Провеждане на задължителна първа среща по медиация по шест вида съдебни дела от 1 юли 2024 г., предвиди окончателно Народното събрание, като прие на второ четене промените в Закона за медиацията. Същевременно обаче отмени единствената, предвидена в законопроекта санкция за бойкотирането на процедурата от някоя от страните – тя да плаща разноските, независимо от изхода на делото.

Нещо повече, измененията, въвеждащи медиацията по висящи съдебни дела, бяха приети от депутатите с уговорката, направена лично от председателя на правната комисия Радомир Чолаков, че докато влязат в сила на 1 юли 2024 г., може да бъдат променени. „Да разберете какво правим – приемаме закони, но минимизираме щетите – предвидили сме начална дата на влизане в сила след година и половина. Това мисля, че е добро време да се обмисли какво сме приели и да се коригират пропуските“, каза Чолаков.

Финалните редакции на разпоредбите предвиждат задължително препращане към медиация от съда по шест вида дела и възможност за напътване към нея по 12 вида дела. Ето какво записаха депутатите:

Съдът задължава страните да участват в първа среща в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:

 1. разпределяне на ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността;
 2. парични вземания, произтичащи от съсобственост по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността;
 3. делба по чл. 34 от Закона за собствеността – в производството по извършване на делбата
 4. изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост по чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост, за възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата по чл. 48, ал. 7 от Закона за управление на етажната собственост, както и за отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание или на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя) на етажната собственост по чл. 40, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост;
 5. изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по чл. 125, ал. 3 от Търговския закон;
 6. отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от Търговския закон.

Съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:

 1. развод по чл. 49 от Семейния кодекс;
 2. разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс;
 3. изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 51, ал. 4 и чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс;
 4. разрешаване на разногласия по повод упражняване на родителските права и задължения по чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс;
 5. определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото по чл. 128 от Семейния кодекс;
 6. издръжка;
 7. парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие с цена на иска до 25 000 лева;
 8. съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка или за сключване на окончателен договор с цена на иска до 25 000 лева;
 9. собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;
 10. възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа;
 11. защита на членствени права в търговско дружество по чл. 71 от Търговския закон или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството по чл. 74 от Търговския закон, както и искове но чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 12. защита на права на интелектуална собственост по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Заложено е медиацията да се провежда в специални центрове към съдилищата. Като депутатите днес предвидиха, че медиатори по висящи съдебни спорове могат да са само юристи. Петър Петров от „Възраждане“ направи паралел между отменената възможност арбитражите да решават потребителски спорове и възможността неюристи да са медиатори по спорове, стигнали до съд. „100% от решенията бяха в полза на картелите и фирмите за бързи кредити. С цялото ми уважение към хладилните техници не смятам, че един хладилен техник може да е медиатор по спор между съдружници“, каза той.

Именно по негово предложение отпадна и санкцията при отказ от участие в процедура по медиация. За това настояваше изрично и Висшият адвокатски съвет (със становището му, което беше представено подробно от „Лекс“, можете да се запознаете тук).

Приетата днес от депутатите разпоредба на чл. 78а. ГПК гласи:

„ал. 1 Разноските в процедура по медиация в случаите по чл. 140а и 1406, проведена в рамките на общата продължителност по чл. 22, ал. 1 от Закона за медиацията, се плащат от бюджета на съда.

ал. 2 Когато в случаите по чл. 140а, ал. 1 или 2 съдът е задължил страните да участват в първа среща в процедура по медиация, страната, която е отказала да участва лично или чрез пълномощник в срещата, дължи таксите и разноските по делото в съответната инстанция, както и разноските по ал. 1, ако страната е загубила делото. В случаите, в които не е проведена първа среща в процедура по медиация поради отказ и на двете страни, таксите и разноските остават върху тях, както са ги направили, а разноските по ал. 1 се заплащат от тях поравно.“

Първоначалното предложение беше, че бойкотиралата медиацията страна, дължи всички такси и разноски, независимо от изхода на делото. „Как да обясня на клиента ми, че е спечелил делото, но ще плати и за адвоката на другата страна“, попита Петров и предложи да се запази съществуващото правило, че който загуби, той плаща разноските.

„Така обезсмисляме медиацията“, коментира Милен Матеев от ПП, но Радомир Чолаков отговори: „Не я обезсмисляме, просто я правим по-справедлива“.

