Планирането на местата за конкурса за младши съдии се оказа не просто трудна работа, а се превърна в ябълката на раздора на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) вчера. Една част от членовете на колегията заподозряха колегите си в предварителен сговор за местата, друга част определи тези обвинения за манипулация и внушения, които вредят на съдиите, а трети се почувстваха обидени.

Окончателното решение на СК на ВСС е, че 29 места в 12 съдилища ще бъдат обявени за заемане чрез конкурс за младши съдии. 15 от тях са в Софийския градски съд, по две са в окръжните съдилища в Хасково, Пловдив и Варна и по едно в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Стара Загора и ОС-София.

Предложението на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) беше да се планират 36 места, 13 от които в СГС, по две във Варна, Пловдив и Хасково и по едно в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Шумен и ОС-София. Но то не бе възприето от мнозинството.

А на извънредно заседание на Пленума на ВСС днес бяха закрити три бройки във Велико Търново, Бургас и Русе и бяха разкрити една в Стара Загора и две в СГС, които са включени в местата за младши съдии.

Какво се случи

Планирането на свободните места за конкурса за младши съдии беше включено в дневния ред на СК на ВСС за заседанието на 17 януари. Но тогава членовете на съвета не успяха да постигнат съгласие по въпроса. Драгомир Кояджиков заяви, че не е съгласен с част от предложенията на КАК, отнасящи се до съдилищата в Пазарджик, Перник, Разград, Сливен, Смолян и др. Той заяви, че тези градове не са атрактивни за младшите съдии и затова е против там да се планират места за тях. Освен това натовареността в тези органи не била висока.

Атанаска Дишева пък призова да се подходи с разум към предложенията на КАК, които са били подкрепени от членовете на комисията, като всеки от тях е правил някакви отстъпки от първоначалните си виждания. Но, както стана ясно, съгласие не беше постигнато. Кадровиците решиха да отложат решението си, като дори имаше идея въпросът да бъде обсъден на извънредно заседание на СК на ВСС в петък – 20 януари, от 10 часа.

На тази дата заседание нямаше, а планирането на местата за младши съдии „влезе“ в дневния ред на СК на ВСС за 24 януари.

На заседанието на 24 януари (вчера) преди да обсъдят темата, кадровиците обявиха външен конкурс за 45 места в 31 районни съдилища (виж повече тук), след което се заеха с планирането.

Вероника Имова, член на КАК, обяви, че длъжностите за младши съдии са 88, от тях 11 са реално свободни. Други 31 ще бъдат освободени през август, когато настоящи младши магистрати ще бъдат назначени за редови. Така общият брой на вакантните места е 42.

Имова обясни, че при планирането КАК се е ръководила от няколко критерия, за да изготви предложенията си – степента на натовареност по щат на окръжните и районните съдилища за три години назад, от обявените и все още висящи конкурси за апелативните съдилища и очакваните кадрова динамика и обезпеченост и предстоящо пенсиониране на магистрати до 2026 г., както и от прогнозата за свободния щат за съдии за периода 2024-2026 г.

Вероника Имова заяви, че предвид конкурсите за преместване и първоначално назначаване, обявени тези дни от СК на ВСС, кадровите динамики са трудно предвидими. Тя посочи, че планирането не е лесна работа, а е уравнение с много неизвестни. Все пак КАК предложи 36 места да бъдат обявени на конкурс за младши съдии.

Преди дебата по същество, Атанаска Дишева поиска да разбере защо е нямало извънредно заседание на 20 януари, каквото е било решението на колегията.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, който тогава председателства заседанието, ѝ отговори, че всъщност не се е стигнало до гласуване за свикване на извънредно заседание, а на 17 януари кадровиците са решили само да отложат въпроса за следващо заседание на СК (кой предложи отлагане, какво се гласува и какво беше споменато може да се види в пълния стенографски протокол тук).

След това вече съд по съд членовете на колегията започнаха да разглеждат предложенията на КАК.

Бройката в Благоевград мина безпроблемно, но споровете започнаха още от втория поред съд – този в Бургас. Там има две свободни места за младши съдии, предложението на КАК беше едната да се обяви на конкурс, а другата да бъде съкратена и дадена на друг съд, който има нужда от нея. Дишева заяви, че в комисията е застъпила мнението и двете да отидат за младши съди и сега предлага същото.

