Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

2 Март

Дария Проданова

заместник-председател на Върховния касационен съд

Костадин Сирлещов

съдружник в Си Ем Ес Камерън Маккена

Веска Запрянова

Председател на Адвокатски съвет-Хасково

3 Март

Стелияна Атанасова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

4 Март

Вероника Имова

Член на Висшия съдебен съвет

Александър Цонев

съдия във Върховния касационен съд

Нели Христозова-Трифонова

прокурор във Върховната административна прокуратура

Петя Колчева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"

Николина Маринова

Председател на Адвокатски съвет-Добрич

5 Март

Ваня Атанасова-Янчева

съдия във Върховния касационен съд

6 Март

Таня Вачева

съдия във Върховния административен съд

Елеонора Серафимова

председател на Окръжен съд-Пазарджик

Албена Василева-Велева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

7 Март

Мирослав Мирчев

съдия във Върховния административен съд

8 Март

Мадлен Петрова

съдия във Върховния административен съд

Трендафил Трендафилов

адвокат

9 Март

Василка Илиева

съдия във Върховния касационен съд

Пламен Петрунов

съдия във Върховния административен съд

Бойко Гергинов

управляващ съдружник в адвокатско дружество CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Валентина Адиркова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

10 Март

Нели Златкова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Румяна Арнаудова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

проф. Евгения Коцева

преподавател

11 Март

Диляна Радинска

съдружник в адвокатско дружество "Андонов и Радинска"

Велизар Соколов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсис Консултинг"

12 Март

Атанас Ценов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Росица Вучева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко."

Валентин Иванов

председател на Адвокатски съвет - Плевен

Тодор Костов

председател на Адвокатски съвет-Сливен

14 Март

Емилия Василева

съдия във Върховния касационен съд

Ирина Апостолова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

15 Март

Бойка Спасова

съдия във Върховния касационен съд

Диляна Стоянова

окръжен прокурор на Търговище

Румен Кирилов

Председател на Адвокатски съвет-Перник

16 Март

Катя Тодорова

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

17 Март

Даниела Марчева

член на Висшия съдебен съвет

Светлозар Рачев

председател на Административен съд-Габрово

18 Март

Красимир Ципов

депутат от ГЕРБ, член на правната комисия на НС

Стефан Цаков

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

Андрей Делчев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Евролекс България"

19 Март

проф. Огнян Герджиков

Председател на Съвета по законодателството към председателя на Народното събрание

20 Март

Даниела Доковска

адвокат, съдружник в "Доковска, Атанасов и съдружници"

21 Март

Константин Пенчев

конституционен съдия, бивш председател на ВАС и омбудсман

Милка Кърпачева

член на Висшия дисциплинарен съд към ВАдС

Неделка Хаджиставрева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

22 Март

Александър Ненков

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

23 Март

доц. Атанас Семов

конституционен съдия

Румен Попов

окръжен прокурор ОП - Пловдив

24 Март

Милена Панева

съдия във Върховния касационен съд

Даниела Мавродиева

съдия във Върховния административен съд

Кремена Хараланова

съдия във Върховния административен съд

26 Март

Малина Ачкаканова-Стоичкова

прокурор във Върховната административна прокуратура

28 Март

Лозан Панов

Председател на Върховния касационен съд

29 Март

Красимир Каракачанов

Вицепремиер и министър на отбраната, съпредседател на Обединени патриоти

Наташа Бърнева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

проф. Лазар Груев

бивш председател на ВКС и бивш конституционен съдия

проф. Огнян Стамболиев

преподавател

31 Март

Филип Димитров

конституционен съдия

Ваня Алексиева-Цолова

съдия във Върховния касационен съд