Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Февруари

Галина Тонева

съдия във Върховния касационен съд

2 Февруари

Марина Дойчинова

съдия във Върховния административен съд

3 Февруари

Емануела Балевска

съдия във Върховния касационен съд

Николай Гунчев

съдия във Върховния административен съд

4 Февруари

Христина Михова

съдия във Върховния касационен съд

Сава Петров

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Лъчезар Таков

адвокат

5 Февруари

Севдалин Мавров

член на Висшия съдебен съвет

6 Февруари

Мариана Шотева

председател на Административен съд - Пазарджик

Македонка Поповска

прокурор във Върховната административна прокуратура

Маруся Илиева

окръжен прокурор на Видин

Васил Павлов

Съдружник в адвокатско дружество "Павлов и Ко."

Анелия Динова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"

7 Февруари

Никола Невенчин

прокурор във Върховната административна прокуратура

8 Февруари

Божидар Качуров

прокурор във Върховната касационна прокуратура

9 Февруари

Генади Георгиев

Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Евелина Стоянова

съдия във Върховния касационен съд

Любка Андонова

съдия във Върховния касационен съд

Деница Вълкова

Председател на Апелативен съд-Бургас

Проф. д-р Георги Димитров

член на Висшия адвокатски съвет, съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко."

Снежана Енчева

член на Висшия дисциплинарен съд към ВАдС

Вяра Янева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

10 Февруари

Николай Беров

адвокат

12 Февруари

Павлина Панова

конституционен съдия

Марио Василев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Румен Люцканов

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

Ивайло Иванов

член на Съвета на нотариусите

13 Февруари

Калина Чапкънова

член на Висшия съдебен съвет

14 Февруари

Стефка Стоева

бивш конституционен съдия

Мария Нейкова

Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Мариника Чернева

заместник-председател на Върховния административен съд

15 Февруари

Пламен Стоев

съдия във Върховния касационен съд

Виктория Пенкова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

16 Февруари

Светлана Проданова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

17 Февруари

Искра Чобанова-Димова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Милен Бъзински

Частен съдебен изпълнител

18 Февруари

Георги Ангелов

конституционен съдия 

Светлозар Йорданов

председател на Контролния съвет на Нотариалната камара

19 Февруари

Маргарита Георгиева

съдия във ВКС 

Добринка Гърневска

резервен член на Висшия адвокатски съвет

Драгомир Димов

член на Висш контролен съвет на ВАдС

20 Февруари

Евгени Диков

член на Висшия съдебен съвет

Галина Карагьозова

съдия във Върховния административен съд

Светлана Борисова

съдия във Върховния административен съд

Лидия Атанасова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

Александра Дойчинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Шонхер"

21 Февруари

проф. Емилия Друмева

секретар по правни въпроси на президента Румен Радев

Мариана Борисова-Тодорова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Веселин Стоев

Ръководител на Военно-апелативната прокуратура

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите

Людмил Рангелов

зам.-председател на Висшия адвокатски съвет

Богдан Петров

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко."

22 Февруари

Георги Събев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Събев и партньори"

Георги Спасов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Спасов и Братанов"

23 Февруари

Емил Делчев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Делчев и партньори"

24 Февруари

Галатея Ханджиева

председател на Окръжен съд-Добрич

25 Февруари

Петър Китанов

адвокат

26 Февруари

Мария Шишкова

заместник-главен прокурор

Ваня Пунева

съдия във ВАС 

Гроздан Добрев

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

Стефан Кючуков

партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

27 Февруари

Димитър Гочев

бивш конституционен съдия 

Проф. д-р Дарина Зиновиева

Преподавател по административно и медицинско право в Юридическия Факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

28 Февруари

Стоил Сотиров

съдия във ВКС