Драгомир Кояджиков обаче възрази и подкрепи предложението на КАК само едното място да се обяви на конкурс. Той заяви, че в района на ОС-Бургас само съдът в Царево е натоварен, останалите не са и няма нужда от второ място. Предложението му беше подкрепено от мнозинството.

Следващият съд, който предизвика спорове, беше този във Велико Търново, където ситуацията е аналогична с тази в Бургас – свободните места са две, КАК предлага само едното да отиде на конкурс, а другото да бъде съкратено. Дишева отново възрази и поиска и двете да бъдат обявени, а Кояджиков отвърна, че съдилищата от този район са с под средната натовареност и в подкрепа на тезата си припомни, че заради това е бил съкратен щат в съда в Горна Оряховица. Мнозинството отново се съгласи с него.

Последваха съдилищата във Враца, Габрово, Пазарджик, Перник, Разград, Русе, Сливен, Смолян, където има по едно място за младши съдия.

Драгомир Кояджиков отново предложи тези бройки да се не включат в планирането като изтъкна няколко съображения. Първото беше натовареността, която е под и около средната за страната. Следващият му аргумент беше, че за тези райони не се предвижда освобождаване на места, а и няма нужда от разкриване на нови щатове, напротив дори СК е закривала такива. Третият му мотив беше, че има възможност за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в конкурса за преместване за районни съдилища. И не на последно място Кояджиков изтъкна, че вече има обявен външен конкурс за някои от съдилищата в тези райони.

Дишева от своя страна заяви, че не се прави сметка за изискването в ЗСВ, че конкурси се обявяват всяка година и СК е длъжна да обяви такъв и за окръжните съдилища, което пък ще доведе до освобождаване на места в районните съдилища. Тя посочи, че в някои от регионите има развиваща се икономика, други били погранични, а всички знаят за увеличаващия се мигрантски натиск, което може до доведе и до повече дела.

Всъщност спорът вървеше основно между двама членове на КАК – Драгомир Кояджиков и Атанаска Дишева. Той защитаваше тезата защо в даден съд не трябва да се отпуска място за младши съдия, а Дишева пък твърдеше обратното, като в някои от случаите настояваше нейните предложения, които не са били възприети от КАК, да бъдат гласувани. Мнозинството подкрепяше предложенията на Кояджиков.

Този развой на нещата доведе до заявлението на Олга Керелска, че не вижда смисъл да участва в гласуването, защото въпросите са предоговорени и има мнозинство.

Дишева също каза, че решенията са взети предварително и отново се върна на темата за извънредното заседание, което не се състоя. Според нея „основната причина за непровеждането на заседанието е заявлението на Кояджиков, че не може да присъства в петък“.

С оглед на тези решения, които вървят в противоречие на решенията на КАК и с едно последователно намаляване на бройките на младши съдии, което се цели и очевидно се постига, в мен се наслагва мнението, че в много близко бъдеще ще се постигне промяна на персоналния състав на съдилища и нарушаване на баланса между вътрешни и външни назначения. Нека с кадровите ни решения да не катализираме този процес, освен ако не е това целта, но явно ще бъде постигнато“, каза Дишева.

На финала беше разгледано предложението за СГС. Комисията предложи местата за младшите съдии там да бъдат 13, но Кояджиков напомни, че има мотивирано писмо от председателя на съда Алексей Трифонов, който иска 15 бройки. Затова идеята на Кояджиков беше да се съкрати по едно място от окръжните съдилища в Бургас и Русе и да се дадат  на СГС. Той заяви, че градският съд е най-натовареният окръжен съд в страната и тези бройки са му необходими.

Вероника Имова го подкрепи като също акцентира върху изключително високата натовареност не само на СГС, но и на Софийския районен съд. И заради това според нея има необходимост от увеличаване на щатната численост на СГС.

Дишева отново възрази. Тя каза, че през годините Съдийската колегия постоянно е увеличавала щата на СГС, а и там нямало възможност „за физическото поемане на повече съдии“. Дишева изтъкна, че и натовареността е малко над средната и тези две бройки не биха се отразили нито положително, нито отрицателно.

Даниела Марчева се намеси, за да уточни, че всъщност СГС е един и половина пъти по-натоварен от останалите окръжни съдилища, а Дишева обясни, че всъщност имала предвид СРС.

В крайна сметка СК на ВСС планира 29 места за младши съдии като поради липсващо място в ОС-Стара Загора, ще бъде осигурено такова от Велико Търново.

