Шефът на Регионалната дирекция „Охрана“ – София Александър Манчев е окончателно глобен с 2000 лева, защото отказа да изпълни съдебно нареждане да организира конвой на задържан до гробищата, за да погребе майка си.

Административният съд-София град (АССГ) остави в сила определението на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд (СГС), с което тя наложи максималната глоба на Манчев.

Случаят, за който „Лекс“ вече писа, е от миналата година, когато български гражданин беше задържан, тъй като срещу него имаше производство за изпълнение на присъда в Албания, където е бил осъден за кражба. Делото в СГС е разгледано от съдия Тодорова, която получила молба от задържания да му бъде разрешено да присъства на погребението на майка си на 5 декември 2020 г. Жената починала след боледуване от COVID-19. Още на 3 декември съдия Тодорова разреши задържаният да бъде конвоиран от затвора до Централните софийски гробища, като в определението си напомни решението на съда в Страсбург по делото „Вецев“, с което България беше осъдена да плати на затворник 1500 евро, защото не е бил пуснат на погребението на брат си поради липса на процесуален ред.

Определението веднага е било изпратено до затвора в София и до РД „Охрана“. На следващия ден шефът на затвора Десислав Трайков отговаря на съда, че е направил „анализ на определението и настоящата специализирана нормативна уредба“ и така преценил, че затворът не е компетентен да конвоира задържания. В писмото си той казва, че извършвали конвой на задържаните само до лечебни заведения и специализирани болници. Часове по-късно аналогично писмо изпраща и Манчев, като казва на съда, че ГД „Охрана“ конвоира обвиняеми и подсъдими само до органите на съдебната власт, а гробищата не са такъв. След като беше глобен, той обжалва наказанието със същите аргументи, а съдия Тодорова отхвърли жалбата му и написа, че „неизпълнението на съдебния акт за конвоиране на лишен от свобода на погребение представлява опасна демонстрация на незачитане на принципа на правовата държава (върховенството на правото)“. В определението ѝ се казваше също, че отказът на Манчев да се съобрази с Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се позовава на Закона за изпълнение на наказанията и правилника за прилагането му, е „противоправна проява на правен нихилизъм“ .

Шефът на РД „Охрана“ – София обжалва определението пред АССГ, но съставът на съда с председател и докладчик Деница Митрова го остави в сила и също подчерта, че служителите на ГД „Охрана“ трябва да конвоират задържаните. В окончателното решение (виж тук) на съда е направен и детайлен анализ на нормативната уредба, като изрично е посочено йерархичното старшинство – Конституция, Конвенция за правата на човека, Закон за съдебната власт, Закон за МВР, Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана”, Инструкции за конвоирането, издадени от министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието и „Правила за условията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служители на Главна дирекция „Охрана”. В решението съдия Митрова напомня, че Конвенцията за правата на човека е част от националното законодателство и България вече е била осъдена за нарушение на чл. 8 от нея, който се отнася до правото на зачитане на личния и семейния живот.

Съдът пише, че конвоирането от ГД „Охрана“ е разписано в ЗСВ (чл. 393, ал. 1), но редът е описан в Закона за МВР (чл. 76) и в Инструкцията за конвойна дейност, издадена от вътрешния министър. В нея се казва (чл. 9, ал. 2), че извън всички описани случаи, полицаите могат да конвоират лица и когато това е изрично предвидено в закон.

„С оглед горното и съгласно чл. 76, ал. 2 от ЗМВР и чл. 9, ал.2 от Инструкция № 8121з-1161 от 5.09.2017 г. служителите на ГДО следва да извършват конвоиране и когато това е изрично предвидено в закон, когато им е възложено извън предварително разписаните им правомощия. В случая този „закон” е КЗПЧОС, която, както вече посочено, е част от националното законодателство и има примат пред националните правни норми. В допълнение към нейното задължително приложение трябва да се посочи и решението на ЕСПЧ по делото Вецев срещу България, по което държавата е осъдена за нарушаване на чл. 8 от ЕКПЧ в сходен случай на настоящия отново поради отказ на ГДО“, се казва в решението на АССГ.

Вместо на инструкцията на вътрешния министър, Манчев се позовал на утвърдени от правосъдния министър Правила за конвойна дейност, които дори не са публикувани. В тях обаче били изрично посочени случаите, в които ГД „Охрана“ извършва конвоиране, като са игнорирани ЗМВР и инструкцията на вътрешния министър. Според АССГ тези правила не трябва да се прилагат, защото противоречат на ЗСВ и трябва да се приведат в действие ЗМВР и Инструкцията.

