Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Юни

Мирослав Иванов

член на Комисията по конституционни и правни въпроси на НС

Геника Михайлова

съдия във Върховния касационен съд

Оля Туечка-Станева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

2 Юни

Стефан Ботев

адвокат

Любомир Цеков

адвокат

3 Юни
цветинка пашкунова

Цветинка Пашкунова

член на Висшия съдебен съвет

Гергана Мутафова

член на Висшия съдебен съвет

Мария Лалова

съдия във Върховния касационен съд

Васил Байчев

съдружник в адвокатско дружество "Симеонов и Дерменджиев"

4 Юни

Спаска Кинчева

прокурор във Върховна касационна прокуратура

Олга Сиракова

адвокат в адвокатско сдружение "Интерюс" ООД

5 Юни

Милена Вълчева

председател на Окръжен съд-Ловеч

Маргарита Славова

председател на Административен съд-Силистра

Михаил Екимджиев

адвокат

Явор Варадинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Варадинов и партньори"

6 Юни

Филип Владимиров

съдия във Върховния касационен съд

Мария Бакърджиева

член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

7 Юни

Луиза Стоева

заместник-председател на Съвета на нотариусите

8 Юни

Свилен Митков

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

9 Юни

Блага Иванова

съдия във Върховния касационен съд

Таня Точева

съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

11 Юни

Антоанета Димоларова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и Съдружници"

12 Юни

Димитър Карастоянов

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

14 Юни

Атанас Стоянов

резервен член на Висшия адвокатски съвет

15 Юни

Ангелина Митова-Мончовска

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Катя Мирчева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

16 Юни

Тодор Петков

съдия във Върховния административен съд

18 Юни

Румен Радев

президент на България

Галина Солакова

съдия във Върховния административен съд

Христо Ангелов

прокурор във Върховната административна прокуратура

19 Юни

Мария Иванова

съдия във Върховния касационен съд

Еманоил Митев

съдия във Върховния административен съд

Елена Чернева-Маркова

заместник-омбудсман

20 Юни

проф. Екатерина Трендафилова

преподавател

21 Юни

Весела Ивчева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Валери Коев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"

23 Юни

Гълъбина Петрова

съдия във Върховния касационен съд

Благовест Пунев

бивш конституционен съдия

24 Юни

Снежанка Николова

съдия във Върховния касационен съд

Весела Андонова

съдия във Върховния административен съд

проф. Васил Мръчков

преподавател

25 Юни

Евгени Трифонов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Ели Христова

главен секретар на Висшия адвокатски съвет

26 Юни

Румен Петров

съдия във Върховния касационен съд

Даниела Дончева

Председател на Софийския апелативен съд

Божидар Джамбазов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Красимир Петков

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

27 Юни

Бонка Йонкова

съдия във Върховния касационен съд

Ася Петрова

прокурор във Върховната административна прокуратура

Александър Мумджиев

Инспектор в Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Стефан Левашки

резервен член на Висшия адвокатски съвет

28 Юни

Калина Арнаудова

съдия във Върховния административен съд

29 Юни

Милен Русев

партньор в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"