Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Август

Илиана Славовска-Начкова

съдия във Върховния административен съд

Петър Долапчиев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Георги Милушев

председател на Окръжен съд - Кърджали

2 Август

Красимира Иванова

председател на Административен съд - Добрич

Илиян Василев

адвокат

3 Август

Ружена Керанова

съдия във Върховния касационен съд

4 Август

проф. Маргарита Златарева

бивш конституционен съдия

Анна Димитрова

съдия във Върховния административен съд

5 Август

Румен Ненков

бивш конституционен съдия

Николай Дърмонски

съдия във Върховния касационен съд

6 Август

Валерия Тодорова

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Томислав Дончев

вицепремиер

проф. Екатерина Матеева

преподавател

7 Август

Владимир Йорданов

съдия във Върховния касационен съд

Румяна Папазова

съдия във Върховния административен съд

Красимир Краев

член на Висшия адвокатски съвет

8 Август

Боряна Димитрова

член на Висшия съдебен съвет

Екатерина Захариева

вицепремиер, министър на външните работи

Калоян Неделчев

съдружник в адвокатско дружество "Лекс Локус"

9 Август

Йордан Константинов

съдия във Върховния административен съд

10 Август

Проф. д-р Даниел Вълчев

Преподавател в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", бивш вицепремиер и министър на образованието

Емануил Йорданов

адвокат, бивш министър на вътрешните работи

12 Август

Емил Велинов

адвокат

13 Август

Фани Найденова

съдия във Върховния административен съд

Петя Маринова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

14 Август

Мина Топузова

съдия във Върховния касационен съд

Ана Караиванова

бивш главен съдебен инспектор

15 Август

Камелия Иванова

съдия във Върховния касационен съд

Марин Маринов

председател на Окръжен съд - Варна

Красимир Анадолиев

председател на Нотариалната камара

16 Август

Борислав Сарафов

зам.-главен прокурор, директор на Националната следствена служба

18 Август

Красимир Харалампиев

съдия във Върховния касационен съд

19 Август

Георги Чолаков

председател на Върховния административен съд

Галя Костова

съдия във Върховния административен съд

Милена Караманолова

председател на Адвокатски съвет-Кърджали

20 Август

Росен Василев

съдия във Върховния административен съд

21 Август

проф. Евгени Танчев

генерален адвокат в Съда на ЕС

Маргарита Рангелова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

22 Август

Иван Демиревски

председател на Административен съд-Кюстендил

Милена Табакова

Управляващ партньор в адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници"

23 Август

Милен Ралчев

член на Висшия адвокатски съвет

24 Август

Ваня Траянова

адвокат

25 Август

Олга Керелска

член на Висшия съдебен съвет

Боян Балевски

съдия във Върховния касационен съд

Бойка Табакова

председател на Административен съд - Стара Загора

26 Август

проф. Маргарита Чинова

преподавател

27 Август

Тотка Димитрова

съдия във Върховния касационен съд

28 Август

Теодора Стамболова

съдия във Върховния касационен съд

Марияна Станкова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Атанас Гебрев

прокурор във Върховната касационна прокуратура

29 Август

Ваня Несторова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

30 Август

Бисер Троянов

съдия във Върховния касационен съд

31 Август

проф. Димитър Костов

преподавател

Валя Иванова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

Нина Седефова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата