Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Октомври

Мариета Милева

съдия във Върховния административен съд

Камелия Николова

прокурор във Върховната административна прокуратура

Проф. д-р Иван Тодоров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко."

2 Октомври

Миглена Тянкова

председател на Окръжен съд - Хасково

3 Октомври

Петя Хорозова

съдия във Върховния касационен съд

Теодора Гроздева-Драгнева

съдия във Върховния касационен съд

Мария Тодорова

председател на Административен съд - Благоевград

4 Октомври

проф. Георги Близнашки

преподавател, бивш служебен премиер

5 Октомври

Виржиния Димитрова

прокурор във Върховната административна прокуратура

6 Октомври

Любка Кабзималска

инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

7 Октомври

Милена Златкова

съдия във Върховния административен съд

георги ушев

Георги Ушев

председател на Апелативния специализиран наказателен съд

Борислав Боянов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

8 Октомври

Десислава Атанасова

зам.-председател на правната комисия на Народното събрание

Наталия Марчева

съдия във Върховния административен съд

Людмил Георгиев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

9 Октомври

Румяна Лилова-Икономова

съдия във Върховния административен съд

Полина Богданова

председател на Административен съд - Плевен

10 Октомври

Анастас Анастасов

конституционен съдия

11 Октомври

Виолета Главинова

съдия във Върховния административен съд

Антоанета Генчева

прокурор във Върховната административна прокуратура

12 Октомври

Теодора Пешева-Николова

съдия във Върховния административен съд

Емил Иванов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

13 Октомври

Бойко Братанов

съдружник в адвокатско дружество "Спасов и Братанов"

14 Октомври

Веска Райчева

съдия във Върховния касационен съд

Вероника Николова

съдия във Върховния касационен съд

Таня Куцарова

съдия във Върховния административен съд

15 Октомври

Илияна Папазова

съдия във Върховния касационен съд

Менко Менков

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Менко Менков и съдружници"

16 Октомври

Юрий Кръстев

Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Николай Марков

съдия във Върховния касационен съд

Велислав Павков

съдия във Върховния касационен съд

17 Октомври

Радосвета Раева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

проф. Красимира Средкова

преподавател

Тодор Батков

Управляващ партньор в адвокатско дружество "Батков и Сие"

Розалина Градинарова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и Съдружници"

Димитър Данаилов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Лекс Локус"

18 Октомври

Драгомир Драгнев

съдия във Върховния касационен съд

Светлозара Анчева

съдия във Върховния административен съд

Тодор Табаков

Партньор в адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници"

19 Октомври

Светла Цачева

съдия във Върховния касационен съд

Тодор Ненков

адвокат

20 Октомври

Христо Христов

член на Висшия адвокатски съвет

Николай Бебов

адвокат в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

Сергей Пенев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Пенев"

21 Октомври

Димитър Лазаров

член на правната комисия в Народното събрание

Татяна Кънчева

съдия във Върховния касационен съд

22 Октомври

Галина Савова

съдия във Върховния административен съд

Станислав Тонов

адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

23 Октомври

Георги Колев

съдия във Върховния административен съд

Виктор Малинов

прокурор във Върховната административна прокуратура

Катя Антонова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

25 Октомври

Калин Баталски

председател на Окръжен съд-Перник

26 Октомври

Пламен Найденов

член на Висшия съдебен съвет

Вичо Станев

прокурор във Върховната административна прокуратура

27 Октомври

Тодор Тодоров

съдия във Върховния административен съд

Даниел Маринов

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

28 Октомври

Емил Томов

съдия във Върховния касационен съд

29 Октомври

Васил Василев

председател на Окръжен съд - Видин

31 Октомври

Ненка Иванова

адвокат