Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Април

Татяна Върбанова

съдия във Върховния касационен съд

Бонка Дечева-Бакалова

съдия във Върховния касационен съд

2 Април

Светлана Ганева

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

3 Април

Зоя Атанасова

съдия във Върховния касационен съд

4 Април

Елена Янакиева

Председател на Административен съд-Варна

Ина Лулчева

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници"

5 Април

Теодора Нинова

Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Боян Цонев

съдия във Върховния касационен съд

Татяна Хинова

съдия във Върховния административен съд

Георги Камбуров

прокурор във Върховната административна прокуратура

7 Април

Нели Ташева

съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

Свилен Александров

председател на Военен съд София

8 Април

Теодора Точкова

Главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет

Валентин Бенатов

член на Висшия контролен съвет на Висшия адвокатски съвет

9 Април

Марио Димитров

съдия във Върховния административен съд

Пламен Христов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

10 Април

Веселка Коева

член на Висшия адвокатски съвет

Кирил Груев

председател на Адвокатски съвет Видин

11 Април

Светлана Йонкова

съдия във Върховния административен съд

Цветомир Йосифов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

13 Април

Лилия Терзийска

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Мариус Величков

партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

Константин Симеонов

партньор в адвокатско дружество "Симеонов и Дерменджиев"

14 Април

Валя Гигова

член на Висшия адвокатски съвет, управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Гигова и партньори"

15 Април

проф. Ангел Калайджиев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Калайджиев и Георгиев"

16 Април

Искра Александрова

съдия във Върховния административен съд

Десислав Начков

окръжен прокурор на Враца

17 Април

Емил Сакаджийски

прокурор във Върховна касационна прокуратура

18 Април

Борис Илиев

съдия във Върховния касационен съд

Владислав Славов

председател на Съюза на юристите в България, бивш председател на Върховния административен съд и бивш конституционен съдия

доц. д-р Юрий Кучев

преподавател

19 Април

Д-р Светлозар Шкутов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

20 Април

Нина Докторова

съдия във Върховния административен съд

21 Април

Емил Денев

окръжен прокурор на Велико Търново

22 Април

доц. Траян Конов

преподавател

23 Април

Миглена Раденкова

председател на Административен съд - Враца

24 Април

Емилия Георгиева

съдия във Върховния административен съд

Тихомир Горанов

член на Висшия дисциплинарен съд към ВАдС

Юлиян Георгиев

председател на Адвокатски съвет - Варна

Камен Каменов

зам.-председател на Нотариалната камара

25 Април

Бранислава Павлова–Ямалиева

съдия във Върховния касационен съд

Максим Колев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

26 Април

проф. Борис Велчев

председател на Конституционния съд, бивш главен прокурор

27 Април

Марио Стоянов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

доц. д-р Гергана Маринова

Зам.-директор на Института за държавата и правото при БАН и преподавател в Академията на МВР

28 Април

Капка Костова

съдия във Върховния касационен съд

Антони Лаков

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Ангел Момчилов

председател на Административен съд-Кърджали

Диляна Илиева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко."

29 Април

Асен Джингов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

30 Април

Георги Кузманов

член на Висшия съдебен съвет

Емил Марков

съдия във Върховния касационен съд

Емилия Недева

член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати

Христо Андонов

съдружник в адвокатско дружество "Андонов и Радинска"