков

преподавател

27 Декември

Йонко Грозев

съдия в Европейския съд за правата на човека

Румен Колчев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Явор Камбуров

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

Стефан Гугушев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

28 Декември

Камелия Стефанова

окръжен прокурор на Кюстендил

29 Декември

Пламен Стефанов

окръжен прокурор на Сливен

31 Декември

Игнат Колчев

председател на Административен съд-Смолян