38
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Колко ДМС е инвестирано за този лобистки закон?
Колко ДМС е инвестирано за този лобистки закон?
26 януари 2023 7:30
Гост

Може ли неизвестните лобисти на законопроекта(явно големи играчи сте-направо ме шашнахте за бързината на прокарването на този лобистки и противоконституционен проект, противоречащ на самата същност на доброволността на медиацията, като преди изборите нямаше предизборен ангажимент от никоя партия-направо проект силно неприятна изненада за избирателя) да ни информират каква сума инвестирахте-ориентировачно разбира се, за да прокарате тази медиация, и толкова бързо, че чак на изпроводяк отиващия си парламент го гласува, но разпускането на парламента беше -някак си скандално забавено досега? Спокойно-анонимните сте…в някаква степен(ама не напълно…) , ако ползвате съответните начини за анонимизиране-я напишете сумата? Не питам на кого сте я… Покажи целия коментар »

Жана
Жана
25 януари 2023 18:15
Гост

Класически пример за лобистки закон. Cui bono? Да видим – днес НС прие, че съдебни медиатори ще стават само юристи. Значи едни адвокатски кантори успяха да си прокарат интереса да прибират сигурни пари за нещо, което отсега е ясно, че няма да работи. Но пък пари ще има. Сега ще следим внимателно кои ще са назначените към съдилищата медиатори и мога да се обзаложа, че голяма част от тях,, или поне техните роднини, всички познаваме. Мен обаче ме вълнува повече възможността съдът да може да задължава страните по голям брой дела да ползват медиация. Не ми стана ясно по какъв… Покажи целия коментар »

Задължителната медиация е прокорупционен фактор
Задължителната медиация е прокорупционен фактор
26 януари 2023 7:04
Гост

Медиацията вече ще е възможност неправата страна да иска отлагания на съдебното решение, като чрез ДМС, или познанства бъде наложена медиация-медиацията, в пожелателната част може да стане задължителна по субективната преценка на съдията- а това е тежка корупционна възможност, а и самия съдия, особено в София, за да отложи отрупването с дела ще праща на медиация-така с година две ще се отлага същинското гледане на дело, а след 1-2 години дадения съдия вече ще е в горен съд-силно вероятно-от СРС до СГС бързо става командироването, друг да му мисли. При медиация -1-2 пъти ще се разболява страната, и като нищо… Покажи целия коментар »

Ники
Ники
25 януари 2023 14:16
Гост

Пълен абсурд!

Пепи
Пепи
25 януари 2023 14:17
Гост

Поредната глупост! Този Парламент е за разпускане.

Заки
Заки
25 януари 2023 14:15
Гост

Е, как ще ме задължават да участвам в процедура по медиация!

Стоил
Стоил
25 януари 2023 14:16
Гост

В Булгаристан всичко е възможно.

Съдия
Съдия
25 януари 2023 14:07
Гост

Адвокат Гигова много добре го обясни на правна комисия, а Възраждане още тогова заявиха, че подкрепят нейното предложение. Добре е, че и останалите са разбрали за какво става въпрос и не се стигна до това да се носи отговорност за разноски без вина за предизвикания спор.
Честта на правосъдието беше спасена. Адмирации за ВАдвС.

ВВВВВВВ
ВВВВВВВ
25 януари 2023 17:19
Гост

Адв.Валя Гигова защити личният си интерес, защото как ще прибира иначе по 300 000 лева хонорар по иск с цена 26 000 лева.
Срам за адвокатурата, че търпи тази личност да се вихри и да употребява адвокатурата за лична облага. Но краят на такива хора винаги е един- от алчност накрая се пръсват… Жива и зддрава да е, но всичко има граници, а тя отдавна мина тази на нормалността и търпимостта.

advokat
advokat
25 януари 2023 18:42
Гост

Е, досега Гигова ни е защитила интереса винаги, затова я почитаме и ценим. Каквото и да говорите доверието в нея е безусловно.

Стефан Марчев
Стефан Марчев
25 януари 2023 21:36
Гост

Глупости, пълни глупости.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 13:11
Гост

Поредната измишльотина на ДБ и ПП, гаранция ДБ-тата са лобирали тази простотия да влезне в плана, де ти план за възстановяване от ковид, къде ти е медиацията, къде ти е главния прокурор, много е тъжно да се изпозлват международните институции за лобистки и други цели от политически партии. За всичко ами тя Венецианската комисия така ни каза, тя хубаво ви е казала, ама като е конституционно нетърпимо нея ли ще слушаме. Наистина е вредно това НС! И пак през ПР се мъчат да променят други НА!

Уточнение
Уточнение
25 януари 2023 13:33
Гост

Промените в закона за медиацията са дело на Крум Зарков, а не на ДБ и ПП. – https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/388827-ministar-zarkov-v-ns-promenite-v-zakona-za-mediatsiyata-sa-v-polza-na-grazhdani

Това само ако правите разлика между Зарков и от друга страна ПП и ДБ…

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 13:37
Гост

И аз само да ви кажа, че те са по планчето на ДБ и ПП, да не говорим, че Зарков работи с зам.-министрите на Йорданова, и да правя разлика между некачествено законодателство, правено от политици с нищожен юридически стаж, никога не ходили на конкурс и сериозно законодателство, работено от експертни групи, което наистина ще доведе до някакъв положителен резултат!

