С последните изменения в Семейния кодекс (СК) е дадена неограничена назад във времето възможност за оспорване на бащинство, дори и след навършване на пълнолетие на детето, а това засяга правото на детето на сигурна и стабилна семейна среда. Това изтъква пред Конституционния съд (КС) омбудсманът проф. Диана Ковачева и настоява той да „отмени“ разпоредбата, която според нея отваря тази врата (пълния текст на искането виж тук).

Става дума за § 5 от ПЗР на СК от 2020 г. Разпоредбата гласи: „За лицата, за които обстоятелствата, обуславящи правото на иск по чл. 62, ал. 1, изречение трето и ал. 5, изречение първо, са били налице преди влизането в сила на този закон, сроковете за предявяване на съответните искове текат от влизането в сила на закона“.

Основните изменения в СК тогава бяха именно в чл. 62 и се уредиха две възможности. Първата (в чл. 62, ал. 1 СК) е съпругът на майката да може да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането. А ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от съпруга причини – до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето.

Втората възможност (в чл. 62, ал. 5 СК) се отнася до мъже, които твърдят, че са биологични бащи. Те могат до една година от узнаване на раждането да оспорят бащинството.

Именно на тях е придадено обратна сила с оспорената от омбудсмана разпоредба, тъй като засягат заварените случаи.

Както „Лекс“ писа, тези промени бяха направени, тъй като България беше осъдена в Европейския съд по правата на човека от съпруг, който впоследствие разбира, че не е баща на детето. А другата с цел предотвратяване на трафика на деца, като на практика беше върнато положението отпреди 2009 г., когато съществуваше възможността за оспорване на припознаването в едногодишен срок (повече виж тук).

Според проф. Ковачева основният проблем е свързан с обратното действие на чл. 62, ал. 5 СК. „С оспорената норма в частта за ал. 5, на практика се предоставя принципната възможност неограничен кръг лица от мъжки пол, независимо дали са добросъвестни или не, да оспорят произхода на което и да е дете. Макар с разпоредбата на §5 срокът за предявяване на иск за установяване на произход да е ограничен във времето до една година от влизане в сила на закона, правото на иск се основава на обстоятелство като узнаване за раждането, което е неограничено назад във времето. Т.е. законодателят е преценил, че и лица, за които преди влизането на измененията на СК в сила, са настъпили условията по чл.62, ал. 1 и ал.5, следва да могат да се възползват от възможността да оспорват произход“, пише тя до КС.

И заявява: Особено обезпокоително намирам неограниченото назад във времето обратно действие на закона при упражняването на правото на иск по ал. 5 на чл. 62, където липсва дори като краен срок навършването на пълнолетие от детето. Това на практика означава, че може да се претендира и установяване на произход на лице, навършило пълнолетие“.

В искането се напомня, че сред основните принципи, на които се основава Семейният кодекс в материята на произхода, са стабилност и законоустановеност на начините за установяването и оспорването му. Според Ковачева с придадената обратна сила обаче е трудно да се приеме, че се следват принципите на сигурност и стабилност на произхода и от тази позиция да се оцени дали обратното действие е в интерес на детето. „По-скоро се засяга в сериозна степен стабилитетът на установените родствени връзки, отколкото спазване на принципа на правната сигурност и стабилност. Особено по отношение на деца, които са във възрастта около пълнолетието, разрушаването на представата им за родителски и роднински кръг би могла да се окаже застрашаваща тяхната психика и здраве, тъй като това е една уязвима възраст. Рискува се съсипването на емоционалните им връзки и не само техните, а и тези на родители и близки роднини“, изтъква тя.

В искането се изтъква, че с оспорената разпоредба с обратна сила се придобива не само право на иск за оспорване на произход, но и се засягат вече придобити и упражнявани родителски права, както и правото на детето на стабилна и сигурна семейна среда. „Допуска се, считано от датата на влизане в сила, да се оспори произход на дете, узнаването за раждането на което е неограничено назад във времето. По този начин на практика не се ограничава със срок от една година от узнаването да се упражни възникналото право на иск“, обяснява проф. Ковачева.

Конституционният съд вече образува дело по искането ѝ, а за докладчик е определена Соня Янкулова. Това е първото дело на неин доклад в КС.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Баща
Баща
10 март 2022 23:09
Гост

Текста да остане!
Истината е важна!
Живеем в истински свят, а не такъв на хартия. Всяко дете има една майка и един баща.
Това е казус, който се доказва с ДНК експертиза.
Всичко останало е пепел…

Конституцията защитава детето!
Дано изобщо не се допусне до гласуване този безумен иск.

Колко взехте ?
Колко взехте ?
08 март 2022 21:05
Гост

Ковачева и Чернева е време да си ходят и това им действие потвърждава, че времето им е дошло! Финансовото им облагодетелстване в момента се показва много ясно. Кои сте вие, че да спирате правото на истина и да се месите в живата истина? КС да мисли много преди да се произнесе, че да не стане ОПС. НС да свали доверието си от двете дружки и да назначи лица от новото време! Промени се правят навреме, защото е видно недодялано поведение!