„Обяснения“ след вота

След гласуването председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова заяви, че въпреки полезността на решението, е нанесена вреда. „Начинът, по който протече обсъждането на тази точка, създава усещане за някаква манипулативност, внушения и двоен подход към съдилищата, което ще създаде усещане за неравнопроставеност и това не би било положително за развитието на съдебната власт, на съдийското самоуправление, на съдиите и самочувствието на колегите. Основната грешка, която позволява въвеждането на намеци за някаква манипулативност и предварителен сговор, които се отправиха неколкократно, произтича от недостатъците в решението на Комисията за атестирането и конкурсите. Самите критерии, по които протича дейността по планиране, са формулирани ясно. Но от тук нататък в решението на КАК е формулирано едно изречение, че след анализ на данните и натовареността на окръжните и районните съдилища и всички останали относими съображения към процеса на планиране, КАК е достигнала до определено конкретно становище. По този начин решението не съдържа никаква конкретика и дава широки възможности за третиране на решението и обсъждането му в най-различен контекст“, каза Захарова.

Тя допълни, че ако конкретните данни по отношение на всяко едно от съдилищата бяха формулирани в самото решение, много ясно щяха да се видят съображенията и да се направи визуално лесна съпоставка между точните числа, които се подлагат на преценка.

Тъй като такава конкретна обосновка в предложението на КАК няма, тя е заместена в пълна степен от устния доклад в заседанието, но чисто визуалната преценка, систематизирането на данните по отношение на всеки съд липсва. Ако беше налице, щеше да се види, че решенията, към които клоняха съответните колеги от СК, следват един определен алгоритъм и той е този, който е заложен като критерии от КАК.

Обидно е до известна степен да се говори за някаква предварителна ангажираност с мнения по въпроса, при положение че това, което каза г-н Кояджиков всъщност следва от залегналите данни в материалите към КАК по простата причина, че не са систематизирани, а единствено се създаде възможността за известно объркване и се положи основата за внушения за нееднозначни подходи в процеса на планиране“, заяви Захарова.

Олга Керелска наруши мълчанието си, за да каже, че равносметката сочи на това, че в кратък период от време е обявен външен конкурс за 45 места и планиране на 29 младши съдии.

Съпоставката между двете числа сочи, че по някаква причина се дава преимущество на външните конкурси. Виждам някаква тенденция в тази насока, която не одобрявам“, каза Керелска. Тя заяви, че кадровиците са се обединили около мнението да се проведе външен конкурс, защото в редица малки съдилища не постъпват младши съдии. Но недоумява защо в Кюстендил, Перник и Стара Загора трябваше да се обявят места на външен конкурс, при положение че в тези градове съдилищата са атрактивни. „Защо се направи така, че да се стигне до значителна бройка, която да бъде обявена за външен конкурс. В някои районни съдилища се дадоха ненужно много бройки за външен конкурс. Например в Монтана са четири, в Нова Загора са три, в Перник също, а там младшите съдии отиват с най-голямо удоволствие. Не преценихме тези неща. Подкрепих предложението за външен конкурс, защото от години районни съдилища остават кадрово необезпечени, особено с тригодишната забава на конкурса за окръжните съдилища. Неведнъж съм обръщала внимание, че положението на много районни съдилища е тежко и те се обезкървяват. Но не съм и предполагала, че обявяването на конкурса за първоначално назначаване ще бъде основен аргумент за намаляване на броя на младшите съдии. Създава се впечатление, че се дава превес на външния конкурс, а не на този за младши съдии“, каза Керелска.

Тя попита дали това не е някаква стратегия. „Проводник и изразител на стратегията в случая се оказа г-н Кояджиков. Едва ли той е неин автор. Когато в понеделник влязохме в заседанието на КАК, ни бяха дадени таблици. Последната графа не беше попълнена, пишеше „Предложение на КАК“. Отдолу обаче имаше една цифра – 23, която се доближава до 29. Попитах администрацията дали това е предложението на КАК. Служителките се притесниха и отрекоха, казаха, че случайно е останало. Дали е така – заложена бройка, към която КАК да се ориентира, не бих могла да кажа“, разказа Керелска. И допълни, че е останала силно впечатлена от мнозинството, което е подкрепяло становището на Драгомир Кояджиков.