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 12:32
Гост

Този най-вредоносен за България парламент трябваше да баде разпуснат още през декември! На Радев платиха ли му да го държи, за да се прокарват лобистки закони и да се плащат пари за чужди каузи, че мотка мандати и се заигра с разпускането? Много се развоня!

Мераклия за лапачката
Мераклия за лапачката
25 януари 2023 12:23
Гост

Аз искам да стана Длъжностно лице по защита на личните данни в държавен медиационен център. Ще да е блага работа, с висока заплата-колкото на съдия в РС- вероятно , нищонеправене, супер курорт до пенсия. Ама подозирам,че местата вече са разпределени. Изобщо къде ще се подават заявленията за инсталиране в центровете за медиация-и то далеч не само като медиатори, или вече всичко е преразпределено и договорено? Втори въпрос-много са медиаторите, ама малцина ще получат трудовите договори. Как се определя кой ще получи мястото, и кой не? За да станеш съдия-ходиш на изпит по право, за да станеш помощник ходиш на изпит… Покажи целия коментар »

незапознат
незапознат
25 януари 2023 12:40
Гост

В държавните медиационни центрове ще има ли в бъдеще и звена за международно сътрудничество, отдел анализи, прогностика и тн, звено за борба с мръсните пари(ще има голям поток на пари от такси, ще се медиатират делби, а те са и под уредбата на законодателството за борба с мръсните пари), антикорупционен отдел, отдел инспекторат за вътрешни разследвания, отдел за обучения, отдел протокол, отдел секретен(при делба между гражданин и държавата, в определени случаи…), кабинет на началника на медиационния център-със сътрудници, секретари, съветници? може да създадат и преводачески отдел-ами ако страната е чужденец, бежанец, апатрид.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 12:21
Гост

“ С цялото ми уважение към хладилните техници не смятам, че един хладилен техник може да е медиатор по спор между съдружници“
А ,що, сладко е съдът да те прати на техник за задължителна медиация.Аз съм за:)
„Приемаме закони, но минимизираме щетите:)“
това е лозУнг.Трябва дd се изпише под „Съдинението прави силата“

ЧЕСТИТО-ето какво ви гласуваха
ЧЕСТИТО-ето какво ви гласуваха
25 януари 2023 12:32
Гост

Няма изискване за образование за медиатор. А обучението е шест дни-обичители са някакви обучаващи организации, които всеки може да направи(ето добра идея за бизнес-да станеш обучител на медиатори, изискване особено тежко за това няма, даже няма почти никакви изисквания…). Няма изпит пред министреството на правосъдието за мераклията да е медиатор. Върхът е, че изпитваща е самата обучаваща организация-някакво си сдружение… Няма механизъм за оспорване на резултатите от изпита-например ако твърдиш,че лице е получило диплома за медиатор, без да е компетентен, или обратното-ако компетентно лице е скъсано на изпита… Върхът на сладоледа е ,че и за обучител на медиатори няма изпит… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 12:04
Гост

„Да разберете какво правим – приемаме закони, но минимизираме щетите – предвидили сме начална дата на влизане в сила след година и половина. Това мисля, че е добро време да се обмисли какво сме приели и да се коригират пропуските“

Година и половина обмислят какво са приели……. ако не беше смешно,щеше да е тъжно…

Уточнение
Уточнение
25 януари 2023 13:36
Гост

Година и половина ви дават ВИЕ да мислите. Ако можете…

Идеите са на Крум Зарков – „Министър Зарков в НС: Промените в закона за медиацията са в полза на гражданите и ще намалят натовареността на съда“ /БТА/

Име
Име
25 януари 2023 11:57
Гост

Как ще има медиация за спорове над 25 000 лева. Само дребните въпроси трябва да стигат до медиация. Ако са те измамили на едро – трябва да имаш арбитражна клауза и еди-какво си. Освен това – в Съдебните палати няма места за медиацията, ще стане комично и не знам какво да обясня, дори в момента е пародия – една стаичка – като хотелска – даже е бивша канцелария на военните. Освен това е – напълно лишено от ефективност, просто едната страна предлага нещо, ама дали ще се приеме, това не е ясно, а какво точно има като възможност медиатора –… Покажи целия коментар »

Албена
Албена
25 януари 2023 11:52
Гост

Браво

много Изкуствен Интелект
много Изкуствен Интелект
25 януари 2023 11:39
Гост

С маршова стъпка към бързо, срочно и справедливо правораздаване. По българскому.