Съдът отказва и да намали глобата за Манчев, като изброява, че тя е наложена за неизпълнение на съдебен акт, което е и престъпление, но също така и за нарушение на конвенцията, за което вече България веднъж е била осъдена и това може да доведе до ново осъждане на държавата. От решението на съда става ясно още, че отказът за конвоиране извън съдебни сгради, арести и затвори е бил трайна незаконна практика в ГД „Охрана“, която според АССГ се дължи на непознаване на нормативната уредба, за което се носи дисциплинарна отговорност.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Mishkoeb
Mishkoeb
04 август 2021 17:49
Гост

Един въпрос възниква: ако е допустимо правоприлагане по аналогия, чрез което се преодолява липсващата уредба на конвоиране за погребение на близък, допустимо ли е и следва ли да се изисква от конвоирания да заплати разноските за конвоя в случаите когато не се извършва конвоиране до орган на съдебната власт или евентуално разноските да се претендират от органа, който го е разпоредил? Това са публични средства и трябва да се харчат законосъобразно, евентуално законосъобразно и по аналогия.

Анонимен
Анонимен
04 август 2021 4:09
Гост

Аман с тези обвинения, в Норветгя един уби 80 човека и остана само на 20 години затвор, което не е малко и това, но е явно за какво става въпрос.

Както и да е, има ненормалност, но има и престъпления от социален недоимък, особено такива, свързани с битови неща.

После те оставят цял живот с клеймото, аз имах един казус (топ-юрист съм), където от 1965 жодина изровили стара складова кражба на един човечец, като част от досието, това съвсем налудно.

Срам
Срам
03 август 2021 12:56
Гост

Този даже не е спазил ЗСВ.

Добринка
Добринка
03 август 2021 12:51
Гост

Поздравления за решението!

Ачо
Ачо
03 август 2021 12:51
Гост

Да. Напълно обективно.

Анонимен
Анонимен
03 август 2021 12:51
Гост

Какъв е той, че ще отказва да изпълни съдебно нареждане да организира конвой!

Хари
Хари
03 август 2021 12:52
Гост

Отново си превишават правата. Това е недопустимо.

Стт
Стт
03 август 2021 12:15
Гост

уволнение и на прокуратурата за неспазване на съдебен акт

Христо
Христо
03 август 2021 12:53
Гост

Да, би било добре. Има много такиева случаи.

Анонимен
Анонимен
03 август 2021 13:57
Гост

ПРИКРИВАтурата за такива дебили като него нали се сещате какво ще постанови? Докато не се изметат всички калинки и каскети от съдебната ни система, право и справедливост ще видим през крив макарон!

Анонимен
Анонимен
03 август 2021 10:50
Гост

Вън от системата всички калинки на хунтата, за които думата на „шефа“ е по-важна от закона!

3434
3434
03 август 2021 11:26
Гост

Ама те там не са ли същите канлинки и преди хунтата?

Анонимен
Анонимен
03 август 2021 11:47
Гост

Некадърници винаги е имало, особено в държавната администрация. Но през последните повече от 10 години при управлението на ГЕРБ и ДПС, верността към господарите беше първи и основен критерий за назначаване. Дори на цената на пълни безумия и дори престъпления в професионален план, защото знаеха, че ако безропотно изпълняват нарежданията на назначилите ги, последните ще ги пазят, вкл. от наказателно преследване.

Анонимен
Анонимен
03 август 2021 10:48
Гост

И сега мощен лайнометен залп по съдия Мирослава Тодорова от кафявите медии на Пеевски и троловете на ГЕРБ и ДПС! Най-вероятно за това, че грубо е погазила закона (а именно някакъв вътрешномилиционерски правилник или заповед)

4343
4343
03 август 2021 11:26
Гост

Интересно ще е да видим с какви аргументи

Кукуригу
Кукуригу
03 август 2021 14:51
Гост

Е, г-н министърът Кирил Петков с какви аргументи наплю съдийката, която спря регистърното производство? 😉 Не е нужно да има истински аргументи.

Наблюдател
Наблюдател
03 август 2021 10:47
Гост

Това е резултат от сляпата субординация – така е казал началникът, така се действа. Това, конституция, конвенция…, ако трябваше да ги спазваме, началникът щеше да каже.

ръбъл до ръбъла
ръбъл до ръбъла
03 август 2021 10:43
Гост

Това е цяла клика, отглеждана от ГЕРБ, по върховете на всички системи, но най-вече в тази на сигурността. Там ги насърчават в неуважение към съда, защото тъй гледат, че правят Баце, Цв. Цв. и цялата интелигенция, да не забравяме Ръбъла

Анонимен
Анонимен
03 август 2021 10:41
Гост

Колкото по-неуки, толкова по-нагли.

123
123
03 август 2021 10:43
Гост

Наглостта е закон в тези институции.

грях
грях
03 август 2021 10:46
Гост

Това не е просто наглост, думата е много слаба. Това е липса на всякаква човещина, елементарна човещина да погребе човек майка си, най-святото същество в неговия живот. Това е грях, за който важат не само човешките закони, но ще бъде въздадена справедливост и по божиите

Били
Били
03 август 2021 12:54
Гост

Също както некомпетентността.