Председателят на ВАС Георги Чолаков заяви, че както конкурсът за първоначално назначаване, така и този за младши съдии са външни конкурси. Той допълни, че има обявен и такъв за преместване, като местата в него предварително са били съобразени с желанията на районните съдии. Чолаков припомни, че става дума за разлика само от 7 места от предложението на КАК и решението на СК на ВСС. „Явно тези 7 бройки създават усещането за това, че даваме преимущество на външен пред вътрешен конкурс“, каза Чолаков и обясни, че всъщност вътрешните конкурси са тези за преместване и повишаване.

Вероника Имова на свой ред припомни, че КАК е помощен орган и че решенията се вземат от Съдийската колегия. Тя каза още, че всеки член може свободно да изразява становището си и не е обвързан с решенията на консултативния орган, какъвто е комисията. Тя заяви, че се чувства лично обидена от внушенията, които са били направени на заседанието на колегията.

И за Атанаска Дишева било обидно това, което се случи на заседанието, каза самата тя и заяви, че много пъти е била обект на внушения и манипулации, но не се оплаквала, а ги понасяла.

Даниела Марчева припомни, че законодателят е отменил ограничението от до 10% от местата за външен конкурс. „След като законодателят прие, че трябва да има външен конкурс, очевидно смисълът е да не се допуска капсулиране и да се решат въпросите на съдебната система. Външният конкурс всъщност е все за съдилища, за които поначало е трудно да бъдат обезпечени със съдии. Младшите съдии не желаят да работят в тях, защото за тях е неперспективно“, допълни Марчева.

Конкурсът за 29-те места за младши съдии ще бъде обявен на 31 януари 2023 г.

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
да си вървят в пенсия и да не се мешат
да си вървят в пенсия и да не се мешат
27 януари 2023 16:13
Гост

Най- прилича да си подадат оставките пенсионерката Керелска и пенсионера Магдалинчев. От тях да започне трябва. Не е нормално хора, които на практика са извън системата вече да дават акъл на другите , особено баба Керелска, която винаги се обажда и винаги наопъки, а пък бай Магдалинчев да е представляващ е непонятно

Слънце
Слънце
26 януари 2023 10:00
Гост

Има ли в този ВСС поне един човек, който да каже моят мандат изтече и аз си подавам оставката?

Роза
Роза
26 януари 2023 22:33
Гост

Каква оставка при изтекъл мандат?

Дишко Добродишко печената тиква :)))))
Дишко Добродишко печената тиква :)))))
25 януари 2023 22:43
Гост

Ама разбира се, че винаги напоително ще се изкажат Дишева и Керелска, но въпросът ми е , зашо винаги са напук, напокъки и против и все против колегите магистрати, които целят развитие- преместване, израстване……… Те ако могат ще оставят колегите в каменнта ера . Доста самодоволни са на върха, който са постигнали незнайно с какви качества ? Не бива във ВСС да има такива деструктивно членове. те винаги са напритив. Чудя се дали те самите са вианги така идеални перфектни, както изискват от другите и защо винаго са с еднакво гласуване- дали това е предварителен сговор ил какво дали предарително… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 19:58
Гост

Тези, защо пак заседава дистанционно! Ей, не можаха да се насмогнат от НС да конституират нов ВСС, че тези вече само зрелища произвеждат. Те не могат да приключат конкурси от преди 2 години, заели се с планиране на младши и то Имова, Дишева, Кояджиков, Керелска … Да се чудиш и да се маеш!

Наблюдател
Наблюдател
25 януари 2023 19:44
Гост

Баба ми така казваше едно време: „На едно заседание на ВСС ако не се изкажат Дишева и Керелска не го брой за заседание.“

Съдия в РС
Съдия в РС
25 януари 2023 17:28
Гост

Моля ви, търсете друго поприще, не правете моята грешка. Работа до върха на главата. Нямам време на дискотека да отида. А съм едва на 35 г. Не искам да остана с неизживян живот. Мисля за напускане. На последната атестация получих Средна оценка, което показва, че куцам. Обичам да забавям мотивите. Вече 9-то дело. Кога ще го изпиша, Бог ще реши.

Керески Дишевизми ей тъй да има цирк
Керески Дишевизми ей тъй да има цирк
25 януари 2023 16:45
Гост

Цирка винаги го забъркват само двама членове- Дишева и Керелска, защо те ли са най- умните , особено е интересно, че и двете са без конкурс и така са стигнали върха без конкурс, а те най-н силно викат , защо бе колеги. Е кой уронва престижа на системата и все е недоволен?

