Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Юли

Чавдар Симеонов

прокурор във Върховната административна прокуратура

2 Юли

Гергана Никова

съдия във Върховния касационен съд

Алексей Трифонов

председател на Софийския градски съд

Любомир Петров

апелативен прокурор Бургас

3 Юли

Бранимира Митушева

съдия във Върховния административен съд

4 Юли

Красен Стойчев

бивш конституционен съдия

Владимир Каменов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

5 Юли

Христо Койчев

съдия във Върховния административен съд

Величка Смилянова-Янева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

6 Юли

Пепа Цакова

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

7 Юли

Янка Гочева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

проф. Пенчо Пенев

бивш конституционен съдия

Фани Божинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Божинов и Божинов"

8 Юли

Паулина Недялкова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

9 Юли

Аглика Адамова

съдия във Върховния административен съд

Ваня Ненкова

окръжен прокурор на Видин

Обретен Обретенов

член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

10 Юли

Явор Нотев

адвокат

Хари Хараламбиев

адвокат

11 Юли

Васил Василев

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници"

12 Юли

Павел Велчев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Велчев и Ко."

Петя Добренова

съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

13 Юли

Анна Баева – Курдаланова

съдия във Върховния касационен съд

Снежина Христова

член на Висшия контролен съвет на адвокатурата

15 Юли

Атанаска Дишева

член на Висшия съдебен съвет

Ана Стоилова

следовател в НСлС

16 Юли

Диана Ковачева

съдия в Европейския съд по правата на човека

17 Юли

Росица Божилова-Вълчанова

съдия във Върховния касационен съд

проф. д-р Емил Мингов

преподавател

Красимир Бележков

зам.-председател на Контролния съвет на Нотариалната камара

18 Юли

полк. Мадлен Димитрова

председател на Военен съд-София

Нина Ангелова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

19 Юли

Димитър Първанов

съдия във Върховния административен съд

21 Юли

Диана Добрева

съдия във Върховния административен съд

Георги Гатев

адвокат

22 Юли

Ванухи Аракелян

и.ф. председател на Апелативен съд-Варна

23 Юли

Любка Петрова

съдия във Върховния административен съд

Динка Коларска

прокурор във Върховната административна прокуратура

24 Юли

Десислава Атанасова-Орешкова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

25 Юли

Боян Магдалинчев

представляващ Висшия съдебен съвет

Йовка Дражева

съдия във Върховния административен съд

26 Юли

Александър Ангелов

председател на Софийския районен съд

Георги Дичев

Председател на Камарата на ЧСИ

Светлана Кирилова

председател на Контролния съвет на Нотариалната камара

28 Юли

Спас Иванчев

съдия във Върховния касационен съд

Мира Райчева-Шекерджиева

съдия във Върховния административен съд

29 Юли

Кирил Иванов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Сийка Милева

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Светлана Георгиева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

30 Юли

Геновева Димитрова

съдия във Върховния касационен съд

31 Юли

Мария Попова

председател на Административен съд - София област