На споровете за спрените вписвания на новите ръководства на държавни дружества, които текат от лятото на миналата година, ще бъде сложен край с тълкувателно решение на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Председателят на ВКС Галина Захарова разпореди да бъде образувано тълкувателно дело, което да отговори на следния въпрос: „Какви обстоятелства съдът трябва да изследва и да взема предвид при разглеждане на исканията в производствата по чл.536 ал.1 ГПК вр. чл.19 ЗТРРЮЛНЦ?”.

Както „Лекс“ писа, по сигнал от Министерството на правосъдието Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) изследва съдебната практика за спиране на вписването заради свързан с него иск. Той констатира, че съдиите имат различни виждания за това до къде трябва да се разпростира проверката им, когато бъдат сезирани с искане за спиране на охранителното производство заради внесен иск – дали трябва само да установят обусловеността на вписването от изхода на исковия процес, или трябва да проверят и дали искът е допустим.

По закон (чл. 536 ГПК) охранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт.

Проверката на ИВСС установи, че част от съдебните състави приемат, че дължат преценка само за наличието на обвързващи за издаването на охранителния акт последици от резултата от спорното правоотношение, т. е. доколко последиците от него обуславят издаването на искания охранителен акт. Те изследват само формално дали има подобна обвързаност и приемат, че самото завеждане на обуславящото дело е достатъчно основание за спиране на охранителното. Т.е. на практика то може да бъде спряно и заради недопустим иск. Но тези съдии изтъкват, че дали искът е допустим може да преценява само съдът, който е сезиран с него.

Друга част от съдиите обаче са изследвали въпроса за правния интерес в охранителното производство, предпоставен от активната легитимация на молителя да предяви иск. Те приемат, че регистърното производство може да бъде спряно само след преценка на допустимостта на предявения иск (повече за констатациите на ИВСС виж тук).

Както е известно, инстанционният контрол по тези дела приключва на ниво апелативен съд, затова ВКС не беше установил сам противоречията в практиката.

„Лекс“ наскоро представи последния случай, при който възникна спор заради спряно вписване в Търговския регистър – за новото ръководство на Българския спортен тотализатор. Само през няколко месеца различни съдии първо отказаха спиране, а после го постановиха, заради иск на един от освободените членове на управителния съвет на тотото. Като разминаването дойде именно от различното им виждане за обхвата на проверката, която дължат и дали трябва да съобразяват допустимостта на иска, заради който се иска спиране на вписването (повече виж тук).

15
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Рики
Рики
22 февруари 2022 15:42
Гост

Много противоречива практика.

Пипи
Пипи
22 февруари 2022 15:38
Гост

Аз мисля, че регистърното производство може да бъде спряно само след преценка на допустимостта на предявения иск.

Рори
Рори
22 февруари 2022 15:39
Гост

Не мисли много. Ще видим тълкувателното решение.

Тихомир
Тихомир
22 февруари 2022 15:35
Гост

Решението ще бъде интересно.

Петров
Петров
22 февруари 2022 15:36
Гост

Ще го видим скед някоя и друга година. 😄

Заки
Заки
22 февруари 2022 15:31
Гост

Естествено, че трябва да проверят и дали искът е допустим.

Попчев
Попчев
22 февруари 2022 15:02
Гост

Захарова е супер!

Мини
Мини
22 февруари 2022 15:33
Гост

С нея се работи много леко. А не като при Панов.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2022 15:01
Гост

Супер

Димирчев
Димирчев
22 февруари 2022 15:01
Гост

Чудесно

Мишев
Мишев
22 февруари 2022 15:01
Гост

Тотото стана голяма каша.

Стаматков
Стаматков
22 февруари 2022 14:57
Гост

Определено Захарова е много в час.

Давидков
Давидков
22 февруари 2022 14:56
Гост

Време беше!

Лазар
Лазар
22 февруари 2022 15:34
Гост

Трябва да уеднаквят практиката.

Anonim
Anonim
22 февруари 2022 14:56
Гост

Браво