Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Януари

Илияна Дойчева

съдия във Върховния административен съд

Любомир Гайдов

съдия във Върховния административен съд

Стефка Влахова

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд на ВАдС

Траян Марковски

адвокат

2 Януари

Кристияна Генковска

съдия във Върховен касационен съд

Петя Желева

съдия във Върховен административен съд

Тодор Мерджанов

прокурор във Върховна административна прокуратура

3 Януари

Албена Бонева

съдия във Върховния касационен съд

Румяна Монова

съдия във Върховния административен съд

5 Януари

Дияна Ценева-Каменова

съдия във Върховния касационен съд

Хамид Хамид

депутат от ДПС, член на правната комисия в НС 

7 Януари

Христиан Митев

депутат от "Обединени патриоти", член на правната комисия в НС 

Румен Воденичаров

Председател на Адвокатски съвет-Разград

9 Януари

Даниела Стоянова

съдия във Върховния касационен съд

Любимка Дюлгерова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

10 Януари

Ивайло Данов

председател на Софийската адвокатска колегия

11 Януари

Владимир Начев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

12 Януари

Венелин Ангелов

Председател на Адвокатски съвет-Ловеч

14 Януари

Светлана Бошнакова

член на Висшия съдебен съвет

Светлана Резашка

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

15 Януари

Светлана Проданова

адвокат, резервен член на Висшия адвокатски съвет

16 Януари

Корнелия Нинова

Председател на БСП

Филип Попов

депутат от БСП, член на правната комисия в НС 

Любомир Крумов

Инспектор в ИВСС

Надежда Желева

окръжен прокурор на Габрово

17 Януари

Камен Михов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Стефка Въжарова

главен секретар на Висшия адвокатски съвет

18 Януари

Здравка Шуменска-Сардарева

съдия във Върховния административен съд

19 Януари

Илона Кръстенякова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Александър Даскалов

адвокат, член на Висшия контролен съвет

20 Януари

Ваня Анчева

съдия във Върховния административен съд

Емилия Кабурова

съдия във Върховния административен съд

проф. д-р Пламен Панайотов

преподавател по наказателно право в СУ

Емил Ядков

адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

21 Януари

Цветана Чуклева

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници". Член на Висшия контролен съвет на ВАдС

23 Януари

Светлана Калинова

съдия във Върховния касационен съд

Диан Василев

председател на Административен съд-Русе

24 Януари

Стелиана Кожухарова

прокурор във Върховната касационна прокуратура

Валентин Кирилов

прокурор във Върховната касационна прокуратура

25 Януари

Таня Радкова

съдия във Върховния административен съд

Габриела Христова

председател на Административен съд-Ловеч 

Светла Бошнакова

член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

26 Януари

Боян Новански

член на Висшия съдебен съвет

проф. Благой Видин

преподавател

27 Януари

Галин Попов

главен управляващ партньор в адвокатско дружество "Попов и партньори"

28 Януари

Маруся Димитрова

съдия във Върховния административен съд

Иля Комаревски

старши мениджър в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

Татяна Дончева

адвокат

29 Януари

Надежда Джелепова

конституционен съдия

30 Януари

Наталия Николова-Бончева

окръжен прокурор на София

Александър Попчев

адвокат, член на Висшия контролен съвет към ВАдС

Даниела Минева

Председател на Адвокатски съвет-Велико Търново

Божидар Божинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Божинов и Божинов"

31 Януари

Нели Виодорова

адвокат, резервен член на Висшия адвокатски съвет