Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Септември

Гроздан Илиев

конституционен съдия

Мадлена Велинова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Николай Димитров

прокурор във Върховната касационна прокуратура

2 Септември

Аделина Ковачева

съдия във Върховния административен съд

Георги Гугински

партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

4 Септември

Лидия Стоянова

Инспектор в Инспектората към ВСС

Жулиета Мандажиева

съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

гл.ас. Ралица Илкова

преподавател

5 Септември

Георги Георгиев

окръжен прокурор на Русе

6 Септември

Иван Раденков

съдия във Върховния административен съд

Христо Граматиков

прокурор във ВКП

7 Септември

проф. Валентина Попова

преподавател

Костадин Манев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Манев и съдружници"

8 Септември

Петя Шишкова

съдия във Върховния касационен съд

Ивайло Симов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Ангел Ангелов

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд на ВАдС

Ирина Цветкова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

9 Септември

Златко Нотев

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Петко Ангелов

партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

12 Септември

Николай Георгиев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Меглена Цацарова

нотариус, заместник-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

16 Септември

Огнян Дамянов

член на Висшия съдебен съвет

Панайот Генков

съдия във Върховния административен съд

проф. Тенчо Колев

преподавател

17 Септември

Жанета Петрова

съдия във Върховния административен съд

Бойко Войнов

партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

18 Септември

Емилия Миткова

съдия във Върховния административен съд

Сибила Симеонова

съдия във Върховния административен съд

Пламен Николов

окръжен прокурор на Добрич

21 Септември

Проф. Мариана Карагьозова

конституционен съдия

Кети Маркова

съдия във Върховния касационен съд

22 Септември

Веселка Марева

съдия във Върховния касационен съд

Симона Попова

прокурор във Върховната административна прокуратура

23 Септември

Христофор Кондев

председател на Адвокатска колегия - Бургас

проф. Орлин Борисов

доктор на юридическите науки

24 Септември

Красимир Влахов

конституционен съдия

Радостин Радков

председател на Административен съд София-град

25 Септември

Биляна Чочева

съдия във Върховния касационен съд

Жива Декова

съдия във Върховния касационен съд

Свилена Проданова

съдия във Върховния административен съд

26 Септември

Светла Димитрова

заместник-председател на Върховния касационен съд

Жанина Начева

съдия във Върховния касационен съд

27 Септември

Мария Михайлова-Желева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

28 Септември

Сотир Цацаров

председател на КПКОНПИ

Владимир Пенков

председател и старши съдружник в адвокатско дружество "Пенков, Марков и съдружници"

Иван Марков

съдружник в адвокатско дружество "Пенков, Марков и съдружници"

Бойко Рашков

преподавател

29 Септември

Маринела Тотева

прокурор във Върховната административна прокуратура

30 Септември

Андриян Балчев

член на Контролния съвет на Нотариалната камара