Смехурко
Смехурко
25 януари 2023 11:34
Гост

Парламентът прие преди време и задължително гласуване. Пак без санкции. И какво от това?

А нима парламентът може да наложи санкции на волята на индивидите, като при това не пречи на други индивиди да следват волята си?

Конев
Конев
25 януари 2023 11:30
Гост

Поредният ялов парламент. Вероятно и следващия ще е същия

ЩЕ НАЛОЖИ ЛИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ВЕТО?
ЩЕ НАЛОЖИ ЛИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ВЕТО?
25 януари 2023 11:30
Гост

Задължителната медиация е противоконституционна до пУтресаващо(с У) ниво, противоречи и на самата същност на медиацията. По дефиниция медиацията е доброволна. С тази задължителна медиация се посяга по грозен и гнусен начин на чуждите пари, средства и усилия, удължава се процеса, отнема се чуждото време, като същинския съдебен спор се отдалечава с месеци, след като бъдат иззети и немалко средства на страните за паразитна, натрапена, непоискана процедура. Някой друг решава какво е добре за страните, и как да защитават интересите си, а в един граждански процес страната следва сама да реши как да процедури-дали да преговаря, дали да отиде на съд,… Покажи целия коментар »

ПИШЕТЕ ПИСМА ДО ПРЕЗИДЕНТА С ИСКАНЕ ЗА ВЕТО
ПИШЕТЕ ПИСМА ДО ПРЕЗИДЕНТА С ИСКАНЕ ЗА ВЕТО
25 януари 2023 11:39
Гост

Всички, които сте против тази медиация, пишете на имейла на президентството ОЩЕ ДНЕС, или регистрирайте в деловодството на президентството своите АРГУМЕНТИРАНИ възражения, с искане да бъде наложено вето. Разбира се, вариантът сезиране на КС е възможен, но идеята е това безумие да бъде спряно сега! Няма какво да се страхувате-законно е ,допустимо е да се обърнете към президента с искане да наложи вето на вреден закон, опасен за правовия ред, закон ,създаден заради лобистки интереси, против интересите на гражданите. Дали ще наложи вето или не ще е многозначително и в двата случая! Аз няма да гласувам за партиите, подкрепили тази… Покажи целия коментар »

Ganev
Ganev
25 януари 2023 11:30
Гост

Добре е, че са свършили тази работа преди да се разпуснат.

Хахахах
Хахахах
25 януари 2023 11:30
Гост

Хахаха, а тъкмо се приготви народа и се юрна да се регистрира за медиатор …
За цялата 2022г. са се вписали 250 парчета-медиаторчета, а от 01.01.2023 до днес са вписани цели 100 …
Тюх да му се не види изтърваха лапаницата …

Машов
Машов
25 януари 2023 11:29
Гост

Ма глупости бе. Трябва да се правят промени и да с егласуват закони, които Европа иска за да ни отпусне парите по плана за възстановяване. Но за тази цел трябва няой да може да проверява Гешев, а защо не и един ден в съдебната зала да влязат персони, като Цветан Цветанов, Бойко Борисов, Сергей Станишев, както и куп други юнаци. Което обаче за редица българи е апокрифна тема, анатема за тези, които казват, че Бойко е крал. Нямало доказателства. Айде бе. А всички знаем, че това е факт!

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 11:31
Гост

Наистина всички знаем и Европа знае, че се краде. Вчера имаше статия, че контраста между корупция и присъди в България е потресаващо голям. Но е истина и това, че ако няма доказателства за извършено нарушение, то просто твърденията си остават твърдения. ГЕРБ са си вързали гащите и няма кой да ги бутне.

Пашов
Пашов
25 януари 2023 11:40
Гост

Точно така е. Защото онзи ден навързах нещата, за които се споменаваше, но не в една новина и никой не навръзва. Преди години Европа искаше да финансира магистралата към Гърция, но с условието, че ще се направят и двете ленти в посока на един мост. (Не съм специалист и ми бяга терминологията). Борисов скочи и каза, че нямало да е на един мост, а ще е на два отделни. Един в посока Гърция и един за София. ЕС каза, че такъв проект няма да финансира, защото е голямо изменение от първоначално заявените намерения. Тогава Борисов каза, че държавата сама щяла… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 11:52
Гост

Има логика така казано

Демирев
Демирев
25 януари 2023 11:28
Гост

Да ги разпускат

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 11:25
Гост

В последните дни се опитват да свършат някаква работа или?

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 11:25
Гост

Този парламент няма какво да приема повече

Okbet
Okbet
27 януари 2023 8:43
Гост

Very impressive, To start my feedback i would like to congratulate your team for giving us this source of knowledge and we are freely to connect with you too. Please have a sweet day by reading this Okbet ph