Текстът в СК да остане!
Текстът в СК да остане!
08 март 2022 9:11
Гост

Сегашната уредба е правилна. Тя е с оглед на ситуацията жена да е забрeменяла при извънбрачни връзки, по време на брак, но налична фактическа раздяла. Тогава влиза презумпцията за бащинство без мъжът да е баща на детето. След фактическа раздяла, и при липса на контакти със тази, която по документи му се води съпруга се стига до презумпция за бащинство, която трябва да може да се оспорва безсрочно. А не да бъде натрапвано чуждо дете, ако има например едногодишен срок. След раздяла, и при липса на контакти мъжът няма основание да се интересува от бившата си-вклч и дали е забременяла… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
07 март 2022 14:17
Гост

Не е толкова до трафик. Трафикът на деца е работа на прокуратурата и органите по закрила на детето най-вече. Там обикновено и на биологичния му е все тая.
Но когато мамата реши, че той може да го е правил това дете, обаче баща няма да му бъде, щото тя така иска, и се стига дори до фиктивно припознаване от трето лице, в тези случаи трафик няма, но проблем – да. Съвсем частен и личен проблем на бащата, заслужаващ защита. Който беше нарочно или неволно „пропуснат“ от СК-2009, и съвсем правилно се дава еднократна възможност за поправянето на несправедливостта.

Ттн
Ттн
10 март 2022 7:43
Гост

Подкрепям това становище. Тези случаи изобщо не са малко.

Анонимен
Анонимен
07 март 2022 13:40
Гост

И ако бащата разбере след година, че има дете, как може да оспорва бащинството?

Добринка
Добринка
07 март 2022 13:41
Гост

Ако за година и девет месеца не се е поинтересувал, явно толкова му и пука.

Истината е важна, проф. Ковачева !
Истината е важна, проф. Ковачева !
07 март 2022 13:08
Гост

Не е добре Омбутсмана да се забърква в частни случаи. Подозирам, че някой от вечно воюващите за „права“, които няма бащи е успял да мотивира обществения защитник за подобно действие. Прочетох искането и мисля, че издиша отвсякъде. Просто при здравите семейни връзки майките не търсят забавления или отдушници, от които да се раждат деца. Хубавото на либералната демокрация е осъзнатото носене на отговорности. Това са експертни дела (ДНК анализ), в които истината за многото лъжи и проблеми в детството се прехвърлят в „здравото българско семейство“, за ужас на баби, дядовци и т.н. Мотивите в искането на Омбутсмана сочат към желание… Покажи целия коментар »

Marieta
Marieta
07 март 2022 10:45
Гост

Важно е детето да бъде обичано, а кой ще да му е баща.

Заки
Заки
07 март 2022 13:28
Гост

И все пак е добре това да е биологичният му баща. Ако има желание да се грижи за детето разбира се.

Нашев
Нашев
07 март 2022 10:44
Гост

Да видим какво ще реши КС.

Валентина
Валентина
07 март 2022 10:43
Гост

Определено забъркан и много драматичен казус. Призовавам тези, които безразборно правят секс през уикенда и се получават и забременявание, да си понесат отгворност и да си гледат децата, не да абдикират с думите – ааама чакай сега, аз исках само секс , не деца.

Filipova
Filipova
07 март 2022 10:44
Гост

Случай много.

Анонимен
Анонимен
07 март 2022 13:30
Гост

Хората са го измислили как може да правиш секс без да имаш деца. За това просто трябва да се мисли преди да се съсипва бъдещето на детето.

незапознат
незапознат
07 март 2022 14:40
Гост

Може ли да разясниш как?

Анонимен
Анонимен
08 март 2022 9:17
Гост

Не е такъв случая . Тук става дума , когато жената прави безразборен секс, след раздяла с мъжа й. Тя забременява, и бившият и се води баща на детето, въпреки раздялата, и въпреки,ч
е не знае. Това натрапено бащинство може да се оспорва вече безсрочно. Преди срокът беше само една година. Значи разделя се мъжът с жена си, не се развеждат формално, и всички деца,, които тя наражда от неизвестни мъже му се водят на негово име. Е това вече се приключва. Когато узнае-може да оспорва.

Ганева
Ганева
07 март 2022 10:42
Гост

Не е приятно, но какво е станало с човека, който разбрал след години, че детето не е негово? Той ли го е гледал през цялото време? Той ли му е бил реално баща? Какво значение тогава, че не го е направил той.

Андромеда
Андромеда
07 март 2022 10:42
Гост

Биологичния баща няма нищо общо с човека, който отглежда, възпитава, дава опора на детето от 0 до 18 години, че и след това.

Ани
Ани
07 март 2022 10:44
Гост

Така си е

Зависи
Зависи
07 март 2022 13:18
Гост

Понякога съпругът няма заслуга за раждането на детето или за щастието на майката и неги, но на инат се бори „за правата си“, само за да продължи по друг начин насилието над нея и детето.

Кукуригу
Кукуригу
07 март 2022 14:09
Гост

Не, бе, ич няма. Само майката е майка, бащи – много. 😀

Андромеда
Андромеда
07 март 2022 10:40
Гост

Ако не е имало баща до 18 години, то след това мисля, че е вече късно.

Бени
Бени
07 март 2022 10:40
Гост

След 18 е все тая за „детето“ кой му е баща.

Анонимен
Анонимен
07 март 2022 13:33
Гост

Не е така. Цял човешки живот се опропастява.

Мавродиева
Мавродиева
07 март 2022 10:39
Гост

Сложен казус, спор да няма

Анонимен
Анонимен
07 март 2022 13:37
Гост

Ще чакаме решението на КС.

Анонимен
Анонимен
07 март 2022 19:30
Гост

Кое точно му е сложното