Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за съдебната власт, с които се оптимизират правомощията на Инспектората към ВСС за извършване на проверки на имуществените декларации на магистратите, прецизират се процедурите по атестиране и се уеднаквяват правилата за обжалване на решенията на съдийската и прокурорската колегии на ВСС за назначаване на административни ръководители.

В подкрепа на измененията гласуваха 96 народни представители, двама бяха „против“, а 41 се въздържаха.

Въздържаха се депутатите от левицата. Тодор Бойчев изрази резерви към промените. Той попита дали с даването на съгласие от страна на магистратите за разкриването на банковата тайна не се изземват функции на районния съд. Възрази и срещу измененията, свързани с атестациите като поиска да знае дали не се създава неравнопоставеност между участниците в конкурсите. Според Бойчев по-добре би било да бъде укрепен капацитетът на атестационните комисии и по този начин да се избегне забавянето на конкурсните процедури.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов от своя страна напомни, че между двете четения на проекта ще предложи допълнителна промяна. Тя се отнася до правомощията на председателя на Върховния административен съд. Кирилов смята, че трябва да му се даде възможност да командирова магистрати от районните съдилища в „малките“ административни съдилища. Аргументът на председателя на правната комисия е да има равнопоставеност между двамата шефове на върховни съдилища.

Иначе с промените, приети днес на първо четене от парламента, ИВСС ще има достъп до банковата тайна на онези магистрати, за които се установят несъответствия в декларациите. Инспекторатът, чрез информационната система на БНБ, ще получава данни за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Този достъп обаче ще става само след изричното съгласие на проверявания магистрат. Ако някой съдия, прокурор или следовател откаже да даде съгласие, тогава Инспекторатът ще иска разрешение за разкриване на банковата тайна от районния съд по постоянния адрес на магистрата, за когото е внесено искането.

Удължава се и срокът за извършването на проверката на имуществените декларации на магистратите от три на шест месеца.

С предлаганите промени в ЗСВ се ускоряват и конкурсните процедури и тези за избор на административни ръководители. Предвижда се срокът за изготвянето на комплексна оценка на съдия, прокурор или следовател от Комисията за атестирането и конкурсите към съответната колегия на ВСС да тече от откриване на процедурата с решение на КАК, а не както е в момента – от постъпване на предложение.

От ЗСВ отпада и преходна разпоредба, според която, ако един от магистратите, участващи в конкурсна процедура, е атестиран по новия ред, значи всички други участници също трябва да бъдат оценени. Тази преходна разпоредба затруднява провеждането на конкурсите и от кадровия орган отдавна настояват тя да отпадне.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
03 май 2018 20:20
Регистриран

НЕ, не така, господа-колкото повече притискате т.н.магистрати-ама кога ще осъзнаете, че ТОЧТО ТОВА име не им подхожда, толкова по-зле става.В ЕП , не само. Дори в данъчното законодателство се избягва думата „забранява“, „укорява“,“наказва“ и пр.-употребяват се онези слова, които стимулират данъчно-задължените лица, да са добросъвестни.Пък вие сте решили „да принуждавете“ точно Юристи към добросъвестност.ГОСПОЖИ И ГОСПОДА- ако, и след като, сте ги поставили на този висок връх, дайте им въздух да добротворят-те ще ви отвърнат със същото.Но….според мене, времето на ДК, на ЦЦ, дори на ЕЗ, която уж знае ЕП, е отминало.Не умеете , не владеете изказ на Европейци.Не знаете… Покажи целия коментар »

Pe6o
Pe6o
03 май 2018 10:16
Гост

Не е ли малко прекалено ИВСС да разполагат с данни за номерата на банковите сметки.

Инспектор Дюдю
Инспектор Дюдю
03 май 2018 10:18
Гост

Въобще даже. Така недосегаемите ще се замислят как попълват декларациите си.

5-ко
5-ко
03 май 2018 10:13
Гост

Крайно време беше да се оптимизират правомощията на Инспектората към ВСС.

Гошка
Гошка
03 май 2018 10:15
Гост

Според мен не са много въодушевени от този факт. Има да се борят с корупцията по високите върхове.