Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Юли

Чавдар Симеонов

прокурор във Върховната административна прокуратура

2 Юли

Гергана Никова

съдия във Върховния касационен съд

Алексей Трифонов

председател на Софийския градски съд

Любомир Петров

апелативен прокурор Бургас

3 Юли

Красимира Вълчева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

4 Юли

Красен Стойчев

бивш конституционен съдия

Владимир Каменов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

5 Юли

Величка Смилянова-Янева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

7 Юли

проф. Пенчо Пенев

бивш конституционен съдия

Фани Божинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Божинов и Божинов"

9 Юли

Аглика Адамова

съдия във Върховния административен съд

Ваня Ненкова

окръжен прокурор на Видин

Обретен Обретенов

член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

10 Юли

Явор Нотев

депутат от "Атака", член на правната комисия на НС

Хари Хараламбиев

адвокат

11 Юли

Васил Василев

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници"

12 Юли

Павел Велчев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Велчев и Ко."

Петя Добренова

съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

13 Юли

Анна Баева – Курдаланова

съдия във Върховния касационен съд

15 Юли

Атанаска Дишева

член на Висшия съдебен съвет

17 Юли

Росица Божилова-Вълчанова

съдия във Върховния касационен съд

проф. д-р Емил Мингов

преподавател

18 Юли

полк. Мадлен Димитрова

председател на Военен съд-София

Нина Ангелова

окръжен прокурор - Монтана  

19 Юли

Димитър Първанов

съдия във Върховния административен съд

21 Юли

Диана Добрева

съдия във Върховния административен съд

Георги Гатев

адвокат

22 Юли

Ванухи Аракелян

председател на Апелативен съд-Варна

23 Юли

Динка Коларска

прокурор във Върховната административна прокуратура

24 Юли

Десислава Атанасова-Орешкова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

25 Юли

Боян Магдалинчев

представляващ Висшия съдебен съвет

Йовка Дражева

съдия във Върховния административен съд

Христо Георгиев

окръжен прокурор - Благоевград

26 Юли

Александър Ангелов

председател на Софийския районен съд

Георги Дичев

Председател на Камарата на ЧСИ

27 Юли

Момчил Савов

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

28 Юли

Спас Иванчев

съдия във Върховния касационен съд

Мира Райчева-Шекерджийска

съдия във Върховния административен съд

Тома Комов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

29 Юли

Кирил Иванов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Светлана Георгиева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

30 Юли

Геновева Димитрова

съдия във Върховния касационен съд

31 Юли

Мария Попова

председател на Административен съд - София област