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 16:23
Гост

Тъй като работният потенциял и професионалният капацитет на един орган се изчерва за няколко години, за да не се стигне до „капсулиране“ (ала Марчева), в демократичните, правовите държави държави има мандатност и заменяемост (обичайно през 4-5 години). В правовите – не и в тези, в които КС решава, че по-важно от съдържанието (материалната справедливост) е формата (правната „сигурност“). Всеизвестна обаче е сентенцията на Бенджамин Франклин: „Онези, които са готови да се откажат от основна свобода, за да си купят малко преходна сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност“. Та, този ВСС вече е изчерпал не само потенциала си, но и… Покажи целия коментар »

Роза
Роза
26 януари 2023 22:36
Гост

Неграмотнико, пише се потенциАл, а не потенциЯл. Откъде такова самочувствие да се ръсят „мъдрости“, гарнирани с обилна жлъч и слюнка.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 15:02
Гост

Нали искат нови хора, да се обновява, да се пускат бройки, де действа, а за конфликтите, обичайните заподозрени отново на първа линия, естествено, ако твърдят че има договорки трябва да ги докажат!

Въпрос
Въпрос
25 януари 2023 14:59
Гост

Търгуват ли се от членове на ВСС места срещу пари?

Тихомир
Тихомир
25 януари 2023 14:57
Гост

Добри попълнения за Софийския градски съд.

Николай
Николай
25 януари 2023 14:55
Гост

Много обидчиви тези дами.

Милена
Милена
25 януари 2023 14:55
Гост

Поредната драма значи

Николов
Николов
25 януари 2023 14:55
Гост

Всички младши съдии ви благодарят господа. Вие им давате светъл пример и те никога не ще избягат да работят в чужбина…

Смехуран
Смехуран
25 януари 2023 14:54
Гост

Тези се състезават с Парламента кой ще разпъне по-голяма палатка за цирка.

Ставрев
Ставрев
25 януари 2023 14:54
Гост

Според мен е време да се приключи с това ВСС

Кинчева
Кинчева
25 януари 2023 14:54
Гост

Да им се чуди човек, като всичките са еднакво прости, как може да се карат всеки път. За какво толкова.

Дечев следовател от Плевен после съдия.....
Дечев следовател от Плевен после съдия.....
25 януари 2023 22:52
Гост

Те само две са само и винаги против всички и всички даже и срещу себе си (може би) известни прашутиски са и докога да ги търпим? Не е ли време да им покажем по някакъв начин, че е време да престанат още повече, че винаги са малзицтво и на минимум, а уж са за демократичност, като забравят че това е диктат на мнозинството. Подпсика ли какво ли декларция ли трябва да им се напомни и обясни, че преакаляват тези госпожи. Наясно съм, че са старо поколение и са закърмени с идеиите и практиките на болшевизма и комосомола, но живеем в… Покажи целия коментар »

Чилев
Чилев
25 януари 2023 14:53
Гост

Аз и не очаквам друго от тези събрания освен да се карат, като цигани

Дани
Дани
25 януари 2023 14:55
Гост

Те биха се скарали и ако ги питаш дали е ден или нощ

Хари
Хари
25 януари 2023 14:53
Гост

Е, то кога не е имало предварителен сговор!

Лозан
Лозан
25 януари 2023 14:53
Гост

Гузен негонен бяга.

Andreev
Andreev
25 януари 2023 14:53
Гост

Ма май им хареса да си правят масово срещите по Zoom. Няма да си играят да ходят на крак да се срещат, я.

Мишев
Мишев
25 януари 2023 14:53
Гост

Ето ги. Ето ги на снимката, бе. Същите дедовци, които са „много разбиращи и знаещи“, както и по-младите им версии, които също са голямата работа.

Камилодарска
Камилодарска
25 януари 2023 14:52
Гост

Нямам думи колко са нелепи от ВСС

Bone
Bone
25 януари 2023 14:52
Гост

Цирк Буш

Okbet
Okbet
27 януари 2023 8:43
Гост

Very impressive, To start my feedback i would like to congratulate your team for giving us this source of knowledge and we are freely to connect with you too. Please have a sweet day by reading this Okbetsports.ph